موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فرآیندهای Bessel Processes, Schramm–Loewner Evolution, and the Dyson Model
Bessel Processes, Schramm–Loewner Evolution, and the Dyson Model
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیندهای Bessel Processes, Schramm–Loewner Evolution, and the Dyson Model

Bessel Processes, Schramm–Loewner Evolution, and the Dyson Model
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Makoto Katori
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Vortex, Molecular Spin and Nanovorticity
Vortex, Molecular Spin and Nanovorticity: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب Vortex, Molecular Spin and Nanovorticity

Vortex, Molecular Spin and Nanovorticity: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Percival McCormack
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فعالیت ارتعاشی نوری: اصول و کاربردها
Vibrational Optical Activity: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب فعالیت ارتعاشی نوری: اصول و کاربردها

Vibrational Optical Activity: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Laurence A. Nafie
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندسه ریتم موسیقی
The Geometry of Musical Rhythm: What Makes a "Good" Rhythm Good?
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه ریتم موسیقی

The Geometry of Musical Rhythm: What Makes a "Good" Rhythm Good?
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Godfried T. Toussaint
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک محاسباتی
Computational Physics: Problem Solving with Python
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک محاسباتی

Computational Physics: Problem Solving with Python
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Rubin H. Landau , Manuel J Prez and Cristian C. Bordeianu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فوتونیک کریستال مایع محاسباتی: اصول، مدلسازی و کاربردها
Computational Liquid Crystal Photonics: Fundamentals, Modelling and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب فوتونیک کریستال مایع محاسباتی: اصول، مدلسازی و کاربردها

Computational Liquid Crystal Photonics: Fundamentals, Modelling and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Salah Obayya , Mohamed Farhat O. Hameed and Nihal F. F. Areed
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترودینامیک کلاسیک
Classical Electrodynamics: From Image Charges to the Photon Mass and Magnetic Monopoles
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترودینامیک کلاسیک

Classical Electrodynamics: From Image Charges to the Photon Mass and Magnetic Monopoles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Francesco Lacava
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوفتونیک: مفاهیم تا کاربردها
Biophotonics: Concepts to Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوفتونیک: مفاهیم تا کاربردها

Biophotonics: Concepts to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Gerd Keiser
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی از شکافت هسته ای: مقدمه
Energy from Nuclear Fission: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی از شکافت هسته ای: مقدمه

Energy from Nuclear Fission: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Enzo De Sanctis , Stefano Monti and Marco Ripani
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ثبات پراکندگی، ریزساختار و مرحله گذار از دیسک های ناهمسانگرد نانو
Dispersion Stability, Microstructure and Phase Transition of Anisotropic Nanodiscs
نام کتاب:

دانلود کتاب ثبات پراکندگی، ریزساختار و مرحله گذار از دیسک های ناهمسانگرد نانو

Dispersion Stability, Microstructure and Phase Transition of Anisotropic Nanodiscs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ravi Kumar Pujala
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یک دوره کوتاه در عایق های توپولوژیکی
A Short Course on Topological Insulators: Band Structure and Edge States in One and Two Dimensions
نام کتاب:

دانلود کتاب یک دوره کوتاه در عایق های توپولوژیکی

A Short Course on Topological Insulators: Band Structure and Edge States in One and Two Dimensions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: János K. Asbóth , László Oroszlány , András Pályi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابرسیالهای جدید: جلد 1
Novel Superfluids: Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب ابرسیالهای جدید: جلد 1

Novel Superfluids: Volume 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Karl-Heinz Bennemann and John B. Ketterson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابرسیالهای جدید: جلد 2
Novel Superfluids: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب ابرسیالهای جدید: جلد 2

Novel Superfluids: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Karl-Heinz Bennemann and John B. Ketterson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیلات موجک و کاربرد های آخیر آنها در زیست شناسی و علم زمین
Wavelet Transforms and Their Recent Applications in Biology and Geoscience
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیلات موجک و کاربرد های آخیر آنها در زیست شناسی و علم زمین

Wavelet Transforms and Their Recent Applications in Biology and Geoscience
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Dumitru Baleanu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرآیندهای موج در جامدات کلاسیک و جدید
Wave Processes in Classical and New Solids
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیندهای موج در جامدات کلاسیک و جدید

Wave Processes in Classical and New Solids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Pasquale Giovine
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه های و کاربرد های انتشار موج
Wave Propagation Theories and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه های و کاربرد های انتشار موج

Wave Propagation Theories and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: YI ZHENG
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کریستالهای فوتونی
Photonic Crystals
نام کتاب:

دانلود کتاب کریستالهای فوتونی

Photonic Crystals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Alireza Bananej
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Ab Initio Studies on Superconductivity in Alkali-Doped Fullerides
Ab Initio Studies on Superconductivity in Alkali-Doped Fullerides
نام کتاب:

دانلود کتاب Ab Initio Studies on Superconductivity in Alkali-Doped Fullerides

Ab Initio Studies on Superconductivity in Alkali-Doped Fullerides
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Yusuke Nomura
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سر های مرتبط تابع انتقال و بیان شنوایی مجازی
Head-Related Transfer Function and Virtual Auditory Display
نام کتاب:

دانلود کتاب سر های مرتبط تابع انتقال و بیان شنوایی مجازی

Head-Related Transfer Function and Virtual Auditory Display
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Bosun Xie
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پالت ذرات
A Palette of Particles
نام کتاب:

دانلود کتاب پالت ذرات

A Palette of Particles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jeremy Bernstein
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر