موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب عقیده در مورد حیوانات در عصر آنتروپوسین
Thinking about Animals in the Age of the Anthropocene
نام کتاب:

دانلود کتاب عقیده در مورد حیوانات در عصر آنتروپوسین

Thinking about Animals in the Age of the Anthropocene
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Morten Tønnessen , Kristin Armstrong Oma and Silver Rattasepp
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی چرخه حیات
Life Cycle Assessment (LCA): A Guide to Best Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی چرخه حیات

Life Cycle Assessment (LCA): A Guide to Best Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Walter Kl?pffer and Birgit Grahl
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موازنه سبز: تعادل بنیادی انسان و طبیعت
Green Equilibrium: The Vital Balance of Humans and Nature
نام کتاب:

دانلود کتاب موازنه سبز: تعادل بنیادی انسان و طبیعت

Green Equilibrium: The Vital Balance of Humans and Nature
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Christopher Wills
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسیستم پیت لند گرمسیری
Tropical Peatland Ecosystems
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم پیت لند گرمسیری

Tropical Peatland Ecosystems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Mitsuru Osaki and Nobuyuki Tsuji
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکولوژی
Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence
نام کتاب:

دانلود کتاب اکولوژی

Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Timothy Morton
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکولوژی شهری
The Routledge Handbook of Urban Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب اکولوژی شهری

The Routledge Handbook of Urban Ecology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Ian Douglas , David Goode , Mike Houck and Rusong Wang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اکوسیستم و شیلات دریای سرخ
The Red Sea Ecosystem and Fisheries
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم و شیلات دریای سرخ

The Red Sea Ecosystem and Fisheries
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Dawit Tesfamichael and Daniel Pauly
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساحل تخم ریزی ماهی ها: تولید مثل در یک اکوسیستم در معرض خطر
Beach-Spawning Fishes: Reproduction in an Endangered Ecosystem
نام کتاب:

دانلود کتاب ساحل تخم ریزی ماهی ها: تولید مثل در یک اکوسیستم در معرض خطر

Beach-Spawning Fishes: Reproduction in an Endangered Ecosystem
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Karen L.M. Martin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خاستگاه گونه های داروین: تفسیر مدرن
Darwin's On the Origin of Species: A Modern Rendition
نام کتاب:

دانلود کتاب خاستگاه گونه های داروین: تفسیر مدرن

Darwin's On the Origin of Species: A Modern Rendition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Daniel Duzdevich
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به سوی اکولوژی پیوسته
Toward a Unified Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب به سوی اکولوژی پیوسته

Toward a Unified Ecology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Timothy F. H. Allen and Thomas W. Hoekstra
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایناسور در انبار کاه: بازتاب در تاریخ طبیعی
Dinosaur in a Haystack: Reflections in Natural History
نام کتاب:

دانلود کتاب دایناسور در انبار کاه: بازتاب در تاریخ طبیعی

Dinosaur in a Haystack: Reflections in Natural History
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Stephen Jay Gould
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 93.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسیستم جغرافیا
Ecosystem Geography: From Ecoregions to Sites
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم جغرافیا

Ecosystem Geography: From Ecoregions to Sites
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Robert G. Bailey
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جزیره آینده: حفاظت و توسعه در سراسر منطقه آسیا و اقیانوس آرام
Island Futures: Conservation and Development Across the Asia-Pacific Region
نام کتاب:

دانلود کتاب جزیره آینده: حفاظت و توسعه در سراسر منطقه آسیا و اقیانوس آرام

Island Futures: Conservation and Development Across the Asia-Pacific Region
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Godfrey Baldacchino and Daniel Niles
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاثیر تغییرات جهانی در کوه ها: پاسخ ها و سازگاری ها
Impact of Global Changes on Mountains: Responses and Adaptation
نام کتاب:

دانلود کتاب تاثیر تغییرات جهانی در کوه ها: پاسخ ها و سازگاری ها

Impact of Global Changes on Mountains: Responses and Adaptation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Velma I. Grover , Axel Borsdorf , Jürgen Breuste , Prakash Chandra Tiwari and Flavia Witkowski Frangetto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 39.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چرایی مسائل زندگی: پنجاه اکوسیستم قلب و ذهن
Why Life Matters: Fifty Ecosystems of the Heart and Mind
نام کتاب:

دانلود کتاب چرایی مسائل زندگی: پنجاه اکوسیستم قلب و ذهن

Why Life Matters: Fifty Ecosystems of the Heart and Mind
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Michael Charles Tobias and Jane Gray Morrison
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزش و اقتصاد منابع دریایی
Value and Economy of Marine Resources
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزش و اقتصاد منابع دریایی

Value and Economy of Marine Resources
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Patrick Prouzet and André Monaco
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صخره های مرجانی: از کشف تا زوال
The Coral Reef Era: From Discovery to Decline
نام کتاب:

دانلود کتاب صخره های مرجانی: از کشف تا زوال

The Coral Reef Era: From Discovery to Decline
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: James Bowen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اهمیت زمین؛ دایره‌المعارف اکولوژی
Earth Matters: An Encyclopedia of Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب اهمیت زمین؛ دایره‌المعارف اکولوژی

Earth Matters: An Encyclopedia of Ecology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: David Rothschild
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 36.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصلاح خاک شور ساحلی و بهره برداری بر اساس جنگلداری در چین
Coastal Saline Soil Rehabilitation and Utilization Based on Forestry Approaches in China
نام کتاب:

دانلود کتاب اصلاح خاک شور ساحلی و بهره برداری بر اساس جنگلداری در چین

Coastal Saline Soil Rehabilitation and Utilization Based on Forestry Approaches in China
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Jianfeng Zhang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر آب و هوا و اکوسیستم های ساحلی
Climate Change and Coastal Ecosystems: Long-Term Effects of Climate and Nutrient Loading on Trophic Organisation
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر آب و هوا و اکوسیستم های ساحلی

Climate Change and Coastal Ecosystems: Long-Term Effects of Climate and Nutrient Loading on Trophic Organisation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Robert J. Livingston
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر