موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ابزارهای بکارگیری میکرو و نانو
Micro- and Nanomanipulation Tools
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزارهای بکارگیری میکرو و نانو

Micro- and Nanomanipulation Tools
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Yu Sun , Xinyu Liu , Oliver Brand , Gary K. Fedder , Christofer Hierold , Jan G. Korvink and Osamu Tabata
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صدا و فن آوری های صوتی
Acoustics and Audio Technology, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب صدا و فن آوری های صوتی

Acoustics and Audio Technology, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Mendel Kleiner
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترونیک آلی: مفاهیم در حال ظهور و فن آوری
Organic Electronics: Emerging Concepts and Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک آلی: مفاهیم در حال ظهور و فن آوری

Organic Electronics: Emerging Concepts and Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Fabio Cicoira and Clara Santato
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه اکسیداسیون مولکولی آب
Molecular Water Oxidation Catalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه اکسیداسیون مولکولی آب

Molecular Water Oxidation Catalysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Antoni Llobet
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعجاز و ماشین آلات
Miracle and Machine: Jacques Derrida and the Two Sources of Religion, Science, and the Media
نام کتاب:

دانلود کتاب اعجاز و ماشین آلات

Miracle and Machine: Jacques Derrida and the Two Sources of Religion, Science, and the Media
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Michael Naas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بشر و فن آوری: مبانی اخلاقی و علمی
Human-Tech: Ethical and Scientific Foundations
نام کتاب:

دانلود کتاب بشر و فن آوری: مبانی اخلاقی و علمی

Human-Tech: Ethical and Scientific Foundations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Kim Vicente
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروژه های ارزان CNC: ساخت ماشین آلات CNC
Inexpensive CNC Projects: Build your own CNC machine
نام کتاب:

دانلود کتاب پروژه های ارزان CNC: ساخت ماشین آلات CNC

Inexpensive CNC Projects: Build your own CNC machine
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Robert Davis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخلاق مهندسی برای یک دنیای جهانی
Engineering Ethics for a Globalized World
نام کتاب:

دانلود کتاب اخلاق مهندسی برای یک دنیای جهانی

Engineering Ethics for a Globalized World
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Colleen Murphy , Paolo Gardoni , Hassan Bashir , Charles E. Harris Jr. and Eyad Masad
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش سیگنال دیجیتال با استفاده از نرم افزار MATLAB
Digital Signal Processing Using MATLAB
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش سیگنال دیجیتال با استفاده از نرم افزار MATLAB

Digital Signal Processing Using MATLAB
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Robert J. Schilling and Sandra L. Harris
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عامل و سیستم های چند عاملی: فن آوری و کابردها
Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب عامل و سیستم های چند عاملی: فن آوری و کابردها

Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Gordan Jezic, Mario Kusek, Ignac Lovrek, Robert J. Howlett and Lakhmi C. Jain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نگهداری و عیب یابی چاپگر 3D
Maintaining and Troubleshooting Your 3D Printer
نام کتاب:

دانلود کتاب نگهداری و عیب یابی چاپگر 3D

Maintaining and Troubleshooting Your 3D Printer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Charles Bell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت مواد زائد جامد مدرن در عمل: تجربه شهر مالمو
Modern Solid Waste Management in Practice: The City of Malmö Experience
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت مواد زائد جامد مدرن در عمل: تجربه شهر مالمو

Modern Solid Waste Management in Practice: The City of Malmö Experience
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Anna Bernstad Saraiva Schott , Henrik Aspegren , Mimmi Bissmont and Jes la Cour Jansen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد عامل تغییر رنگ: مواد هوشمند، طراحی هوشمند
Materials that Change Color: Smart Materials, Intelligent Design
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد عامل تغییر رنگ: مواد هوشمند، طراحی هوشمند

Materials that Change Color: Smart Materials, Intelligent Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Marinella Ferrara and Murat Bengisu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چاپ سه بعدی
Mastering 3D Printing
نام کتاب:

دانلود کتاب چاپ سه بعدی

Mastering 3D Printing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Joan Horvath
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برداشت از تجسم دانش: توضیح مفاهیم از طریق تصاویر معنی دار
Perceptions of Knowledge Visualization: Explaining Concepts through Meaningful Images
نام کتاب:

دانلود کتاب برداشت از تجسم دانش: توضیح مفاهیم از طریق تصاویر معنی دار

Perceptions of Knowledge Visualization: Explaining Concepts through Meaningful Images
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Anna Ursyn
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 44.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ما به آینده دستور نمیدهیم: قله نفت، روانشناسی، و اسطوره پیشرفت
Not the Future We Ordered: Peak Oil, Psychology, and the Myth of Progress
نام کتاب:

دانلود کتاب ما به آینده دستور نمیدهیم: قله نفت، روانشناسی، و اسطوره پیشرفت

Not the Future We Ordered: Peak Oil, Psychology, and the Myth of Progress
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: John Michael Greer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پایه برای نوآوری: R & D استراتژیک فرصت ها برای قرن 21st
Foundations for Innovation: Strategic R&D Opportunities for 21st Century Cyber-Physical Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب پایه برای نوآوری: R & D استراتژیک فرصت ها برای قرن 21st

Foundations for Innovation: Strategic R&D Opportunities for 21st Century Cyber-Physical Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: U.S. Government
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فن آوری های در حال ظهور برای بازارهای نوظهور
Emerging Technologies for Emerging Markets
نام کتاب:

دانلود کتاب فن آوری های در حال ظهور برای بازارهای نوظهور

Emerging Technologies for Emerging Markets
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: John Vong and Insu Song
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکل مشکل معکوس برای سیستم های غیر خودمختار
Tackling the Inverse Problem for Non-Autonomous Systems: Application to the Life Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب تکل مشکل معکوس برای سیستم های غیر خودمختار

Tackling the Inverse Problem for Non-Autonomous Systems: Application to the Life Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Tomislav Stankovski
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت مهندسی معکوس برای توسعه پایدار
Re-engineering Manufacturing for Sustainability
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت مهندسی معکوس برای توسعه پایدار

Re-engineering Manufacturing for Sustainability
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Andrew Y. C. Nee , Bin Song and Soh-Khim Ong
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 47.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر