موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ساختار و فرآیندهای مراقبت
Structure and Processes of Care
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار و فرآیندهای مراقبت

Structure and Processes of Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Betty R. Ferrell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری بزرگسالان در یک نگاه
Adult Nursing at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری بزرگسالان در یک نگاه

Adult Nursing at a Glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Andrée le May
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 38.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تئوری و استدلال در پرستاری
An Introduction to Theory and Reasoning in Nursing
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تئوری و استدلال در پرستاری

An Introduction to Theory and Reasoning in Nursing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Betty Johnson and Pamela Webber
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سواد سلامت در پرستاری: مراقبت فرد محور
Health Literacy in Nursing: Providing Person-Centered Care
نام کتاب:

دانلود کتاب سواد سلامت در پرستاری: مراقبت فرد محور

Health Literacy in Nursing: Providing Person-Centered Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Terri Ann Parnell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول ارتقاء سلامت برای پرستاران
Fundamentals of Health Promotion for Nurses
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول ارتقاء سلامت برای پرستاران

Fundamentals of Health Promotion for Nurses
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Jane Wills
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش پرستاری ناتوانی
Learning Disability Nursing at a glance
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش پرستاری ناتوانی

Learning Disability Nursing at a glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Bob Gates , Debra Fearns and Jo Welch
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست موفقیت پرستاری کودکان
Pediatric Nursing Test Success: An Unfolding Case Study Review
نام کتاب:

دانلود کتاب تست موفقیت پرستاری کودکان

Pediatric Nursing Test Success: An Unfolding Case Study Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Susan Parnell Scholtz , Vicki Martin and Frances H. Cornelius
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری کودکان
Pediatric Nursing: Content Review PLUS Practice Questions
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری کودکان

Pediatric Nursing: Content Review PLUS Practice Questions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Margot R. De Sevo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پژوهش پرستاری با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها : طراحی کیفی و روش ها در پرستاری
Nursing Research Using Data Analysis: Qualitative Designs and Methods in Nursing
نام کتاب:

دانلود کتاب پژوهش پرستاری با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها : طراحی کیفی و روش ها در پرستاری

Nursing Research Using Data Analysis: Qualitative Designs and Methods in Nursing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Mary De Chesnay
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول مراقبت های پرستاری: مفاهیم، ارتباطات و مهارت
Fundamentals of Nursing Care: Concepts, Connections & Skills
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مراقبت های پرستاری: مفاهیم، ارتباطات و مهارت

Fundamentals of Nursing Care: Concepts, Connections & Skills
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Marti Burton and Linda J. May Ludwig
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مطالعه برای اصول مراقبت های پرستاری
Study Guide for Fundamentals of Nursing Care: Concepts, Connections & Skills
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مطالعه برای اصول مراقبت های پرستاری

Study Guide for Fundamentals of Nursing Care: Concepts, Connections & Skills
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Marti Burton and Linda J. May Ludwig
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهارت های مطالعه برای پرستاران
Study Skills for Nurses
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارت های مطالعه برای پرستاران

Study Skills for Nurses
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Claire Boyd
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اولویت بندی و مدیریت مراقبت برای امتحان NCLEX-RN
Prioritization, Delegation, & Management of Care for the NCLEX-RN® Exam
نام کتاب:

دانلود کتاب اولویت بندی و مدیریت مراقبت برای امتحان NCLEX-RN

Prioritization, Delegation, & Management of Care for the NCLEX-RN® Exam
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Ray A. Hargrove-Huttel and Kathryn Cadenhead
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری جراحی
Understanding Medical-Surgical Nursing
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری جراحی

Understanding Medical-Surgical Nursing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Linda S. Williams and Paula D. Hopper
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 26.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی تئوری پرستاری
Theoretical Basis for Nursing
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی تئوری پرستاری

Theoretical Basis for Nursing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Melanie McEwen and Evelyn M. Wills
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری هم زمان مادر و نوزاد
Contemporary Maternal-Newborn Nursing
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری هم زمان مادر و نوزاد

Contemporary Maternal-Newborn Nursing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Patricia W. Ladewig , Marcia L. London and Michele C. Davidson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 28.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی تدریس بالینی در پرستاری
Clinical Teaching Strategies in Nursing, Fourth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی تدریس بالینی در پرستاری

Clinical Teaching Strategies in Nursing, Fourth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Kathleen Gaberson , Marilyn Oermann and Teresa Shellenbarger
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی، ارزیابی و ترجمه مداخلات پرستاری
Design, Evaluation, and Translation of Nursing Interventions
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی، ارزیابی و ترجمه مداخلات پرستاری

Design, Evaluation, and Translation of Nursing Interventions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Souraya Sidani , Carrie Jo Braden
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری کودکان و نوجوانان
Children and Young People's Nursing: Principles for Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری کودکان و نوجوانان

Children and Young People's Nursing: Principles for Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Ruth Davies and Alyson Davies
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری مراقبت های ویژه
Critical Care Nursing: Monitoring and Treatment for Advanced Nursing Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری مراقبت های ویژه

Critical Care Nursing: Monitoring and Treatment for Advanced Nursing Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Kathy Booker
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر