موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تبلور ایده - نقش شیمی
Crystallizing Ideas – The Role of Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب تبلور ایده - نقش شیمی

Crystallizing Ideas – The Role of Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Ponnadurai Ramasami , Minu Gupta Bhowon , Sabina Jhaumeer Laulloo and Henri Li Kam Wah
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واکنش ها در سنتز آلی
Click Reactions in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب واکنش ها در سنتز آلی

Click Reactions in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Srinivasan Chandrasekaran
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروفورز مویرگی - طیف سنج جرمی (CE-MS): اصول و کاربردها
Capillary Electrophoresis - Mass Spectrometry (CE-MS): Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروفورز مویرگی - طیف سنج جرمی (CE-MS): اصول و کاربردها

Capillary Electrophoresis - Mass Spectrometry (CE-MS): Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Gerhardus de Jong
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی
Chemistry: Revision Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی

Chemistry: Revision Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: David Bevan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 76.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Asymmetric Dearomatization Reactions
Asymmetric Dearomatization Reactions
نام کتاب:

دانلود کتاب Asymmetric Dearomatization Reactions

Asymmetric Dearomatization Reactions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Shu-Li You
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در شیمی فیزیک، جلد 151: سینتیک و ترمودینامیک چند مرحله هسته و مونتاژ در مواد در مقیاس نانو
Advances in Chemical Physics, Volume 151: Kinetics and Thermodynamics of Multistep Nucleation and Self-Assembly in Nanoscale Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در شیمی فیزیک، جلد 151: سینتیک و ترمودینامیک چند مرحله هسته و مونتاژ در مواد در مقیاس نانو

Advances in Chemical Physics, Volume 151: Kinetics and Thermodynamics of Multistep Nucleation and Self-Assembly in Nanoscale Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Gregoire Nicolis , Dominique Maes , Stuart A. Rice and Aaron R. Dinner
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  روغن های ضروری به عنوان معرف ها در شیمی سبز
Essential Oils as Reagents in Green Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب روغن های ضروری به عنوان معرف ها در شیمی سبز

Essential Oils as Reagents in Green Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Ying Li , Anne-Sylvie Fabiano-Tixier and Farid Chemat
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در شیمی آلی و تجزیه
Advances in Organometallic Chemistry and Catalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در شیمی آلی و تجزیه

Advances in Organometallic Chemistry and Catalysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Armando J. L. Pombeiro
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی و جادوی شیمی: شرح حال بازتاب پس از جایزه نوبل سال و اقتصاد متانول
A Life of Magic Chemistry: Autobiographical Reflections Including Post-Nobel Prize Years and the Methanol Economy
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی و جادوی شیمی: شرح حال بازتاب پس از جایزه نوبل سال و اقتصاد متانول

A Life of Magic Chemistry: Autobiographical Reflections Including Post-Nobel Prize Years and the Methanol Economy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی
نویسنده: George A. Olah
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی
Chemistry for the Ib Diploma, 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی

Chemistry for the Ib Diploma, 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Christopher Talbot
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 67.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی  کمبریج
Cambridge IGCSE Chemistry Workbook
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی کمبریج

Cambridge IGCSE Chemistry Workbook
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Richard Harwood and Ian Lodge
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طیف NMR کاربردی برای شیمیدانها و زندگی دانشمندان
Applied NMR Spectroscopy for Chemists and Life Scientists
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف NMR کاربردی برای شیمیدانها و زندگی دانشمندان

Applied NMR Spectroscopy for Chemists and Life Scientists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Oliver Zerbe and Simon Jurt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در شیمی فیزیک، جلد 159
Advances in Chemical Physics, Volume 159
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در شیمی فیزیک، جلد 159

Advances in Chemical Physics, Volume 159
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Paul Brumer , Stuart A. Rice and Aaron R. Dinner
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فیزیک برای علوم شیمی و بیوشیمی
Physical Chemistry for the Chemical and Biochemical Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فیزیک برای علوم شیمی و بیوشیمی

Physical Chemistry for the Chemical and Biochemical Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Jose Luis Lopez-Bonilla , Marat Ibragimovich Abdullin and Gennady E. Zaikov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه روی: کاربردها در سنتز آلی
Zinc Catalysis: Applications in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه روی: کاربردها در سنتز آلی

Zinc Catalysis: Applications in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Stephan Enthaler and Xiao-Feng Wu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابرمولکولی شیمی در سطوح
Supramolecular Chemistry at Surfaces
نام کتاب:

دانلود کتاب ابرمولکولی شیمی در سطوح

Supramolecular Chemistry at Surfaces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: David B Amabilino , Philip Gale and Jonathan Steed
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 34.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوشیمی کوانتومی، جلد دوم: اتمهای کوانتومی  و تناوب
Quantum Nanochemistry, Volume Two: Quantum Atoms and Periodicity
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوشیمی کوانتومی، جلد دوم: اتمهای کوانتومی و تناوب

Quantum Nanochemistry, Volume Two: Quantum Atoms and Periodicity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Mihai V. Putz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 29.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوشیمی کوانتومی، جلد اول: تئوری کوانتوم و مشاهده
Quantum Nanochemistry, Volume One: Quantum Theory and Observability
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوشیمی کوانتومی، جلد اول: تئوری کوانتوم و مشاهده

Quantum Nanochemistry, Volume One: Quantum Theory and Observability
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Mihai V. Putz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فیزیک برای علوم شیمی
Physical Chemistry for the Chemical Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فیزیک برای علوم شیمی

Physical Chemistry for the Chemical Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Raymond Chang and Jr. Thoman John W.
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیوشیمی و هسته ای: اصول و کاربرد، 2 جلد تنظیم
Nuclear and Radiochemistry: Fundamentals and Applications, 2 Volume Set
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیوشیمی و هسته ای: اصول و کاربرد، 2 جلد تنظیم

Nuclear and Radiochemistry: Fundamentals and Applications, 2 Volume Set
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Jens-Volker Kratz and Karl Heinrich Lieser
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر