موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب انسان شناسی و طبیعت
Anthropology and Nature
نام کتاب:

دانلود کتاب انسان شناسی و طبیعت

Anthropology and Nature
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kirsten Hastrup
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در روانشناسی ترافیک
Advances in Traffic Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در روانشناسی ترافیک

Advances in Traffic Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mark Sullman and Lisa Dorn
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افشای تطبیقی: یک درمان جدید برای ترومای جنگی ، از دست دادن، و  آسیب اخلاقی
Adaptive Disclosure: A New Treatment for Military Trauma, Loss, and Moral Injury
نام کتاب:

دانلود کتاب افشای تطبیقی: یک درمان جدید برای ترومای جنگی ، از دست دادن، و آسیب اخلاقی

Adaptive Disclosure: A New Treatment for Military Trauma, Loss, and Moral Injury
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Brett T. Litz , Leslie Lebowitz, Matt J. Gray and William P. Nash
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلال استرس حاد
Acute Stress Disorder: What It Is and How to Treat It
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلال استرس حاد

Acute Stress Disorder: What It Is and How to Treat It
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Richard A. Bryant
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جستجو برای یک رابطه:  اقدام درمانی
The Search for a Relational Home: An intersubjective view of therapeutic action
نام کتاب:

دانلود کتاب جستجو برای یک رابطه: اقدام درمانی

The Search for a Relational Home: An intersubjective view of therapeutic action
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Chris Jaenicke
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثرات سلامت روانی از تجارب موسیقی: نظریه ها، مطالعات و بازتاب موسیقی در سلامت
Psychological Health Effects of Musical Experiences: Theories, Studies and Reflections in Music Health Science
نام کتاب:

دانلود کتاب اثرات سلامت روانی از تجارب موسیقی: نظریه ها، مطالعات و بازتاب موسیقی در سلامت

Psychological Health Effects of Musical Experiences: Theories, Studies and Reflections in Music Health Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Töres Theorell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داستان درمان تروما با استفاده از تمرکز: مداخلات برای درمانگران، کودکان، و مراقبان آنها
Using Trauma-Focused Therapy Stories: Interventions for Therapists, Children, and Their Caregivers
نام کتاب:

دانلود کتاب داستان درمان تروما با استفاده از تمرکز: مداخلات برای درمانگران، کودکان، و مراقبان آنها

Using Trauma-Focused Therapy Stories: Interventions for Therapists, Children, and Their Caregivers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Pat Pernicano
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سندرم خود بیگانگی والدین: روش خانواده درمانی و همکاری سیستم  بهبود
The Parental Alienation Syndrome: A Family Therapy and Collaborative Systems Approach to Amelioration
نام کتاب:

دانلود کتاب سندرم خود بیگانگی والدین: روش خانواده درمانی و همکاری سیستم بهبود

The Parental Alienation Syndrome: A Family Therapy and Collaborative Systems Approach to Amelioration
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Linda J. Gottlieb
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب روانشناسی نظری و فلسفی: روش ها، و دستورالعمل های جدید برای علوم اجتماعی
The Wiley Handbook of Theoretical and Philosophical Psychology: Methods, Approaches, and New Directions for Social Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب روانشناسی نظری و فلسفی: روش ها، و دستورالعمل های جدید برای علوم اجتماعی

The Wiley Handbook of Theoretical and Philosophical Psychology: Methods, Approaches, and New Directions for Social Sciences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jack Martin , Jeff Sugarman and Kathleen L. Slaney
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اساس بیولوژی بهداشت روان
The Biological Basis of Mental Health
نام کتاب:

دانلود کتاب اساس بیولوژی بهداشت روان

The Biological Basis of Mental Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: William T. Blows
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شش فرزند: طیف آسیب شناسی روانی کودکان و درمان آن
Six Children: The Spectrum of Child Psychopathology and its Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب شش فرزند: طیف آسیب شناسی روانی کودکان و درمان آن

Six Children: The Spectrum of Child Psychopathology and its Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ann G. Smolen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان وابستگی تروما: داستان دست دادن و امید
Relational Treatment of Trauma: Stories of Loss and Hope
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان وابستگی تروما: داستان دست دادن و امید

Relational Treatment of Trauma: Stories of Loss and Hope
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Toni Heineman Routledge
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی: شکستن یخ معرفی، کارهای معمول، شرایط اضطراری برای کارآموزان
Psychiatry: Breaking the ICE Introductions, Common Tasks, Emergencies for Trainees
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی: شکستن یخ معرفی، کارهای معمول، شرایط اضطراری برای کارآموزان

Psychiatry: Breaking the ICE Introductions, Common Tasks, Emergencies for Trainees
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sarah L. Stringer , Juliet Hurn and Anna M. Burnside
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست های روانشناسی برای ورزشکاران نخبه
Physiological Tests for Elite Athletes-2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تست های روانشناسی برای ورزشکاران نخبه

Physiological Tests for Elite Athletes-2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Australian Institute of Sport , Rebecca Tanner and Christopher Gore
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی شخصیت در روانشناسی پلیسی
Personality Assessment in Police Psychology: A 21st Century Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی شخصیت در روانشناسی پلیسی

Personality Assessment in Police Psychology: A 21st Century Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Peter A. Weiss
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان های غیر دارویی برای ADHD در بزرگسالان: ارزیابی تاثیر بر عملکرد روزانه و رفاه
Nonmedication Treatments for Adult ADHD: Evaluating Impact on Daily Functioning and Well-Being
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان های غیر دارویی برای ADHD در بزرگسالان: ارزیابی تاثیر بر عملکرد روزانه و رفاه

Nonmedication Treatments for Adult ADHD: Evaluating Impact on Daily Functioning and Well-Being
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: J. Russell Ramsay
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونه خیال پردازی به واقعیت می انجامد: اطلاعات و سرگرمی رسانه ها در زندگی روزمره، تجدید نظر و گسترش
How Fantasy Becomes Reality: Information and Entertainment Media in Everyday Life, Revised and Expanded
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونه خیال پردازی به واقعیت می انجامد: اطلاعات و سرگرمی رسانه ها در زندگی روزمره، تجدید نظر و گسترش

How Fantasy Becomes Reality: Information and Entertainment Media in Everyday Life, Revised and Expanded
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Karen E. Dill-Shackleford
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف طب رفتاری
Encyclopedia of Behavioral Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف طب رفتاری

Encyclopedia of Behavioral Medicine
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marc Gellman and J. Rick Turner
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آشفتگی هوشیاری: مقالات جدید در آسیب شناسی روانی و نظریه هوشیاری
Disturbed Consciousness: New Essays on Psychopathology and Theories of Consciousness
نام کتاب:

دانلود کتاب آشفتگی هوشیاری: مقالات جدید در آسیب شناسی روانی و نظریه هوشیاری

Disturbed Consciousness: New Essays on Psychopathology and Theories of Consciousness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rocco J. Gennaro
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فورم مکالمها: تحقیق در ریشه ها و توسعه گفت و گو
Dialogic Formations: Investigations into the Origins and Development of the Dialogical Self
نام کتاب:

دانلود کتاب فورم مکالمها: تحقیق در ریشه ها و توسعه گفت و گو

Dialogic Formations: Investigations into the Origins and Development of the Dialogical Self
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marie-Cã©Cile Bertau , Miguel M. GonãAlves and Peter T. F. Raggatt
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر