موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فرآیندهای احتراق داخلی موتورهای موشک مایع: مدلسازی و شبیه سازی عددی
Internal Combustion Processes of Liquid Rocket Engines: Modeling and Numerical Simulations 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیندهای احتراق داخلی موتورهای موشک مایع: مدلسازی و شبیه سازی عددی

Internal Combustion Processes of Liquid Rocket Engines: Modeling and Numerical Simulations 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Zhen-Guo Wang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکتشاف و مهندسی: آزمایش پیشرانش جت و تلاش برای مریخ
Exploration and Engineering: The Jet Propulsion Laboratory and the Quest for Mars
نام کتاب:

دانلود کتاب اکتشاف و مهندسی: آزمایش پیشرانش جت و تلاش برای مریخ

Exploration and Engineering: The Jet Propulsion Laboratory and the Quest for Mars
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Erik M. Conway
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Faith 7
Faith 7: L. Gordon Cooper, Jr., and the Final Mercury Mission
نام کتاب:

دانلود کتاب Faith 7

Faith 7: L. Gordon Cooper, Jr., and the Final Mercury Mission
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Colin Burgess
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 56.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت سفینه های ستاره ای و دروازه های ستاره ای: علم حمل و نقل بین ستاره ای و کرم چاله ها
Making Starships and Stargates: The Science of Interstellar Transport and Absurdly Benign Wormholes
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت سفینه های ستاره ای و دروازه های ستاره ای: علم حمل و نقل بین ستاره ای و کرم چاله ها

Making Starships and Stargates: The Science of Interstellar Transport and Absurdly Benign Wormholes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: James F. Woodward
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری پیشرفته کانونی آرایه هواپیما HgCdTe و AlGaN
Technology for Advanced Focal Plane Arrays of HgCdTe and AlGaN
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری پیشرفته کانونی آرایه هواپیما HgCdTe و AlGaN

Technology for Advanced Focal Plane Arrays of HgCdTe and AlGaN
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Li He , Dingjiang Yang and Guoqiang Ni
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 26.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی سیستم های تقلیل دهنده حفاظت حرارتی
Ablative Thermal Protection Systems Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی سیستم های تقلیل دهنده حفاظت حرارتی

Ablative Thermal Protection Systems Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Georges Duffa
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستمهای کنترل شتاب سفینه فضایی
Spacecraft Momentum Control Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستمهای کنترل شتاب سفینه فضایی

Spacecraft Momentum Control Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Frederick A. Leve , Brian J. Hamilton and Mason A. Peck
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک قابل انعطاف فضاپیما، کنترل و هدایت - فن آوری ها توسط جیووانی کامپولو
Flexible Spacecraft Dynamics, Control and Guidance: Technologies by Giovanni Campolo
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک قابل انعطاف فضاپیما، کنترل و هدایت - فن آوری ها توسط جیووانی کامپولو

Flexible Spacecraft Dynamics, Control and Guidance: Technologies by Giovanni Campolo
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Leonardo Mazzini
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هواپیما هوشمند خودکار: کنترل پرواز و برنامه ریزی برای UAV
Smart Autonomous Aircraft: Flight Control and Planning for UAV
نام کتاب:

دانلود کتاب هواپیما هوشمند خودکار: کنترل پرواز و برنامه ریزی برای UAV

Smart Autonomous Aircraft: Flight Control and Planning for UAV
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Yasmina Bestaoui Sebbane
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  قایقرانی سریع خورشیدی
Fast Solar Sailing: Astrodynamics of Special Sailcraft Trajectories
نام کتاب:

دانلود کتاب قایقرانی سریع خورشیدی

Fast Solar Sailing: Astrodynamics of Special Sailcraft Trajectories
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Giovanni Vulpetti
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هواپیماهای بدون سرنشین
Handbook of Unmanned Aerial Vehicles
نام کتاب:

دانلود کتاب هواپیماهای بدون سرنشین

Handbook of Unmanned Aerial Vehicles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Kimon P. Valavanis and George J. Vachtsevanos
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 79.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر سیستم های فضایی: طراحی و سنتز
Introduction to Space Systems: Design and Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر سیستم های فضایی: طراحی و سنتز

Introduction to Space Systems: Design and Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Miguel A. Aguirre
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل بهینه با کاربرد های هوافضا
Optimal Control with Aerospace Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل بهینه با کاربرد های هوافضا

Optimal Control with Aerospace Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: James M. Longuski , Jose J. Guzmán and John E. Prussing
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرندگان جنگی
RC Warbirds
نام کتاب:

دانلود کتاب پرندگان جنگی

RC Warbirds
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Editor Quiet & Electric Flight Magazine, Traplet Publications Edited by Kevin Crozier
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معرفی سیستم‌های UAV
Introduction to UAV Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب معرفی سیستم‌های UAV

Introduction to UAV Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Paul Fahlstrom and Thomas Gleason
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه لیفت؛ آیرودینامیک محاسباتی مقدماتی در MATLAB/Octave
Theory of Lift: Introductory Computational Aerodynamics in MATLAB/Octave
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه لیفت؛ آیرودینامیک محاسباتی مقدماتی در MATLAB/Octave

Theory of Lift: Introductory Computational Aerodynamics in MATLAB/Octave
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: G. D. McBain
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم‌های اویونیک غیر نظامی
Civil Avionics Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم‌های اویونیک غیر نظامی

Civil Avionics Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Ian Moir , Allan Seabridge and Malcolm Jukes
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 41 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرهنگ لغت عصر فضا
A Dictionary of the Space Age
نام کتاب:

دانلود کتاب فرهنگ لغت عصر فضا

A Dictionary of the Space Age
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Paul Dickson
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقطه عطف فضا: یازده اشیاء نمادین از موزه ملی هوا و فضا اسمیتسونیان
Milestones of Space: Eleven Iconic Objects from the Smithsonian National Air and Space Museum
نام کتاب:

دانلود کتاب نقطه عطف فضا: یازده اشیاء نمادین از موزه ملی هوا و فضا اسمیتسونیان

Milestones of Space: Eleven Iconic Objects from the Smithsonian National Air and Space Museum
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Michael J. Neufeld
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آیرودینامیک نظری و محاسباتی
Theoretical and Computational Aerodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب آیرودینامیک نظری و محاسباتی

Theoretical and Computational Aerodynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Tapan K. Sengupta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر