موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای طراحی ترکیب پایه های تقویت شده سدها
Design Guideline Basal Reinforced Piled Embankments
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای طراحی ترکیب پایه های تقویت شده سدها

Design Guideline Basal Reinforced Piled Embankments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Suzanne J.M. van Eekelen and Marijn H.A. Brugman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سازه میانفلزی و مواد مرکب ماتریس  بین فلزی
Structural Intermetallics and Intermetallic Matrix Composites
نام کتاب:

دانلود کتاب سازه میانفلزی و مواد مرکب ماتریس بین فلزی

Structural Intermetallics and Intermetallic Matrix Composites
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Rahul Mitra
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل ساختاری عددی
Numerical Structural Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل ساختاری عددی

Numerical Structural Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Steven O'Hara
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و مهندسی متمرکز  پروژه
Design Engineering Refocused
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و مهندسی متمرکز پروژه

Design Engineering Refocused
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Hanif Kara and Daniel Bosia
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 35.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت قرارداد در پروژه های ساختمانی مجتمع - بین المللی پیمانکاری
International Contracting - Contract Management in Complex Construction Projects
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت قرارداد در پروژه های ساختمانی مجتمع - بین المللی پیمانکاری

International Contracting - Contract Management in Complex Construction Projects
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: John van der Puil and Arjan van Weele
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سازه های بتنی
Concrete Structures
نام کتاب:

دانلود کتاب سازه های بتنی

Concrete Structures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Mehdi Setareh and Robert Darvas
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مقررات طراحی و مدیریت ساخت و ساز 2015
CDM Regulations 2015 Procedures Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مقررات طراحی و مدیریت ساخت و ساز 2015

CDM Regulations 2015 Procedures Manual
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Stuart D. Summerhayes
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیر پروژه ساخت و ساز
Construction Project Manager’s Pocket Book
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیر پروژه ساخت و ساز

Construction Project Manager’s Pocket Book
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Duncan Cartlidge
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیمر پیشرفته بتن و ترکیبات
Advanced Polymer Concretes and Compounds
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمر پیشرفته بتن و ترکیبات

Advanced Polymer Concretes and Compounds
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Oleg Figovsky and Dmitry Beilin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی سیمان و بتن
Cement and Concrete Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی سیمان و بتن

Cement and Concrete Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Wieslaw Kurdowski
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 26.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول مکانیک سازه
Structural Mechanics Fundamentals
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مکانیک سازه

Structural Mechanics Fundamentals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Alberto Carpinteri
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سقف های زندگی در سیستم های یکپارچه آب شهری
Living Roofs in Integrated Urban Water Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب سقف های زندگی در سیستم های یکپارچه آب شهری

Living Roofs in Integrated Urban Water Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Daniel Roehr and Elizabeth Fassman-Beck
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای بررسی میکرو مواد سیمانی
A Practical Guide to Microstructural Analysis of Cementitious Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای بررسی میکرو مواد سیمانی

A Practical Guide to Microstructural Analysis of Cementitious Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Karen Scrivener , Ruben Snellings and Barbara Lothenbach
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 30.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی سازه های فولادی: اصول و عمل
Design of Welded Steel Structures: Principles and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی سازه های فولادی: اصول و عمل

Design of Welded Steel Structures: Principles and Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Utpal K. Ghosh
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شواهد و روش ها برای مرز بندی موقعیت
Evidence and Procedures for Boundary Location
نام کتاب:

دانلود کتاب شواهد و روش ها برای مرز بندی موقعیت

Evidence and Procedures for Boundary Location
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Walter G. Robillard , Donald A. Wilson , Curtis M. Brown and Winfield Eldridge
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سازه های پیشرفته دریایی
Advanced Marine Structures
نام کتاب:

دانلود کتاب سازه های پیشرفته دریایی

Advanced Marine Structures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Srinivasan Chandrasekaran
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه ساخت و ساز
Construction Project Scheduling and Control
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه ساخت و ساز

Construction Project Scheduling and Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Saleh A. Mubarak
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در مهندسی سازه:: مواد، جلد سوم
Advances in Structural Engineering: Materials, Volume Three
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در مهندسی سازه:: مواد، جلد سوم

Advances in Structural Engineering: Materials, Volume Three
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Vasant Matsagar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 29.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب پیشرفت ها در مهندسی سازه: دینامیک، جلد دوم
Advances in Structural Engineering: Dynamics, Volume Two
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در مهندسی سازه: دینامیک، جلد دوم

Advances in Structural Engineering: Dynamics, Volume Two
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Vasant Matsagar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 29.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حفظ ایمنی سدها و مخازن
Maintaining the Safety of our Dams and Reservoirs
نام کتاب:

دانلود کتاب حفظ ایمنی سدها و مخازن

Maintaining the Safety of our Dams and Reservoirs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: British Dam Society and British Dam Society
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 66.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر