موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب قوانین هتل: مدیریت مسائل حقوقی در صنعت هتلداری
Hospitality Law: Managing Legal Issues in the Hospitality Industry Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب قوانین هتل: مدیریت مسائل حقوقی در صنعت هتلداری

Hospitality Law: Managing Legal Issues in the Hospitality Industry Second Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Stephen C. Barth and David K. Hayes
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امنیت اموال فرهنگی: حفاظت موزه ها، اماکن تاریخی، آرشیو و کتابخانه ها
Cultural Property Security: Protecting Museums, Historic Sites, Archives, and Libraries
نام کتاب:

دانلود کتاب امنیت اموال فرهنگی: حفاظت موزه ها، اماکن تاریخی، آرشیو و کتابخانه ها

Cultural Property Security: Protecting Museums, Historic Sites, Archives, and Libraries
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Daniel J. Benny
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی شروع یک کسب و کار راهنمای تور
How to Start a Tour Guiding Business
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی شروع یک کسب و کار راهنمای تور

How to Start a Tour Guiding Business
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: G. E. Mitchell
سال انتشار: 2005
حجم فایل: 0.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پراگ
Prague
نام کتاب:

دانلود کتاب پراگ

Prague
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Tony Hawkins
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسئول گردشگری و مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR): سیستم های ارزیابی توسعه پایدار در گردشگری
Responsible Tourism and CSR: Assessment Systems for Sustainable Development of SMEs in Tourism
نام کتاب:

دانلود کتاب مسئول گردشگری و مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR): سیستم های ارزیابی توسعه پایدار در گردشگری

Responsible Tourism and CSR: Assessment Systems for Sustainable Development of SMEs in Tourism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Mara Manente , Valeria Minghetti and Erica Mingotto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای سفر به سرتاسر جهان
The Rough Guide to First-Time Around The World
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای سفر به سرتاسر جهان

The Rough Guide to First-Time Around The World
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Doug Lansky
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانلود کتاب راهنمای سفر به پاریس
Frommer's Paris Day by Day
نام کتاب:

دانلود کتاب دانلود کتاب راهنمای سفر به پاریس

Frommer's Paris Day by Day
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Anna E. Brooke
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 87.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای سفر به سوئد
DK Eyewitness Travel Guide: Sweden
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای سفر به سوئد

DK Eyewitness Travel Guide: Sweden
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: DK
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 21.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای سفر به برزیل
Brazil
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای سفر به برزیل

Brazil
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Oliver Marshall
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 45.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای سفر به شرق و مرکز اروپا
DK Eyewitness Travel Guide: Eastern and Central Europe
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای سفر به شرق و مرکز اروپا

DK Eyewitness Travel Guide: Eastern and Central Europe
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Jonathan Bousfield
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 55.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای سفر به دانمارک
Eyewitness Travel Guide: Denmark
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای سفر به دانمارک

Eyewitness Travel Guide: Denmark
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Collectif
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 56.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای سفر به اسپانیا
Spain
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای سفر به اسپانیا

Spain
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Nick Inman , Mary-Ann Gallagher and Josephine Quintero
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 68.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چادر زدن در طبیعت
Camping
نام کتاب:

دانلود کتاب چادر زدن در طبیعت

Camping
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Ed Douglas
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 20 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد تفریحی، اوقات فراغت و گردشگری
The Economics of Recreation, Leisure and Tourism
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد تفریحی، اوقات فراغت و گردشگری

The Economics of Recreation, Leisure and Tourism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: John Tribe
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازاریابی گردشگری
The Routledge Handbook of Tourism Marketing
نام کتاب:

دانلود کتاب بازاریابی گردشگری

The Routledge Handbook of Tourism Marketing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Scott McCabe
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد کلان گرمایش جهانی
The Oxford Handbook of the Macroeconomics of Global Warming
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد کلان گرمایش جهانی

The Oxford Handbook of the Macroeconomics of Global Warming
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Lucas Bernard and Willi Semmler
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای سفر به آسیای مرکزی
Lonely Planet Central Asia
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای سفر به آسیای مرکزی

Lonely Planet Central Asia
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Lonely Planet , Bradley Mayhew , Mark Elliott and Tom Masters
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 51 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای کامل سفر به مسکو و سنت پترزبورگ
Frommer's Moscow and St. Petersburg
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کامل سفر به مسکو و سنت پترزبورگ

Frommer's Moscow and St. Petersburg
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Angela Charlton
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 500 مکانی که بهتر است کودکانتان را پیش از بزرگ شدن به آنجا ببرید
Frommer's 500 Places to Take Your Kids Before They Grow Up
نام کتاب:

دانلود کتاب 500 مکانی که بهتر است کودکانتان را پیش از بزرگ شدن به آنجا ببرید

Frommer's 500 Places to Take Your Kids Before They Grow Up
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Holly Hughes and Julie Duchaine
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 26.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آرژانتین
Frommer's Argentina
نام کتاب:

دانلود کتاب آرژانتین

Frommer's Argentina
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Michael Luongo , Charlie O'Malley and Christie Pashby
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر