موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب لیپوژنزیس کبدی از نو و تنظیم متابولیسم
Hepatic De Novo Lipogenesis and Regulation of Metabolism 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب لیپوژنزیس کبدی از نو و تنظیم متابولیسم

Hepatic De Novo Lipogenesis and Regulation of Metabolism 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: James M. Ntambi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بلع - فیزیولوژی، اختلالات، تشخیص و درمان
Swallowing - Physiology, Disorders, Diagnosis and Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب بلع - فیزیولوژی، اختلالات، تشخیص و درمان

Swallowing - Physiology, Disorders, Diagnosis and Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Gauri Mankekar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری کبدی
Zakim and Boyer's Hepatology: A Textbook of Liver Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری کبدی

Zakim and Boyer's Hepatology: A Textbook of Liver Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Arun J. Sanyal
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 94.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های کبد
Schiff's Diseases of the Liver 11th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های کبد

Schiff's Diseases of the Liver 11th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Eugene R. Schiff , Willis C. Maddrey and Michael F. Sorrell
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 37.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گوارش و کبد هریسون
Harrison's Gastroenterology and Hepatology 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب گوارش و کبد هریسون

Harrison's Gastroenterology and Hepatology 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Dan Longo and Anthony Fauci
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 16.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سمینارها در اختلال بلع
Seminars in Dysphagia
نام کتاب:

دانلود کتاب سمینارها در اختلال بلع

Seminars in Dysphagia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Renee Speyer and Hans Bogaardt
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 26.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فایلهای داخلی پزشکی
Case Files Internal Medicine, Fourth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فایلهای داخلی پزشکی

Case Files Internal Medicine, Fourth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Eugene Toy and John Patlan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم عصبی روده
The Enteric Nervous System: 30 Years Later
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم عصبی روده

The Enteric Nervous System: 30 Years Later
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Stuart Brierley , Marcello Costa
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آندوسکوپی: استفاده خلاقانه و فن آوری های نوظهور
Endoscopy: Innovative Uses and Emerging Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب آندوسکوپی: استفاده خلاقانه و فن آوری های نوظهور

Endoscopy: Innovative Uses and Emerging Technologies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Somchai Amornyotin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 54.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فیزیولوژی دستگاه گوارش و بیماری ها: روش ها و پروتکل ها
Gastrointestinal Physiology and Diseases: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی دستگاه گوارش و بیماری ها: روش ها و پروتکل ها

Gastrointestinal Physiology and Diseases: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Andrei I. Ivanov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقعد: درمان جراحی و آسیب شناسی
Anus: Surgical Treatment and Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب مقعد: درمان جراحی و آسیب شناسی

Anus: Surgical Treatment and Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Richard Cohen and Alastair Windsor
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان مری و مری بارت
Esophageal Cancer and Barrett's Esophagus
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان مری و مری بارت

Esophageal Cancer and Barrett's Esophagus
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Prateek Sharma , Richard Sampliner and David Ilson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان کولورکتال: از پیشگیری تا مراقبت از بیمار
Colorectal Cancer: From Prevention to Patient Care
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان کولورکتال: از پیشگیری تا مراقبت از بیمار

Colorectal Cancer: From Prevention to Patient Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Rajunor Ettarh
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 27.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیق و کشف در گوارش
Translational Research and Discovery in Gastroenterology: Organogenesis to Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیق و کشف در گوارش

Translational Research and Discovery in Gastroenterology: Organogenesis to Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Deborah L. Gumucio , Linda C. Samuelson and Jason R. Spence
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اورژانس دستگاه گوارش
Gastrointestinal Emergencies
نام کتاب:

دانلود کتاب اورژانس دستگاه گوارش

Gastrointestinal Emergencies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Tony C. K. Tham , John S. A. Collins and Roy M. Soetikno
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاوره چاقی کودکان: 49 سوال بالینی
Curbside Consultation in Pediatric Obesity: 49 Clinical Questions
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاوره چاقی کودکان: 49 سوال بالینی

Curbside Consultation in Pediatric Obesity: 49 Clinical Questions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Jeannie S. Huang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کولوپروکتولوژی با حداقل تهاجم: پیشرفت در فن آوری و تکنولوژی
Minimally Invasive Coloproctology: Advances in Techniques and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب کولوپروکتولوژی با حداقل تهاجم: پیشرفت در فن آوری و تکنولوژی

Minimally Invasive Coloproctology: Advances in Techniques and Technology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: William C S Meng , Hester Y S Cheung , David T Y Lam , Simon S M Ng
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهترین سوالات چند گزینه ای برای گوارش
Best of Five MCQs for the Gastroenterology SCE
نام کتاب:

دانلود کتاب بهترین سوالات چند گزینه ای برای گوارش

Best of Five MCQs for the Gastroenterology SCE
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Dr Charlotte Rutter , Dr Leonard Griffi ths , Dr Tina Mehta , Professor Chris Probert
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هپاتولوژی (کبد شناسی)
hepatology
نام کتاب:

دانلود کتاب هپاتولوژی (کبد شناسی)

hepatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Stefan Mauss , Thomas Berg , Juergen Rockstroh and Christoph Sarrazin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سی تی کولونوگرافی: راهنمای بالینی
CT Colonography: A Guide for Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب سی تی کولونوگرافی: راهنمای بالینی

CT Colonography: A Guide for Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Thomas Mang and Wolfgang Schima
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر