موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب صحنه چشم انداز
Scene Vision: Making Sense of What We See
نام کتاب:

دانلود کتاب صحنه چشم انداز

Scene Vision: Making Sense of What We See
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Kestutis Kveraga and Moshe Bar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چهار هنر عکاسی
Four Arts of Photography: An Essay in Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب چهار هنر عکاسی

Four Arts of Photography: An Essay in Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Dominic McIver Lopes
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هنر و زیبایی شناسی در یک دنیای جهانی
Arts and Aesthetics in a Globalizing World
نام کتاب:

دانلود کتاب هنر و زیبایی شناسی در یک دنیای جهانی

Arts and Aesthetics in a Globalizing World
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Raminder Kaur and Parul Dave Mukherji
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ایین نامه متنی درمان خشم
Contextual Anger Regulation Therapy: A Mindfulness and Acceptance-Based Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب ایین نامه متنی درمان خشم

Contextual Anger Regulation Therapy: A Mindfulness and Acceptance-Based Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Frank L. Gardner and Zella E. Moore
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه ادکس: چگونگی متشکل کردن نمودارهای ریاضی و فیزیک
Adex Theory: How the Ade Coxeter Graphs Unify Mathematics and Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه ادکس: چگونگی متشکل کردن نمودارهای ریاضی و فیزیک

Adex Theory: How the Ade Coxeter Graphs Unify Mathematics and Physics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Saul-Paul Sirag
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مجموعه برای تجزیه و تحلیل موسیقی
Anthology for Musical Analysis: The Common-Practice Period
نام کتاب:

دانلود کتاب مجموعه برای تجزیه و تحلیل موسیقی

Anthology for Musical Analysis: The Common-Practice Period
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Charles Burkhart and William Rothstein
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 42.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر گرافیک کامپیوتر برای هنرمندان
An Introduction to Computer Graphics for Artists
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر گرافیک کامپیوتر برای هنرمندان

An Introduction to Computer Graphics for Artists
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Andrew Paquette
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دوره آموزشی نهایی گیتار
The Ultimate Guitar Course: Zero to Hero in a Lesson a Day
نام کتاب:

دانلود کتاب دوره آموزشی نهایی گیتار

The Ultimate Guitar Course: Zero to Hero in a Lesson a Day
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Rod Fogg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عکاسی جادویی
Capture the Magic: Train Your Eye, Improve Your Photographic Composition
نام کتاب:

دانلود کتاب عکاسی جادویی

Capture the Magic: Train Your Eye, Improve Your Photographic Composition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Jack Dykinga
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 140.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تسلط بر لایه‌های فتوشاپ: راهنمای یک عکاس
Mastering Photoshop Layers: A Photographer's Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب تسلط بر لایه‌های فتوشاپ: راهنمای یک عکاس

Mastering Photoshop Layers: A Photographer's Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Juergen Gulbins
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 117.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم ناحیه‌ای دیجیتال
The Digital Zone System: Taking Control from Capture to Print
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم ناحیه‌ای دیجیتال

The Digital Zone System: Taking Control from Capture to Print
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Robert Fisher
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 48 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادگیری عکاسی؛ دوربین، تجهیزات و تکنیک‌های پایه عکاسی
Learning to Photograph - Volume 1: Camera, Equipment, and Basic Photographic Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب یادگیری عکاسی؛ دوربین، تجهیزات و تکنیک‌های پایه عکاسی

Learning to Photograph - Volume 1: Camera, Equipment, and Basic Photographic Techniques
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Cora Banek and Georg Banek
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 48 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عکاس مینیمالیست
The Minimalist Photographer
نام کتاب:

دانلود کتاب عکاس مینیمالیست

The Minimalist Photographer
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Steve Johnson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هنر عکاسی
The Art of Photography: An Approach to Personal Expression
نام کتاب:

دانلود کتاب هنر عکاسی

The Art of Photography: An Approach to Personal Expression
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Bruce Barnbaum
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 113.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عکسبرداری نمای نزدیک
Closeup Shooting: A Guide to Closeup, Tabletop and Macro Photography
نام کتاب:

دانلود کتاب عکسبرداری نمای نزدیک

Closeup Shooting: A Guide to Closeup, Tabletop and Macro Photography
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Cyrill Harnischmacher
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عکاسی ماکرو و نمای نزدیک دیجیتال
Digital Macro & Close-up Photography
نام کتاب:

دانلود کتاب عکاسی ماکرو و نمای نزدیک دیجیتال

Digital Macro & Close-up Photography
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Ross Hoddinott
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 21.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک‌های تاکردن برای طراحان
Folding Techniques for Designers: From Sheet to Form
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک‌های تاکردن برای طراحان

Folding Techniques for Designers: From Sheet to Form
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Paul Jackson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 43.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هنر هند
Art of India
نام کتاب:

دانلود کتاب هنر هند

Art of India
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Vincent Arthur Smith
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 91.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مینیاتور پارسی
Persian Miniatures
نام کتاب:

دانلود کتاب مینیاتور پارسی

Persian Miniatures
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Parkstone Press
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 50.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش گام به گام خراطی
A Lesson Plan for Woodturning
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش گام به گام خراطی

A Lesson Plan for Woodturning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: James Rodgers
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 106.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر