موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ترکیبات فعال زیستی از اکسترموفیل های خاکی – مطالعات ژنومیک، خوشه های ژن بیوسنتزی، و روش های جدید همانند سازی زدایی
Bioactive Compounds from Extremophiles: Genomic Studies, Biosynthetic Gene Clusters, and New Dereplication Methods (SpringerBriefs in Microbiology)
نام کتاب:

دانلود کتاب ترکیبات فعال زیستی از اکسترموفیل های خاکی – مطالعات ژنومیک، خوشه های ژن بیوسنتزی، و روش های جدید همانند سازی زدایی

Bioactive Compounds from Extremophiles: Genomic Studies, Biosynthetic Gene Clusters, and New Dereplication Methods (SpringerBriefs in Microbiology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Lesley-Ann Giddings and David J. Newman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی: اصول و اکتشافات
Microbiology: Principles and Explorations
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی: اصول و اکتشافات

Microbiology: Principles and Explorations
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Jacquelyn G. Black
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هلیکوباکتر پیلوری
Helicobacter pylori
نام کتاب:

دانلود کتاب هلیکوباکتر پیلوری

Helicobacter pylori
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Hidekazu Suzuki , Robin Warren and Barry Marshall
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات میکروبیولوژی
Essentials of Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات میکروبیولوژی

Essentials of Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Surinder Kumar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 60.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاسخ به تنش در باکتری های پاتوژن
Stress Response in Pathogenic Bacteria
نام کتاب:

دانلود کتاب پاسخ به تنش در باکتری های پاتوژن

Stress Response in Pathogenic Bacteria
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Stephen Kidd
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوروبروسلوز: جنبه های بالینی، تشخیصی و درمانی
Neurobrucellosis: Clinical, Diagnostic and Therapeutic Features 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب نوروبروسلوز: جنبه های بالینی، تشخیصی و درمانی

Neurobrucellosis: Clinical, Diagnostic and Therapeutic Features 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Mehmet Turgut , Fuad Sami Haddad and Oreste de Divitiis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی برتون
Burton's Microbiology for the Health Sciences, North American Edition 10th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی برتون

Burton's Microbiology for the Health Sciences, North American Edition 10th Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Paul Engelkirk
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 145.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوذرات فلزی در میکروبیولوژی
Metal Nanoparticles in Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوذرات فلزی در میکروبیولوژی

Metal Nanoparticles in Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Mahendra Rai and Nelson Duran
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سل
Tuberculosis: Expanding Knowledge
نام کتاب:

دانلود کتاب سل

Tuberculosis: Expanding Knowledge
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Wellman Ribon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکتشاف ها و نوآوری در میکروبیولوژی میان رشته ای
Frontier Discoveries and Innovations in Interdisciplinary Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب اکتشاف ها و نوآوری در میکروبیولوژی میان رشته ای

Frontier Discoveries and Innovations in Interdisciplinary Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Pratyoosh Shukla
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اشرشیاکلی در آمریکا
Escherichia coli in the Americas
نام کتاب:

دانلود کتاب اشرشیاکلی در آمریکا

Escherichia coli in the Americas
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Alfredo G. Torres
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی فراورده های لبنی
Dairy Microbiology: A Practical Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی فراورده های لبنی

Dairy Microbiology: A Practical Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Photis Papademas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کلستریدیوم دیفیسیل: روش ها و پروتکل ها
Clostridium difficile: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب کلستریدیوم دیفیسیل: روش ها و پروتکل ها

Clostridium difficile: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Adam P. Roberts and Peter Mullany
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حفره های داخل سلولی میکروبها:راهنمای میکروبی از طریق سلول میزبان
Intracellular Niches of Microbes: A Microbes Guide Through the Host Cell
نام کتاب:

دانلود کتاب حفره های داخل سلولی میکروبها:راهنمای میکروبی از طریق سلول میزبان

Intracellular Niches of Microbes: A Microbes Guide Through the Host Cell
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Ulrich E. Schaible and Albert Haas
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 32.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زئونوز: بیماری های عفونی قابل انتقال از حیوانات به انسان
Zoonoses: Infectious Diseases Transmissible from Animals to Humans
نام کتاب:

دانلود کتاب زئونوز: بیماری های عفونی قابل انتقال از حیوانات به انسان

Zoonoses: Infectious Diseases Transmissible from Animals to Humans
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Rolf Bauerfeind , Alexander von Graevenitz , Peter Kimmig , Hans Gerd Schiefer and Tino Schwarz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مزایای فیزیکی همزیستی میکروبی
The Mechanistic Benefits of Microbial Symbionts
نام کتاب:

دانلود کتاب مزایای فیزیکی همزیستی میکروبی

The Mechanistic Benefits of Microbial Symbionts
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Christon J. Hurst
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی در کشاورزی و سلامت انسان
Microbiology In Agriculture And Human Health
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی در کشاورزی و سلامت انسان

Microbiology In Agriculture And Human Health
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Mohammad Manjur Shah
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 37.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مباحث جاری در اکینوکوکوس
Current Topics In Echinococcosis
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث جاری در اکینوکوکوس

Current Topics In Echinococcosis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Alfonso J. Rodriguez-morales
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 35.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی: اصول، چالش ها و الزامات سلامتی
Food Microbiology: Fundamentals, Challenges and Health Implications (Microbiology Research Advances)
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی: اصول، چالش ها و الزامات سلامتی

Food Microbiology: Fundamentals, Challenges and Health Implications (Microbiology Research Advances)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Elaine Perkins
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی ضروری و بهداشتی برای حرفه ای های غذا
Essential Microbiology and Hygiene for Food Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی ضروری و بهداشتی برای حرفه ای های غذا

Essential Microbiology and Hygiene for Food Professionals
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Sibel Roller
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر