موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تبادل یونی زیست محیطی : اصول و طراحی
Environmental Ion Exchange: Principles and Design, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تبادل یونی زیست محیطی : اصول و طراحی

Environmental Ion Exchange: Principles and Design, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Anthony M. Wachinski
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تر و تر شوندگی
Wetting and Wettability
نام کتاب:

دانلود کتاب تر و تر شوندگی

Wetting and Wettability
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Mahmood Aliofkhazraei
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 50.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر آب و هوا، محیط زیست، انرژی : شیمی  آلاینده ها و ضایعات محیط زیست
Environment, Energy and Climate Change I: Environmental Chemistry of Pollutants and Wastes (The Handbook of Environmental Chemistry)
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر آب و هوا، محیط زیست، انرژی : شیمی آلاینده ها و ضایعات محیط زیست

Environment, Energy and Climate Change I: Environmental Chemistry of Pollutants and Wastes (The Handbook of Environmental Chemistry)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Elena Jiménez , Beatriz Cabañas and Gilles Lefebvre
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جداسازی CO2، سوخت های زیستی و آلودگی
CO2 Sequestration, Biofuels and Depollution
نام کتاب:

دانلود کتاب جداسازی CO2، سوخت های زیستی و آلودگی

CO2 Sequestration, Biofuels and Depollution
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Eric Lichtfouse , Jan Schwarzbauer and Didier Robert
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد رسی برای بازسازی محیط زیست
Clay Materials for Environmental Remediation
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد رسی برای بازسازی محیط زیست

Clay Materials for Environmental Remediation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Suryadi Ismadji , Felycia Edi Soetaredjo and Aning Ayucitra
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی ساختمانها و محلات سازگار با محیط زیست
Eco-design for Buildings and Neighbourhoods
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی ساختمانها و محلات سازگار با محیط زیست

Eco-design for Buildings and Neighbourhoods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Bruno Peuportier
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنسورهای هوشمند برای نظارت بر بهداشت و محیط زیست
Smart Sensors for Health and Environment Monitoring
نام کتاب:

دانلود کتاب سنسورهای هوشمند برای نظارت بر بهداشت و محیط زیست

Smart Sensors for Health and Environment Monitoring
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Chong-Min Kyung
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت آب، انرژی و منابع زیستی در عصر تغییر آب و هوا
Management of Water, Energy and Bio-resources in the Era of Climate Change: Emerging Issues and Challenges
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت آب، انرژی و منابع زیستی در عصر تغییر آب و هوا

Management of Water, Energy and Bio-resources in the Era of Climate Change: Emerging Issues and Challenges
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: N. Janardhana Raju , Wolfgang Gossel , AL. Ramanathan and M. Sudhakar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاتالیزورهای بی خطر سازگار با محیط زیست
Environmentally Benign Catalysts: For Clean Organic Reactions
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتالیزورهای بی خطر سازگار با محیط زیست

Environmentally Benign Catalysts: For Clean Organic Reactions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Anjali Patel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آکوآستیک، اطلاعات و ارتباطات
Acoustics, Information, and Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب آکوآستیک، اطلاعات و ارتباطات

Acoustics, Information, and Communication
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Ning Xiang and Gerhard M. Sessler
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی ریسک سلامتی و خطرات محیط زیست
Environmental Health and Hazard Risk Assessment: Principles and Calculations
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی ریسک سلامتی و خطرات محیط زیست

Environmental Health and Hazard Risk Assessment: Principles and Calculations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Louis Theodore and R. Ryan Dupont
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکولوژی شهری
Urban Ecology: Science of Cities
نام کتاب:

دانلود کتاب اکولوژی شهری

Urban Ecology: Science of Cities
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Richard T. T. Forman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 43 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فساد، توسعه و محیط زیست
Corruption, Development and the Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب فساد، توسعه و محیط زیست

Corruption, Development and the Environment
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Lorenzo Pellegrini
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابزار دقیق و سیستم های کنترل برای ایمنی و امنیت نیروگاه انرژی هسته ای
Nuclear Power Plant Instrumentation and Control Systems for Safety and Security
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزار دقیق و سیستم های کنترل برای ایمنی و امنیت نیروگاه انرژی هسته ای

Nuclear Power Plant Instrumentation and Control Systems for Safety and Security
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Michael Yastrebenetsky and Vyacheslav Kharchenko
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطمینان از آینده ای پایدار
Ensuring a Sustainable Future: Making Progress on Environment and Equity
نام کتاب:

دانلود کتاب اطمینان از آینده ای پایدار

Ensuring a Sustainable Future: Making Progress on Environment and Equity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Jody Heymann and Magda Barrera
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه ریزی موقعیت طرح بندی محیط زیست: دسترسی خورشیدی، محیط زیست و خنک کننده غیر فعال در مناطق شهری
Environmental Site Layout Planning: Solar Access, Microclimate and Passive Cooling in Urban Areas
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی موقعیت طرح بندی محیط زیست: دسترسی خورشیدی، محیط زیست و خنک کننده غیر فعال در مناطق شهری

Environmental Site Layout Planning: Solar Access, Microclimate and Passive Cooling in Urban Areas
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: P.J. Littlefair
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی محیط زیست: پیدا کردن سادگی در پیچیدگی
Environmental Modelling: Finding Simplicity in Complexity
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی محیط زیست: پیدا کردن سادگی در پیچیدگی

Environmental Modelling: Finding Simplicity in Complexity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: John Wainwright , Mark Mulligan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  کاربرد کاویتاسیون هیدرودینامیکی در مهندسی محیط زیست
Application of Hydrodynamic Cavitation in Environmental Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربرد کاویتاسیون هیدرودینامیکی در مهندسی محیط زیست

Application of Hydrodynamic Cavitation in Environmental Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Janusz Ozonek
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری کنترل برای مهندسین
Control Theory for Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری کنترل برای مهندسین

Control Theory for Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Brigitte d'Andréa-Novel, Michel De Lara
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پلیمرهایی بر پایه روغنهای گیاهی: خواص، پردازش و بکاربرد ها
Vegetable Oil-Based Polymers: Properties, Processing and Applications
نام کتاب:

پلیمرهایی بر پایه روغنهای گیاهی: خواص، پردازش و بکاربرد ها

Vegetable Oil-Based Polymers: Properties, Processing and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: N Karak
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر