موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب باتری های یون قلیایی
Alkali-ion Batteries
نام کتاب:

دانلود کتاب باتری های یون قلیایی

Alkali-ion Batteries
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Dongfang Yang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 43.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل پیشرفته و هوشمند در برق قدرت و درایو
Advanced and Intelligent Control in Power Electronics and Drives
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل پیشرفته و هوشمند در برق قدرت و درایو

Advanced and Intelligent Control in Power Electronics and Drives
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Teresa Orlowska-Kowalska , Frede Blaabjerg and José Rodríguez
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی سیستم های تقلیل دهنده حفاظت حرارتی
Ablative Thermal Protection Systems Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی سیستم های تقلیل دهنده حفاظت حرارتی

Ablative Thermal Protection Systems Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Georges Duffa
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی های تجدید پذیر
Renewable Energy: Utilisation and System Integration
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی های تجدید پذیر

Renewable Energy: Utilisation and System Integration
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Wenping Cao and Yihua Hu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 26.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ساختار شبکه پلیمر درهم تنیدهای میکرو و نانو
Micro- and Nano-Structured Interpenetrating Polymer Networks: From Design to Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار شبکه پلیمر درهم تنیدهای میکرو و نانو

Micro- and Nano-Structured Interpenetrating Polymer Networks: From Design to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Sabu Thomas , Daniel Grande , Uros Cvelbar , K. V. S. N. Raju , Ramanuj Narayan , Selvin P. Thomas and Akhina H
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 29.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش تجزیه و تحلیل خطوط PDE در علوم و مهندسی پزشکی
Method of Lines PDE Analysis in Biomedical Science and Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب روش تجزیه و تحلیل خطوط PDE در علوم و مهندسی پزشکی

Method of Lines PDE Analysis in Biomedical Science and Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: William E. Schiesser
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های انرژی باد: مهندسی کنترل طراحی
Wind Energy Systems: Control Engineering Design
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های انرژی باد: مهندسی کنترل طراحی

Wind Energy Systems: Control Engineering Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Mario Garcia-Sanz and Constantine H. Houpis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باند گپ وسیع نیمه هادی اسپینترونیک
Wide Bandgap Semiconductor Spintronics
نام کتاب:

دانلود کتاب باند گپ وسیع نیمه هادی اسپینترونیک

Wide Bandgap Semiconductor Spintronics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Vladimir Litvinov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستگاه های نانوالکترونیک خلاء
Vacuum Nanoelectronic Devices: Novel Electron Sources and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب دستگاه های نانوالکترونیک خلاء

Vacuum Nanoelectronic Devices: Novel Electron Sources and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Anatoliy Evtukh , Hans Hartnagel , Oktay Yilmazoglu , Hidenori Mimura and Dimitris Pavlidis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصلاح سطح پلاستیک: بهبودن سطح و چسبندگی
Plastic Surface Modification: Surface Treatment and Adhesion
نام کتاب:

دانلود کتاب اصلاح سطح پلاستیک: بهبودن سطح و چسبندگی

Plastic Surface Modification: Surface Treatment and Adhesion
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Rory A. Wolf
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوپزشکی و مهندسی بافت
Nanomedicine and Tissue Engineering: State of the Art and Recent Trends
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوپزشکی و مهندسی بافت

Nanomedicine and Tissue Engineering: State of the Art and Recent Trends
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Nandakumar Kalarikkal , Robin Augustine , Oluwatobi Samuel Oluwafemi , Joshy K. S. and Sabu Thomas
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروسیالات و نانوسیالات: شیمی، فیزیک، و اصول علم زندگی
Microfluidics and Nanofluidics Handbook: Chemistry, Physics, and Life Science Principles
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروسیالات و نانوسیالات: شیمی، فیزیک، و اصول علم زندگی

Microfluidics and Nanofluidics Handbook: Chemistry, Physics, and Life Science Principles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Sushanta K. Mitra and Suman Chakraborty
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 55.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم مواد و مهندسی انرژی
Materials Science and Energy Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب علم مواد و مهندسی انرژی

Materials Science and Energy Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Shyan-Lung Chung and Xiaolong Li
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 63.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توابع انتقال مدار خطی: مقدمه ای بر روش های تحلیلی سریع
Linear Circuit Transfer Functions: An Introduction to Fast Analytical Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب توابع انتقال مدار خطی: مقدمه ای بر روش های تحلیلی سریع

Linear Circuit Transfer Functions: An Introduction to Fast Analytical Techniques
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Christophe P. Basso
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 34.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راه حل های نوآورانه در سیستم های مایع-ذرات و مدیریت انرژی های تجدید پذیر
Innovative Solutions in Fluid-Particle Systems and Renewable Energy Management
نام کتاب:

دانلود کتاب راه حل های نوآورانه در سیستم های مایع-ذرات و مدیریت انرژی های تجدید پذیر

Innovative Solutions in Fluid-Particle Systems and Renewable Energy Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Katia Tannous
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرآیندهای جداسازی صنعتی
Industrial Separation Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیندهای جداسازی صنعتی

Industrial Separation Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: André B. de Haan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مواد زمین فراوان برای سلول های خورشیدی: نیمه هادی های مس Cu2-II-IV-VI4
Earth-Abundant Materials for Solar Cells: Cu2-II-IV-VI4 Semiconductors
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد زمین فراوان برای سلول های خورشیدی: نیمه هادی های مس Cu2-II-IV-VI4

Earth-Abundant Materials for Solar Cells: Cu2-II-IV-VI4 Semiconductors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Sadao Adachi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کریستالوگرافی اشعه ایکس
X-ray Crystallography
نام کتاب:

دانلود کتاب کریستالوگرافی اشعه ایکس

X-ray Crystallography
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Gregory S. Girolami
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 43.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تبدیل حرارتی زیست توده برای تولید انرژی و مواد شیمیایی
Thermochemical Conversion of Biomass for the Production of Energy and Chemicals
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل حرارتی زیست توده برای تولید انرژی و مواد شیمیایی

Thermochemical Conversion of Biomass for the Production of Energy and Chemicals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Anthony Dufour
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 43 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیبایی شناسی ترکیبی: بررسی طرح های زیست شناسی ترکیبی در طبیعت
Synthetic Aesthetics: Investigating Synthetic Biology's Designs on Nature
نام کتاب:

دانلود کتاب زیبایی شناسی ترکیبی: بررسی طرح های زیست شناسی ترکیبی در طبیعت

Synthetic Aesthetics: Investigating Synthetic Biology's Designs on Nature
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Alexandra Daisy Ginsberg , Jane Calvert , Pablo Schyfter , Alistair Elfick and Drew Endy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر