موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب معنویت عقلانی و فضیلت الهی در کتاب افلاطون: یک تفسیر مدرن و فلسفی دفاع از فلسفه افلاطون
Rational Spirituality and Divine Virtue in Plato: A Modern Interpretation and Philosophical Defense of Platonism
نام کتاب:

دانلود کتاب معنویت عقلانی و فضیلت الهی در کتاب افلاطون: یک تفسیر مدرن و فلسفی دفاع از فلسفه افلاطون

Rational Spirituality and Divine Virtue in Plato: A Modern Interpretation and Philosophical Defense of Platonism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Michael LaFargue
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرلوپونتی و هنر ادراک
Merleau-Ponty and the Art of Perception
نام کتاب:

دانلود کتاب مرلوپونتی و هنر ادراک

Merleau-Ponty and the Art of Perception
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Duane Davis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بدون کمترین لرزش
Without the Least Tremor: The Sacrifice of Socrates in Plato's Phaedo
نام کتاب:

دانلود کتاب بدون کمترین لرزش

Without the Least Tremor: The Sacrifice of Socrates in Plato's Phaedo
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: M Ross Romero
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برای غلبه بر خود: اخلاق و روح توسعه جهانی، 1520-1767
To Overcome Oneself: The Jesuit Ethic and Spirit of Global Expansion, 1520-1767
نام کتاب:

دانلود کتاب برای غلبه بر خود: اخلاق و روح توسعه جهانی، 1520-1767

To Overcome Oneself: The Jesuit Ethic and Spirit of Global Expansion, 1520-1767
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: J. Michelle Molina
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار تجربه ی ادراکی
The Structure of Perceptual Experience
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار تجربه ی ادراکی

The Structure of Perceptual Experience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: James Stazicker
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت پدیدارشناسی
Cognitive Phenomenology
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت پدیدارشناسی

Cognitive Phenomenology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Elijah Chudnoff
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماتریالیسم: یک مقدمه  تاریخی-فلسفی
Materialism: A Historico-Philosophical Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب ماتریالیسم: یک مقدمه تاریخی-فلسفی

Materialism: A Historico-Philosophical Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Charles T. Wolfe
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زمان در مارکس
Time in Marx: The Categories of Time in Marx's Capital
نام کتاب:

دانلود کتاب زمان در مارکس

Time in Marx: The Categories of Time in Marx's Capital
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Stavros Tombazos
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سه مساله از فیثاغورس تا هاوکینگ
The Three-body Problem from Pythagoras to Hawking
نام کتاب:

دانلود کتاب سه مساله از فیثاغورس تا هاوکینگ

The Three-body Problem from Pythagoras to Hawking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Mauri Valtonen , Joanna Anosova , Konstantin Kholshevnikov , Aleksandr Mylläri , Victor Orlov , Kiyotaka Tanikawa
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفهوم فلسفه زمان در اوایل قرن بیستم
The Concept of Time in Early Twentieth-Century Philosophy: A Philosophical Thematic Atlas
نام کتاب:

دانلود کتاب مفهوم فلسفه زمان در اوایل قرن بیستم

The Concept of Time in Early Twentieth-Century Philosophy: A Philosophical Thematic Atlas
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Flavia Santoianni
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تأمل در بازتاب: وضع بشر به عنوان یک سورپرایز هستی شناختی
Reflecting on Reflexivity: The Human Condition as an Ontological Surprise
نام کتاب:

دانلود کتاب تأمل در بازتاب: وضع بشر به عنوان یک سورپرایز هستی شناختی

Reflecting on Reflexivity: The Human Condition as an Ontological Surprise
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: T. M. S. Evens , Don Handelman andChristopher Roberts
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحولات اخیر در علم فلسفه
Recent Developments in the Philosophy of Science
نام کتاب:

دانلود کتاب تحولات اخیر در علم فلسفه

Recent Developments in the Philosophy of Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Uskali Mäki , Ioannis Votsis , Stéphanie Ruphy and Gerhard Schurz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماریون و دریدا در هدیه و آرزو: بحث سخاوت چیز ها
Marion and Derrida on The Gift and Desire: Debating the Generosity of Things
نام کتاب:

دانلود کتاب ماریون و دریدا در هدیه و آرزو: بحث سخاوت چیز ها

Marion and Derrida on The Gift and Desire: Debating the Generosity of Things
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Jason W. Alvis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاهدات کانت و ملاحظات
Kant's Observations and Remarks: A Critical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاهدات کانت و ملاحظات

Kant's Observations and Remarks: A Critical Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Susan Meld Shell and Richard Velkley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعتقاد، شواهد و عدم قطعیت
Belief, Evidence, and Uncertainty: Problems of Epistemic Inference
نام کتاب:

دانلود کتاب اعتقاد، شواهد و عدم قطعیت

Belief, Evidence, and Uncertainty: Problems of Epistemic Inference
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Prasanta S. Bandyopadhyay , Gordon Brittan Jr. and Mark L. Taper
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جملات Sextus (ادبیات حکمت جهان باستان)
The Sentences of Sextus (Wisdom Literature from the Ancient World)
نام کتاب:

دانلود کتاب جملات Sextus (ادبیات حکمت جهان باستان)

The Sentences of Sextus (Wisdom Literature from the Ancient World)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Walter T. Wilson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد پدیدار شناسانه به واقعیت اجتماعی - تاریخچه، مفاهیم، مشکلات
The Phenomenological Approach to Social Reality: History, Concepts, Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد پدیدار شناسانه به واقعیت اجتماعی - تاریخچه، مفاهیم، مشکلات

The Phenomenological Approach to Social Reality: History, Concepts, Problems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Alessandro Salice and Hans Bernhard Schmid
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابعاد زبانی اندیشه کانت: مقالات تاریخی و انتقادی
The Linguistic Dimension of Kant's Thought: Historical and Critical Essays
نام کتاب:

دانلود کتاب ابعاد زبانی اندیشه کانت: مقالات تاریخی و انتقادی

The Linguistic Dimension of Kant's Thought: Historical and Critical Essays
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Frank Schalow and Richard Velkley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل فیزیک ارسطویی: فلسفی و تحقیقات علمی
The Aristotelian "Problemata Physica": Philosophical and Scientific Investigations
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل فیزیک ارسطویی: فلسفی و تحقیقات علمی

The Aristotelian "Problemata Physica": Philosophical and Scientific Investigations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Robert Mayhew
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواندن بین خطوط لئو اشتراوس و تاریخ فلسفه مدرن اولیه
Reading between the lines Leo Strauss and the history of early modern philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب خواندن بین خطوط لئو اشتراوس و تاریخ فلسفه مدرن اولیه

Reading between the lines Leo Strauss and the history of early modern philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Winfried Schröder
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر