موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب استخدام و دسترسی به آموزش: سهمی در اجرای مسئولیت شرکت در بازار کار
Employability and Access to Training: A Contribution to the Implementation of Corporate Responsibility in the Labor Market
نام کتاب:

دانلود کتاب استخدام و دسترسی به آموزش: سهمی در اجرای مسئولیت شرکت در بازار کار

Employability and Access to Training: A Contribution to the Implementation of Corporate Responsibility in the Labor Market
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Silvia Castellazzi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تهییج نوآوری و اکتشاف: علوم ریاضی در قرن 21
Fueling Innovation and Discovery: The Mathematical Sciences in the 21st Century
نام کتاب:

دانلود کتاب تهییج نوآوری و اکتشاف: علوم ریاضی در قرن 21

Fueling Innovation and Discovery: The Mathematical Sciences in the 21st Century
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: National Research Council , Division on Engineering and Physical Sciences , Board on Mathematical Sciences and Their Applications
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماهیت روانشناسی
Psychology's Ghosts: The Crisis in the Profession and the Way Back
نام کتاب:

دانلود کتاب ماهیت روانشناسی

Psychology's Ghosts: The Crisis in the Profession and the Way Back
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Jerome Kagan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دلوز و غیر / بشر
Deleuze and the Non/Human
نام کتاب:

دانلود کتاب دلوز و غیر / بشر

Deleuze and the Non/Human
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Ashley Woodward
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جرقه خلاقیت دانشجویی: راه های عملی برای ترویج تفکر خلاق و حل مساله
Sparking Student Creativity: Practical Ways to Promote Innovative Thinking and Problem Solving
نام کتاب:

دانلود کتاب جرقه خلاقیت دانشجویی: راه های عملی برای ترویج تفکر خلاق و حل مساله

Sparking Student Creativity: Practical Ways to Promote Innovative Thinking and Problem Solving
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Patti Drapeau
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کارآفرینی، امور مالی، حکومت و اخلاق
Entrepreneurship, Finance, Governance and Ethics
نام کتاب:

دانلود کتاب کارآفرینی، امور مالی، حکومت و اخلاق

Entrepreneurship, Finance, Governance and Ethics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Robert Cressy , Douglas Cumming and Chris Mallin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشبرد اقتصاد شغل محور
Advancing a Jobs-Driven Economy: Higher Education and Business Partnerships Lead the Way
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشبرد اقتصاد شغل محور

Advancing a Jobs-Driven Economy: Higher Education and Business Partnerships Lead the Way
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: STEMconnector
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادگیری عکاسی؛ مفاهیم بصری و ترکیب
Learning to Photograph - Volume 2: Visual Concepts and Composition
نام کتاب:

دانلود کتاب یادگیری عکاسی؛ مفاهیم بصری و ترکیب

Learning to Photograph - Volume 2: Visual Concepts and Composition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Cora Banek and Georg Banek
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 67.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عکاسی Tabletop
Tabletop Photography: Using Compact Flashes and Low-Cost Tricks to Create Professional-Looking Studio Shots
نام کتاب:

دانلود کتاب عکاسی Tabletop

Tabletop Photography: Using Compact Flashes and Low-Cost Tricks to Create Professional-Looking Studio Shots
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Cyrill Harnischmacher
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 101.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پول در اینترنت: چگونگی تبدیل وب سایت شما به یک ماشین پولساز
Make Money On The Internet: How To Turn Your Website Into A Cash-Making Machine
نام کتاب:

دانلود کتاب پول در اینترنت: چگونگی تبدیل وب سایت شما به یک ماشین پولساز

Make Money On The Internet: How To Turn Your Website Into A Cash-Making Machine
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Ryan Chin and Angie Salisbury
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ادبیات، نظریه، تاریخ
Literature, Theory, History
نام کتاب:

دانلود کتاب ادبیات، نظریه، تاریخ

Literature, Theory, History
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Jonathan Hart
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوآوری و کارآفرینی: نظریه، سیاست و عمل
Innovation and Entrepreneurship: Theory, Policy and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب نوآوری و کارآفرینی: نظریه، سیاست و عمل

Innovation and Entrepreneurship: Theory, Policy and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Elias G. Carayannis , Elpida T. Samara and Yannis L. Bakouros
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فنی MIDAS : روش VWAP برای بازرگانی و سرمایه گذاری در بازار امروز
MIDAS Technical Analysis: A VWAP Approach to Trading and Investing in Today's Markets
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فنی MIDAS : روش VWAP برای بازرگانی و سرمایه گذاری در بازار امروز

MIDAS Technical Analysis: A VWAP Approach to Trading and Investing in Today's Markets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Andrew Coles and David Hawkins
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تجزیه و تحلیل شغل در عمل
Occupation Analysis in Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل شغل در عمل

Occupation Analysis in Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Lynette Mackenzie and Gjyn O'Toole
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسیستم کارآفرینی: دیدگاه های پیدایش اقتصاد
Entrepreneurial Ecosystem: Perspectives from Emerging Economies
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم کارآفرینی: دیدگاه های پیدایش اقتصاد

Entrepreneurial Ecosystem: Perspectives from Emerging Economies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Mathew J Manimala and Kishinchand Poornima Wasdani
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راه اندازی دانشگاه و spin-off: راهنمای برای کارآفرینان در دانشگاه
University Startups and Spin-Offs: Guide for Entrepreneurs in Academia
نام کتاب:

دانلود کتاب راه اندازی دانشگاه و spin-off: راهنمای برای کارآفرینان در دانشگاه

University Startups and Spin-Offs: Guide for Entrepreneurs in Academia
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Manuel Stagars
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 100 روش تبدیل تصاویر خوب به فوق‌العاده
100 Ways to Make Good Photos Great: Tips & Techniques for Improving Your Digital Photography
نام کتاب:

دانلود کتاب 100 روش تبدیل تصاویر خوب به فوق‌العاده

100 Ways to Make Good Photos Great: Tips & Techniques for Improving Your Digital Photography
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Peter Cope
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 41.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذهن کارآفرین؛ 100 باور، ویژگی، و عادت کارآفرینان برجسته
The Entrepreneur Mind: 100 Essential Beliefs, Characteristics, and Habits of Elite Entrepreneurs
نام کتاب:

دانلود کتاب ذهن کارآفرین؛ 100 باور، ویژگی، و عادت کارآفرینان برجسته

The Entrepreneur Mind: 100 Essential Beliefs, Characteristics, and Habits of Elite Entrepreneurs
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Kevin D. Johnson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داستان های هوشمندانه: استفاده از با استفاده از داستان علمی برای متقاعد کردن، نفوذ، الهام بخشی، و آموزش
Story Smart: Using the Science of Story to Persuade, Influence, Inspire, and Teach
نام کتاب:

دانلود کتاب داستان های هوشمندانه: استفاده از با استفاده از داستان علمی برای متقاعد کردن، نفوذ، الهام بخشی، و آموزش

Story Smart: Using the Science of Story to Persuade, Influence, Inspire, and Teach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Kendall Haven
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری کارآفرینی: مقالاتی در مورد کارآفرینان و کارآفرینی و سرمایه گذاری در فن آوری. جلد. 1.
Technology Entrepreneurship : A Treatise on Entrepreneurs and Entrepreneurship for and in Technology Ventures. Vol. 1.
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری کارآفرینی: مقالاتی در مورد کارآفرینان و کارآفرینی و سرمایه گذاری در فن آوری. جلد. 1.

Technology Entrepreneurship : A Treatise on Entrepreneurs and Entrepreneurship for and in Technology Ventures. Vol. 1.
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Wolfgang Runge
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر