موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب روش مشکل مدیریت و فرصت توسعه
The Skilled Helper: A Problem-Management and Opportunity-Development Approach to Helping
نام کتاب:

دانلود کتاب روش مشکل مدیریت و فرصت توسعه

The Skilled Helper: A Problem-Management and Opportunity-Development Approach to Helping
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Gerard Egan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل تصمیم گیری معیارهای چندگانه
Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل تصمیم گیری معیارهای چندگانه

Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Salvatore Greco , Matthias Ehrgott and José Rui Figueira
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکسل 2013 برای مدیریت  آمار منابع انسانی
Excel 2013 for Human Resource Management Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب اکسل 2013 برای مدیریت آمار منابع انسانی

Excel 2013 for Human Resource Management Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Thomas J. Quirk and Julie Palmer-Schuyler
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توجه، همکاری، هدف: رویکرد به کار گروهی با استفاده از بینش از ویلفرد بایون
Attention, Cooperation, Purpose: An Approach to Working in Groups Using Insights from Wilfred Bion
نام کتاب:

دانلود کتاب توجه، همکاری، هدف: رویکرد به کار گروهی با استفاده از بینش از ویلفرد بایون

Attention, Cooperation, Purpose: An Approach to Working in Groups Using Insights from Wilfred Bion
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Robert French and Peter Simpson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افزایش کارایی خود را در محل کار با آگاهی ذهن
One Second Ahead: Enhance Your Performance at Work with Mindfulness
نام کتاب:

دانلود کتاب افزایش کارایی خود را در محل کار با آگاهی ذهن

One Second Ahead: Enhance Your Performance at Work with Mindfulness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Rasmus Hougaard , Jacqueline Carter and Gillian Coutts
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی مدیریت مالی
Foundations of Financial Management, 14th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی مدیریت مالی

Foundations of Financial Management, 14th Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Stanley Block , Geoffrey Hirt and Bartley Danielsen
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی تصمیم گیری و مدیریت ریسک
Engineering Decision Making and Risk Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی تصمیم گیری و مدیریت ریسک

Engineering Decision Making and Risk Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Jeffrey W. Herrmann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قدرت دادن به رهبری: توسعه رفتارها برای موفقیت
Empowering Leadership: Developing Behaviors for Success
نام کتاب:

دانلود کتاب قدرت دادن به رهبری: توسعه رفتارها برای موفقیت

Empowering Leadership: Developing Behaviors for Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Ann M. Martin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت سیستم شبکه 2016
Network System Administration 2016 (1TBook) (Volume 2)
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت سیستم شبکه 2016

Network System Administration 2016 (1TBook) (Volume 2)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Duong Tran
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سواد سیاست و عمل در تضاد
Literacy Policies and Practices in Conflict: Reclaiming Classrooms in Networked Times
نام کتاب:

دانلود کتاب سواد سیاست و عمل در تضاد

Literacy Policies and Practices in Conflict: Reclaiming Classrooms in Networked Times
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Nancy Rankie Shelton and Bess Altwerger
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرهنگ حقوقی غیر انتفاعی هاپکینز
Hopkins' Nonprofit Law Dictionary
نام کتاب:

دانلود کتاب فرهنگ حقوقی غیر انتفاعی هاپکینز

Hopkins' Nonprofit Law Dictionary
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Bruce R. Hopkins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همراهی IBM SPSS در تجزیه و تحلیل سیاسی
An IBM SPSS Companion to Political Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب همراهی IBM SPSS در تجزیه و تحلیل سیاسی

An IBM SPSS Companion to Political Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Phillip H Pollock
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازی با یک هدف
Games with a Purpose
نام کتاب:

دانلود کتاب بازی با یک هدف

Games with a Purpose
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Mathieu Lafourcade , Alain Joubert and Nathalie Le Brun
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 28.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارائه مدیریت زمان برای متخصصان فناوری اطلاعات
Delivering Time Management for IT Professionals: A Trainers Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب ارائه مدیریت زمان برای متخصصان فناوری اطلاعات

Delivering Time Management for IT Professionals: A Trainers Manual
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Dr. Jan Yager
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خود تنظیمی در تئوری فعالیت
Self-Regulation in Activity Theory: Applying Systemic-Structural Activity Theory to Design of Human-Computer Interaction Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب خود تنظیمی در تئوری فعالیت

Self-Regulation in Activity Theory: Applying Systemic-Structural Activity Theory to Design of Human-Computer Interaction Systems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Gregory Z. Bedny , Waldemar Karwowski and Inna Bedny
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در برنامه ریزی زنجیره تامین یکپارچه و پایدار: مفاهیم، روش ها، ابزار ها و رویکرد های راه حل به سوی یک پلت فرم برای عمل صنعتی
Advances in Integrated and Sustainable Supply Chain Planning: Concepts, Methods, Tools and Solution Approaches toward a Platform for Industrial Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در برنامه ریزی زنجیره تامین یکپارچه و پایدار: مفاهیم، روش ها، ابزار ها و رویکرد های راه حل به سوی یک پلت فرم برای عمل صنعتی

Advances in Integrated and Sustainable Supply Chain Planning: Concepts, Methods, Tools and Solution Approaches toward a Platform for Industrial Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: José Miguel Laínez-Aguirre and Luis Puigjaner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی کار به عنوان مدیر تولید
How to Get a Job as a Product Manager
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی کار به عنوان مدیر تولید

How to Get a Job as a Product Manager
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Audrey Fischer and Nahid Samsami
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مدیریت زنجیره تامین
Guide to Supply Chain Management
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مدیریت زنجیره تامین

Guide to Supply Chain Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Colin Scott , Henriette Lundgren and Paul Thompson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رهبری سبز در چین: استراتژی های مدیریت شرکت های مسئول چینی
Green Leadership in China: Management Strategies from China's Most Responsible Companies
نام کتاب:

دانلود کتاب رهبری سبز در چین: استراتژی های مدیریت شرکت های مسئول چینی

Green Leadership in China: Management Strategies from China's Most Responsible Companies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Sam Yoonsuk Lee , Ambigaibalan Ramasamy and Jay Hyuk Rhee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بودجه دولت و مدیریت مالی در عمل
Government Budgeting and Financial Management in Practice: Logics to Make Sense of Ambiguity
نام کتاب:

دانلود کتاب بودجه دولت و مدیریت مالی در عمل

Government Budgeting and Financial Management in Practice: Logics to Make Sense of Ambiguity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Gerald J. Miller
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر