موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تصویربرداری و تجسم در اتاق عمل  مدرن: راهنمای جامع برای پزشکان
Imaging and Visualization in The Modern Operating Room: A Comprehensive Guide for Physicians
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری و تجسم در اتاق عمل مدرن: راهنمای جامع برای پزشکان

Imaging and Visualization in The Modern Operating Room: A Comprehensive Guide for Physicians
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Yuman Fong , Pier Cristoforo Giulianotti , Jason Lewis , Bas Groot Koerkamp , Thomas Reiner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 22.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت های سوختگی برای جراحان عمومی و پزشکان عمومی
Burn Care for General Surgeons and General Practitioners
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت های سوختگی برای جراحان عمومی و پزشکان عمومی

Burn Care for General Surgeons and General Practitioners
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: David G. Greenhalgh
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی پلاستیک
Grabb and Smith's Plastic Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی پلاستیک

Grabb and Smith's Plastic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Charles HM Thorne , Geoffrey C. Gurtner , Kevin Chung , Arun Gosain and Babak Mehrara
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 57.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربرد های زیبایی نور شدید پالس
Aesthetic Applications of Intense Pulsed Light
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربرد های زیبایی نور شدید پالس

Aesthetic Applications of Intense Pulsed Light
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Lucian Fodor , Monica Elman and Yehuda Ullmann
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی کودکان: تاریخچه جهانی
Children's Surgery: A Worldwide History
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی کودکان: تاریخچه جهانی

Children's Surgery: A Worldwide History
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: John G. Raffensperger
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس جراحی های کم تهاجمی زیبایی: جوانسازی صورت با لیپوفیلینگ حجمی
Atlas of Minimally Invasive Facelift: Facial Rejuvenation with Volumetric Lipofilling
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس جراحی های کم تهاجمی زیبایی: جوانسازی صورت با لیپوفیلینگ حجمی

Atlas of Minimally Invasive Facelift: Facial Rejuvenation with Volumetric Lipofilling
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Jose Maria Serra-Renom and Jose Maria Serra-Mestre
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نکات جراحی و مهارت ها
Surgical Tips and Skills, 1e
نام کتاب:

دانلود کتاب نکات جراحی و مهارت ها

Surgical Tips and Skills, 1e
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Felix Behan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 275 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی تشریح و تکنیک ها: راهنمای جیبی
Surgical Anatomy and Technique: A Pocket Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی تشریح و تکنیک ها: راهنمای جیبی

Surgical Anatomy and Technique: A Pocket Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Lee J. Skandalakis and John E. Skandalakis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول جراحی شوارتز، نسخه 10
Schwartz's Principles of Surgery, 10th edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول جراحی شوارتز، نسخه 10

Schwartz's Principles of Surgery, 10th edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: F. Brunicardi , Dana Andersen , Timothy Billiar , David Dunn , John G. Hunter , Jeffrey Matthews , Raphael E. Pollock
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 56.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی اکولوپلاستیک
Oculoplastic Surgery, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی اکولوپلاستیک

Oculoplastic Surgery, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Brian Leatherbarrow
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 37.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی لاپاروسکوپی: نکات کلیدی، راه اندازی اتاق عمل و تجهیزات
Laparoscopic Surgery: Key Points, Operating Room Setup and Equipment
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی لاپاروسکوپی: نکات کلیدی، راه اندازی اتاق عمل و تجهیزات

Laparoscopic Surgery: Key Points, Operating Room Setup and Equipment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Giusto Pignata , Umberto Bracale and Fabrizio Lazzara
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی ترمیمی
Current Reconstructive Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی ترمیمی

Current Reconstructive Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Joseph Serletti , Peter Taub , Liza Wu and David Slutsky
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 58.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی قفسه سینه بزرگسالان
Adult Chest Surgery, 2nd edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی قفسه سینه بزرگسالان

Adult Chest Surgery, 2nd edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: David Sugarbaker , Raphael Bueno , Yolanda Colson , Michael Jaklitsch , Mark Krasna and Steven Mentzer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 84.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای کیفیت، نتایج و ایمنی بیمار انجمن جراحان گوارش و آندوسکوپی آمریکایی
The SAGES Manual of Quality, Outcomes and Patient Safety
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کیفیت، نتایج و ایمنی بیمار انجمن جراحان گوارش و آندوسکوپی آمریکایی

The SAGES Manual of Quality, Outcomes and Patient Safety
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: David S. Tichansky MD FACS , John Morton and Daniel B. Jones
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی اتصال مهره جمجمه
Surgery of the Craniovertebral Junction
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی اتصال مهره جمجمه

Surgery of the Craniovertebral Junction
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Nicholas C. Bambakidis , Curtis A. Dickman , Robert F. Spetzler and Volker K.H. Sonntag
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 47.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معاینات تروما
Get Through Trauma Examinations
نام کتاب:

دانلود کتاب معاینات تروما

Get Through Trauma Examinations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Saran Shantikumar , Andrew Paul Monk and James Wigley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفاهیم چالش برانگیز در جراحی دهان و فک و صورت
Challenging Concepts in Oral and Maxillofacial Surgery: Cases with Expert Commentary
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم چالش برانگیز در جراحی دهان و فک و صورت

Challenging Concepts in Oral and Maxillofacial Surgery: Cases with Expert Commentary
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Matthew Idle and Andrew Monaghan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی فک و صورت: آناتومی و عمل ترمیم
Craniomaxillofacial Buttresses: Anatomy and Operative Repair
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی فک و صورت: آناتومی و عمل ترمیم

Craniomaxillofacial Buttresses: Anatomy and Operative Repair
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Richard A. Pollock
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 58.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی عمومی
Farquharson's Textbook of Operative General Surgery, 10th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی عمومی

Farquharson's Textbook of Operative General Surgery, 10th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Margaret Farquharson , James Hollingshead and Brendan Moran
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 141.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربرد های آرایشی بهداشتی و بالینی بوتاکس و پرکننده های پوستی
Cosmetic and Clinical Applications of Botox and Dermal Fillers
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربرد های آرایشی بهداشتی و بالینی بوتاکس و پرکننده های پوستی

Cosmetic and Clinical Applications of Botox and Dermal Fillers
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: William J. Lipham and Jill Mellicher
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 20.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر