موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ژنتیک انسانی
Human Genetics
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک انسانی

Human Genetics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ricki Lewis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 39.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متیلاسیون: از DNA، RNA و هیستون تا بیماری ها و درمان
Methylation: From DNA, RNA and Histones to Diseases and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب متیلاسیون: از DNA، RNA و هیستون تا بیماری ها و درمان

Methylation: From DNA, RNA and Histones to Diseases and Treatment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Anica Dricu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژن درمانی: اصول و چالش
Gene Therapy: Principles and Challenges
نام کتاب:

دانلود کتاب ژن درمانی: اصول و چالش

Gene Therapy: Principles and Challenges
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Doaa Hashad
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنومیک پزشکی
Genomic Medicine: Principles and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک پزشکی

Genomic Medicine: Principles and Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Dhavendra Kumar and Charis Eng
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 26.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک به عنوان عمل اجتماعی: فرا نمایش ها در علم و فرهنگ
Genetics as Social Practice: Transdisciplinary Views on Science and Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک به عنوان عمل اجتماعی: فرا نمایش ها در علم و فرهنگ

Genetics as Social Practice: Transdisciplinary Views on Science and Culture
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Barbara Prainsack , Silke Schicktanz , Gabriele Werner-Felmayer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات ژنتیکی و جنین: تشخیص، پیشگیری و درمان
Genetic Disorders and the Fetus: Diagnosis, Prevention, and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات ژنتیکی و جنین: تشخیص، پیشگیری و درمان

Genetic Disorders and the Fetus: Diagnosis, Prevention, and Treatment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Aubrey Milunsky and Jeff M. Milunsky
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 32.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژن درمانی برای مهندسی بافت غضروف و  استخوان
Gene Therapy for Cartilage and Bone Tissue Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب ژن درمانی برای مهندسی بافت غضروف و استخوان

Gene Therapy for Cartilage and Bone Tissue Engineering
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Yu-Chen Hu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روابط زیستی: لقاح خارج رحمی، سلول های بنیادی، و آینده خویشاوندی
Biological Relatives: IVF, Stem Cells, and the Future of Kinship
نام کتاب:

دانلود کتاب روابط زیستی: لقاح خارج رحمی، سلول های بنیادی، و آینده خویشاوندی

Biological Relatives: IVF, Stem Cells, and the Future of Kinship
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Sarah Franklin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روشهای مولکولی تنوع ژنتیکی
Molecular Approaches to Genetic Diversity
نام کتاب:

دانلود کتاب روشهای مولکولی تنوع ژنتیکی

Molecular Approaches to Genetic Diversity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Mahmut Caliskan , Guul Cevahir Oz , I. Halil Kavakli and Birguul Ozcan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک انسانی: مفاهیم و کاربردها
Human Genetics: Concepts and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک انسانی: مفاهیم و کاربردها

Human Genetics: Concepts and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ricki Lewis
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 53.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کلونینگ درمانی
The Therapeutic Cloning Debate: Global Science and Journalism in the Public Sphere
نام کتاب:

دانلود کتاب کلونینگ درمانی

The Therapeutic Cloning Debate: Global Science and Journalism in the Public Sphere
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Eric A. Jensen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل ژنتیکی
An Introduction to Genetic Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل ژنتیکی

An Introduction to Genetic Analysis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Anthony J.F. Griffiths , Susan R. Wessler , Sean B. Carroll and John Doebley
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 44.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریبوسوییچ مصنوعی: روش ها و پروتکل  ها
Artificial Riboswitches: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ریبوسوییچ مصنوعی: روش ها و پروتکل ها

Artificial Riboswitches: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Atsushi Ogawa
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جفت: درخت زندگی (ژن و سلول درمانی)
Placenta: The Tree of Life (Gene and Cell Therapy)
نام کتاب:

دانلود کتاب جفت: درخت زندگی (ژن و سلول درمانی)

Placenta: The Tree of Life (Gene and Cell Therapy)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ornella Parolini
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب وراثت انسان
Human Heredity: Principles and Issues
نام کتاب:

دانلود کتاب وراثت انسان

Human Heredity: Principles and Issues
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Michael Cummings
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 53.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاثیر ژنتیک بر پاسخ به درمان های دارویی برای اختلالات روانپزشکی
Genetic Influences on Response to Drug Treatment for Major Psychiatric Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب تاثیر ژنتیک بر پاسخ به درمان های دارویی برای اختلالات روانپزشکی

Genetic Influences on Response to Drug Treatment for Major Psychiatric Disorders
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Janusz K. Rybakowski and Alessandro Serretti
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات خویشاوندی انتقادی
Critical Kinship Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات خویشاوندی انتقادی

Critical Kinship Studies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Charlotte Kroløkke Professor in the Department for the Study of Culture University of Southern Denmark , Lene Myong , Stine Willum Adrian and Tine Tjørnhøj-Thomsen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی و ژنتیک پزشکی
kaplan lecture notes 2016; Biochemistry and medical genetics
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی و ژنتیک پزشکی

kaplan lecture notes 2016; Biochemistry and medical genetics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Sam Turbo and Vernon Reichenbecher
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترانسپوزون ها و رتروترانسپوزون: روش ها و پروتکل ها
Transposons and Retrotransposons: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ترانسپوزون ها و رتروترانسپوزون: روش ها و پروتکل ها

Transposons and Retrotransposons: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Jose L. Garcia-Pérez
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فنوتیپ ها و ژنوتیپ ها: جستجو برای ژن های موثر
Phenotypes and Genotypes: The Search for Influential Genes
نام کتاب:

دانلود کتاب فنوتیپ ها و ژنوتیپ ها: جستجو برای ژن های موثر

Phenotypes and Genotypes: The Search for Influential Genes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Florian Frommlet , Malgorzata Bogdan and David Ramsey
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر