موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب طراحی و شبیه سازی حمل و نقل سنگین لکوموتیو و قطار
Design and Simulation of Heavy Haul Locomotives and Trains
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و شبیه سازی حمل و نقل سنگین لکوموتیو و قطار

Design and Simulation of Heavy Haul Locomotives and Trains
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Maksym Spiryagin , Peter Wolfs , Colin Cole , Valentyn Spiryagin , Yan Quan Sun and Tim McSweeney
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 32.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر مدل سازی سیستم خودروی هیبریدی و کنترل
Introduction to Hybrid Vehicle System Modeling and Control
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر مدل سازی سیستم خودروی هیبریدی و کنترل

Introduction to Hybrid Vehicle System Modeling and Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Wei Liu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 40.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکاترونیک خودرو: شبکه های خودرو، سیستم های ثبات رانندگی، الکترونیک
Automotive Mechatronics: Automotive Networking, Driving Stability Systems, Electronics
نام کتاب:

دانلود کتاب مکاترونیک خودرو: شبکه های خودرو، سیستم های ثبات رانندگی، الکترونیک

Automotive Mechatronics: Automotive Networking, Driving Stability Systems, Electronics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Konrad Reif
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فن آوری باتری خودرو
Automotive Battery Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب فن آوری باتری خودرو

Automotive Battery Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Alexander Thaler and Daniel Watzenig
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرهنگ لغت تحلیلی حمل و نقل
A Dictionary of Transport Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب فرهنگ لغت تحلیلی حمل و نقل

A Dictionary of Transport Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Kenneth Button , Henry Vega and Peter Nijkamp
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول و کاربرد باتری های یون-لیتیوم  در خودرو های الکتریکی
Fundamentals and Application of Lithium-ion Batteries in Electric Drive Vehicles
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول و کاربرد باتری های یون-لیتیوم در خودرو های الکتریکی

Fundamentals and Application of Lithium-ion Batteries in Electric Drive Vehicles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Jiuchun Jiang and Caiping Zhang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های وابسته به وسايط نقلیه: مدل ها و الگوریتم ها
Vehicular Networks: Models and Algorithms
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های وابسته به وسايط نقلیه: مدل ها و الگوریتم ها

Vehicular Networks: Models and Algorithms
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: André-Luc Beylot and Houda Labiod
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات ایمنی خودرو: پروتکل، امنیت و حفظ حریم خصوصی
Vehicle Safety Communications: Protocols, Security, and Privacy
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات ایمنی خودرو: پروتکل، امنیت و حفظ حریم خصوصی

Vehicle Safety Communications: Protocols, Security, and Privacy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Tao Zhang and Luca Delgrossi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک خودرو ها: مدلسازی و شبیه سازی
Vehicle Dynamics: Modeling and Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک خودرو ها: مدلسازی و شبیه سازی

Vehicle Dynamics: Modeling and Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Dieter Schramm , Manfred Hiller and Roberto Bardini
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبیه سازی ترافیک و داده ها: روش های اعتبار سنجی و کاربردها
Traffic Simulation and Data: Validation Methods and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب شبیه سازی ترافیک و داده ها: روش های اعتبار سنجی و کاربردها

Traffic Simulation and Data: Validation Methods and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Winnie Daamen , Christine Buisson and Serge P. Hoogendoorn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گازهای خروجی اگزوز خودرو و بازیابی انرژی
Automotive Exhaust Emissions and Energy Recovery
نام کتاب:

دانلود کتاب گازهای خروجی اگزوز خودرو و بازیابی انرژی

Automotive Exhaust Emissions and Energy Recovery
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Apostolos Pesiridis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 21 قرن مدیریت کشتی
Reeds 21st Century Ship Management
نام کتاب:

دانلود کتاب 21 قرن مدیریت کشتی

Reeds 21st Century Ship Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: John W Dickie
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ناوبری دریایی و ایمنی حمل و نقل دریایی
Marine Navigation and Safety of Sea Transportation: Advances in Marine Navigation
نام کتاب:

دانلود کتاب ناوبری دریایی و ایمنی حمل و نقل دریایی

Marine Navigation and Safety of Sea Transportation: Advances in Marine Navigation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Adam Weintrit
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در وسایل نقلیه هوشمند
Advances in Intelligent Vehicles
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در وسایل نقلیه هوشمند

Advances in Intelligent Vehicles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Yaobin Chen and Lingxi Li
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی ترافیک
Traffic Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی ترافیک

Traffic Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Roger P. Roess , Elena S. Prassas , William R. McShane
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 44.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوخت های جایگزین حمل و نقل: استفاده در موتورهای احتراق
Alternative Transportation Fuels: Utilisation in Combustion Engines
نام کتاب:

دانلود کتاب سوخت های جایگزین حمل و نقل: استفاده در موتورهای احتراق

Alternative Transportation Fuels: Utilisation in Combustion Engines
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: M.K. Gajendra Babu , K.A. Subramanian
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تونل باد
Wind Tunnels
نام کتاب:

تونل باد

Wind Tunnels
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Satoru Okamoto
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فناوری های نقلیه ای – گسترش و کاربرد ها
Vehicular Technologies - Deployment and Applications
نام کتاب:

فناوری های نقلیه ای – گسترش و کاربرد ها

Vehicular Technologies - Deployment and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Lorenzo Galati Giordano and Luca Reggiani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دینامیک غیر خطی
Nonlinear Dynamics
نام کتاب:

دینامیک غیر خطی

Nonlinear Dynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Todd Evans
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 18.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روندهای جدید و تحولات درسیستم مهندسی خودرو
New Trends and Developments in Automotive System Engineering
نام کتاب:

روندهای جدید و تحولات درسیستم مهندسی خودرو

New Trends and Developments in Automotive System Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Marcello Chiaberge
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 55.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر