موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب طب فیزیکی و مراقبت از بیمار توانبخشی محور: تسلط بر مهارت
Physical Medicine and Rehabilitation Patient-Centered Care: Mastering the Competencies 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طب فیزیکی و مراقبت از بیمار توانبخشی محور: تسلط بر مهارت

Physical Medicine and Rehabilitation Patient-Centered Care: Mastering the Competencies 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Adrian Cristian and Sorush Batmangelich
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتوپدی تروما  اطفال در عمل بالینی
Paediatric Orthopaedic Trauma in Clinical Practice 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتوپدی تروما اطفال در عمل بالینی

Paediatric Orthopaedic Trauma in Clinical Practice 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Nick A. Aresti , Matthew Barry , Mark J.M.H. Paterson , Manoj Ramachandran
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی خواب
Sleep Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی خواب

Sleep Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Himender Makker , Matthew Walker , Hugh Selsick , Bhik Kotecha and Ama Johal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری عصبی عروقی: MRI و Microangiography
Neurovascular Imaging: MRI & Microangiography
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری عصبی عروقی: MRI و Microangiography

Neurovascular Imaging: MRI & Microangiography
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Shoki Takahashi
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 61.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اعصاب، آگاهی و معنویت
Neuroscience, Consciousness and Spirituality
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب، آگاهی و معنویت

Neuroscience, Consciousness and Spirituality
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Harald Walach , Stefan Schmidt , Wayne B. Jonas
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لوپوس درگیری کلیوی: اطلس مبتنی بر مورد
Lupus Renal Involvement: A Case-based Atlas
نام کتاب:

دانلود کتاب لوپوس درگیری کلیوی: اطلس مبتنی بر مورد

Lupus Renal Involvement: A Case-based Atlas
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Gyl Eanes Barros Silva , Roberto Silva Costa and Marcio Dantas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کاب  نوروفارماکولوژی و فیزیولوژی اعصاب
In Vivo Neuropharmacology and Neurophysiology
نام کتاب:

دانلود کاب نوروفارماکولوژی و فیزیولوژی اعصاب

In Vivo Neuropharmacology and Neurophysiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Athineos Philippu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطانهای سر و گردن
Head and Neck Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطانهای سر و گردن

Head and Neck Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Jacques Bernier
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 38.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای درمان انسولین
Handbook of Insulin Therapies 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای درمان انسولین

Handbook of Insulin Therapies 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Winston Crasto , Janet Jarvis and Melanie J. Davies
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تدریس بالینی
Handbook of Clinical Teaching 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تدریس بالینی

Handbook of Clinical Teaching 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Somnath Mookherjee and Ellen M. Cosgrove
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی عملکرد سلول ها و ارگان ها و اختلال عملکرد با استفاده كردن مستقیم ونشات گرفته باروش MRI
Assessment of Cellular and Organ Function and Dysfunction using Direct and Derived MRI Methodologies
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی عملکرد سلول ها و ارگان ها و اختلال عملکرد با استفاده كردن مستقیم ونشات گرفته باروش MRI

Assessment of Cellular and Organ Function and Dysfunction using Direct and Derived MRI Methodologies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Christakis Constantinides
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 24.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنتی اکسیدان ها و بیماری قلبی عروقی
Antioxidants and Cardiovascular Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب آنتی اکسیدان ها و بیماری قلبی عروقی

Antioxidants and Cardiovascular Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Martial G. Bourassa and Jean-Claude Tardif
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 30.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پزشکی زنان و زایمان
Handbook of Obstetric Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پزشکی زنان و زایمان

Handbook of Obstetric Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Catherine Nelson-Piercy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری ارتوپدی
Orthopedic Imaging: A Practical Approach Sixth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری ارتوپدی

Orthopedic Imaging: A Practical Approach Sixth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Adam Greenspan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 70.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از پروستات
Biopsy Interpretation of the Prostate
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از پروستات

Biopsy Interpretation of the Prostate
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Jonathan I. Epstein and George J. Netto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 25.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از ضایعات کودکان
Biopsy Interpretation of Pediatric Lesions
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از ضایعات کودکان

Biopsy Interpretation of Pediatric Lesions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Aliya N. Husain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از کبد
Biopsy Interpretation of the Liver
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از کبد

Biopsy Interpretation of the Liver
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Michael Torbenson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی بالینی سیستم بینایی
Clinical Anatomy of the Visual System, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی بالینی سیستم بینایی

Clinical Anatomy of the Visual System, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Lee Ann Remington
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 21.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری کبدی
Zakim and Boyer's Hepatology: A Textbook of Liver Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری کبدی

Zakim and Boyer's Hepatology: A Textbook of Liver Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Arun J. Sanyal
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 94.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس آندوسکوپی با تصویربرداری باند باریک
Atlas of Endoscopy with Narrow Band Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس آندوسکوپی با تصویربرداری باند باریک

Atlas of Endoscopy with Narrow Band Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Manabu Muto , Kenshi Yao and Yasushi Sano
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 30.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر