موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب کلونینگ درمانی
The Therapeutic Cloning Debate: Global Science and Journalism in the Public Sphere
نام کتاب:

دانلود کتاب کلونینگ درمانی

The Therapeutic Cloning Debate: Global Science and Journalism in the Public Sphere
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Eric A. Jensen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل ژنتیکی
An Introduction to Genetic Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل ژنتیکی

An Introduction to Genetic Analysis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Anthony J.F. Griffiths , Susan R. Wessler , Sean B. Carroll and John Doebley
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 44.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریبوسوییچ مصنوعی: روش ها و پروتکل  ها
Artificial Riboswitches: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ریبوسوییچ مصنوعی: روش ها و پروتکل ها

Artificial Riboswitches: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Atsushi Ogawa
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جفت: درخت زندگی (ژن و سلول درمانی)
Placenta: The Tree of Life (Gene and Cell Therapy)
نام کتاب:

دانلود کتاب جفت: درخت زندگی (ژن و سلول درمانی)

Placenta: The Tree of Life (Gene and Cell Therapy)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ornella Parolini
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب وراثت انسان
Human Heredity: Principles and Issues
نام کتاب:

دانلود کتاب وراثت انسان

Human Heredity: Principles and Issues
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Michael Cummings
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 53.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاثیر ژنتیک بر پاسخ به درمان های دارویی برای اختلالات روانپزشکی
Genetic Influences on Response to Drug Treatment for Major Psychiatric Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب تاثیر ژنتیک بر پاسخ به درمان های دارویی برای اختلالات روانپزشکی

Genetic Influences on Response to Drug Treatment for Major Psychiatric Disorders
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Janusz K. Rybakowski and Alessandro Serretti
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات خویشاوندی انتقادی
Critical Kinship Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات خویشاوندی انتقادی

Critical Kinship Studies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Charlotte Kroløkke Professor in the Department for the Study of Culture University of Southern Denmark , Lene Myong , Stine Willum Adrian and Tine Tjørnhøj-Thomsen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی و ژنتیک پزشکی
kaplan lecture notes 2016; Biochemistry and medical genetics
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی و ژنتیک پزشکی

kaplan lecture notes 2016; Biochemistry and medical genetics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Sam Turbo and Vernon Reichenbecher
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترانسپوزون ها و رتروترانسپوزون: روش ها و پروتکل ها
Transposons and Retrotransposons: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ترانسپوزون ها و رتروترانسپوزون: روش ها و پروتکل ها

Transposons and Retrotransposons: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Jose L. Garcia-Pérez
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فنوتیپ ها و ژنوتیپ ها: جستجو برای ژن های موثر
Phenotypes and Genotypes: The Search for Influential Genes
نام کتاب:

دانلود کتاب فنوتیپ ها و ژنوتیپ ها: جستجو برای ژن های موثر

Phenotypes and Genotypes: The Search for Influential Genes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Florian Frommlet , Malgorzata Bogdan and David Ramsey
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پژوهش مشاوره ژنتیک – راهنمای عملی
Genetic Counseling Research: A Practical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب پژوهش مشاوره ژنتیک – راهنمای عملی

Genetic Counseling Research: A Practical Guide
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ian MacFarlane , Patricia McCarthy Veach and Bonnie LeRoy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباط با جمعیت های گوناگون در ژنتیک بالینی
Getting the Message Across: Communication with Diverse Populations in Clinical Genetics
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباط با جمعیت های گوناگون در ژنتیک بالینی

Getting the Message Across: Communication with Diverse Populations in Clinical Genetics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Jennifer Wiggins and Anna Middleton
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی ژنتیک در دام
Genetic Engineering in Livestock: New Applications and Interdisciplinary Perspectives (Ethics of Science and Technology Assessment)
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی ژنتیک در دام

Genetic Engineering in Livestock: New Applications and Interdisciplinary Perspectives (Ethics of Science and Technology Assessment)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Margret Engelhard , Kristin Hagen , Matthias Boysen
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژن و سلول درمانی: مکانیسم درمانی و استراتژی
Gene and Cell Therapy: Therapeutic Mechanisms and Strategies, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ژن و سلول درمانی: مکانیسم درمانی و استراتژی

Gene and Cell Therapy: Therapeutic Mechanisms and Strategies, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Nancy Smyth Templeton
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 33 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال تکاملی در حیات چند سلولی: اصول و مکانیزم
Evolutionary Transitions to Multicellular Life: Principles and mechanisms
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال تکاملی در حیات چند سلولی: اصول و مکانیزم

Evolutionary Transitions to Multicellular Life: Principles and mechanisms
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Inaki Ruiz Trillo and Aurora M Nedelcu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ناهنجاری های رایج
Common Malformations
نام کتاب:

دانلود کتاب ناهنجاری های رایج

Common Malformations
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Lewis B. Holmes
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 15.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحرک  DNA
Mobile DNA III
نام کتاب:

دانلود کتاب تحرک DNA

Mobile DNA III
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Nancy L. Craig
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 75 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندونوکلئازها: روش ها و پروتکل ها
Homing Endonucleases: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب اندونوکلئازها: روش ها و پروتکل ها

Homing Endonucleases: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: David Edgell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو RNA ها: تنظیم کننده های اصلی Oncogenesis
MicroRNAs: Key Regulators of Oncogenesis
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو RNA ها: تنظیم کننده های اصلی Oncogenesis

MicroRNAs: Key Regulators of Oncogenesis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Sadegh Babashah
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک انسانی و ژنومیک
Human Genetics and Genomics, Includes Wiley E-Text
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک انسانی و ژنومیک

Human Genetics and Genomics, Includes Wiley E-Text
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Bruce R. Korf and Mira B. Irons
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر