موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ریشه های هسته مشترک: چگونگی بازار آزاد سیاست آموزش عمومی تبدیل شد
The Origins of the Common Core: How the Free Market Became Public Education Policy
نام کتاب:

دانلود کتاب ریشه های هسته مشترک: چگونگی بازار آزاد سیاست آموزش عمومی تبدیل شد

The Origins of the Common Core: How the Free Market Became Public Education Policy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: D. Owens and Thomas J. Fiala
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصور دوباره روابط در آموزش و پرورش: اخلاق، سیاست و شیوه ها
Re-Imagining Relationships in Education: Ethics, Politics and Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب تصور دوباره روابط در آموزش و پرورش: اخلاق، سیاست و شیوه ها

Re-Imagining Relationships in Education: Ethics, Politics and Practices
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Morwenna Griffiths , Marit Honer?d Hoveid , Sharon Todd and Christine Winter
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه های فلسفی در آموزش و پرورش اموزگار
Philosophical Perspectives on Teacher Education
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه های فلسفی در آموزش و پرورش اموزگار

Philosophical Perspectives on Teacher Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Ruth Heilbronn and Lorraine Foreman-Peck
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گازهای طبی: تولید، کاربردها ، و ایمنی
Medical Gases: Production, Applications, and Safety
نام کتاب:

دانلود کتاب گازهای طبی: تولید، کاربردها ، و ایمنی

Medical Gases: Production, Applications, and Safety
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Hartwig Müller
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرواز هلی کوپتر
Helicopter Flying Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب پرواز هلی کوپتر

Helicopter Flying Handbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: U. S. Department of Transportation and Federal Aviation Administration
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 74.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیگیری هدف در آموزش و پرورش با استفاده از تحقیق عملی متمرکز
Goal Pursuit in Education Using Focused Action Research
نام کتاب:

دانلود کتاب پیگیری هدف در آموزش و پرورش با استفاده از تحقیق عملی متمرکز

Goal Pursuit in Education Using Focused Action Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: E. Piggot-Irvine
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حمایت از یادگیری در سراسر زندگی کاری: مدلها، فرآیندها و شیوه ها
Supporting Learning Across Working Life: Models, Processes and Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب حمایت از یادگیری در سراسر زندگی کاری: مدلها، فرآیندها و شیوه ها

Supporting Learning Across Working Life: Models, Processes and Practices
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Stephen Billett , Darryl Dymock and Sarojni Choy
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفکر انتقادی در آموزش عالی
The Palgrave Handbook of Critical Thinking in Higher Education
نام کتاب:

دانلود کتاب تفکر انتقادی در آموزش عالی

The Palgrave Handbook of Critical Thinking in Higher Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: M. Davies and R. Barnett
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حالت توضیح: کارایی ها برای اقدام و پیش بینی
Modes of Explanation: Affordances for Action and Prediction
نام کتاب:

دانلود کتاب حالت توضیح: کارایی ها برای اقدام و پیش بینی

Modes of Explanation: Affordances for Action and Prediction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: M. Lissack and A. Graber
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشجو موفقیت برای بهداشت حرفه ای کشور
Lippincott Williams & Wilkins' Student Success for Health Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشجو موفقیت برای بهداشت حرفه ای کشور

Lippincott Williams & Wilkins' Student Success for Health Professionals
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Lippincott Williams & Wilkins
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی نوآورانه: تحقیق و توسعه عمومی
Innovative Medicine: Basic Research and Development
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی نوآورانه: تحقیق و توسعه عمومی

Innovative Medicine: Basic Research and Development
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Kazuwa Nakao , Nagahiro Minato and Shinji Uemoto
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی تحقیقات بالینی
Designing Clinical Research
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی تحقیقات بالینی

Designing Clinical Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Dr. Stephen B Hulley , Steven R Cummings, Warren S Browner, Deborah G Grady and Thomas B Newman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم پایه برای هسته آموزش پزشکی و MRCP
Basic Science for Core Medical Training and the MRCP
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم پایه برای هسته آموزش پزشکی و MRCP

Basic Science for Core Medical Training and the MRCP
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Neil Herring and Robert Wilkins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژیک علمی و نوشتن پزشکی: راه موفقیت
Strategic Scientific and Medical Writing: The Road to Success
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژیک علمی و نوشتن پزشکی: راه موفقیت

Strategic Scientific and Medical Writing: The Road to Success
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Pieter H. Joubert and Silvia M. Rogers
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل مربوط به خواهر و برادر در درمان: پژوهش و عمل با کودکان، نوجوانان و بزرگسالان
Sibling Issues in Therapy: Research and Practice with Children, Adolescents and Adults
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل مربوط به خواهر و برادر در درمان: پژوهش و عمل با کودکان، نوجوانان و بزرگسالان

Sibling Issues in Therapy: Research and Practice with Children, Adolescents and Adults
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Avidan Milevsky
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ریسک در پزشکی
Risk Management in Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ریسک در پزشکی

Risk Management in Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Walter Merkle
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب EMQs در پزشکی بالینی چاپ دوم
EMQs in Clinical Medicine Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب EMQs در پزشکی بالینی چاپ دوم

EMQs in Clinical Medicine Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Irfan Syed , Zishan Syed
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفتار، حقیقت و فریب: استفاده از پروفایل و تجزیه و تحلیل در روند مصاحبه
Behavior, Truth and Deception: Applying Profiling and Analysis to the Interview Process
نام کتاب:

دانلود کتاب رفتار، حقیقت و فریب: استفاده از پروفایل و تجزیه و تحلیل در روند مصاحبه

Behavior, Truth and Deception: Applying Profiling and Analysis to the Interview Process
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Michael R. Napier
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر آموزش پزشکی
An Introduction to Medical Teaching
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر آموزش پزشکی

An Introduction to Medical Teaching
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Kathryn Huggett , William B. Jeffries
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادگیری و تدریس در پزشکی
ABC of Learning and Teaching in Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب یادگیری و تدریس در پزشکی

ABC of Learning and Teaching in Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Peter Cantillon and Diana Wood
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر