موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سیستم های غشایی یکپارچه و فرآیندها
Integrated Membrane Systems and Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های غشایی یکپارچه و فرآیندها

Integrated Membrane Systems and Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Angelo Basile , Catherine Charcosset
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پمپ های حرارتی در صنایع فرایند شیمیایی
Heat Pumps in Chemical Process Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب پمپ های حرارتی در صنایع فرایند شیمیایی

Heat Pumps in Chemical Process Industry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Anton A. Kiss , Carlos A. Infante Ferreira
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظم های پیوند و اجزای انرژی - استخراج اطلاعات شیمیایی از توابع موج مولکولی
Bond Orders and Energy Components: Extracting Chemical Information from Molecular Wave Functions
نام کتاب:

دانلود کتاب نظم های پیوند و اجزای انرژی - استخراج اطلاعات شیمیایی از توابع موج مولکولی

Bond Orders and Energy Components: Extracting Chemical Information from Molecular Wave Functions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: István Mayer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افزودنی ها برای کاربرد های با کارایی بالا - شیمی و برنامه های کاربرد ها
Additives for High Performance Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب افزودنی ها برای کاربرد های با کارایی بالا - شیمی و برنامه های کاربرد ها

Additives for High Performance Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Johannes Karl Fink
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری منطقه قابل دستیابی: مقدمه ای بر انتخاب بهینه راکتور
Attainable Region Theory: An Introduction to Choosing an Optimal Reactor 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری منطقه قابل دستیابی: مقدمه ای بر انتخاب بهینه راکتور

Attainable Region Theory: An Introduction to Choosing an Optimal Reactor 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: David Ming , David Glasser , Diane Hildebrandt , Benjamin Glasser and Matthew Metgzer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 37.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرمولاسیون سیستم های پراکنده: علم و فناوریه
Formulation of Disperse Systems: Science and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب فرمولاسیون سیستم های پراکنده: علم و فناوریه

Formulation of Disperse Systems: Science and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Tharwat F. Tadros
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مواد شیمیایی و سوخت ها از بلوک های ساختمان مبتنی بر زیست
Chemicals and Fuels from Bio-Based Building Blocks
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد شیمیایی و سوخت ها از بلوک های ساختمان مبتنی بر زیست

Chemicals and Fuels from Bio-Based Building Blocks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Fabrizio Cavani , Stefania Albonetti , Francesco Basile and Alessandro Gandini
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 24 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقاوم سازی فرایند شیمیایی و بازسازی: تکنیک ها و کاربرد ها
Chemical Process Retrofitting and Revamping: Techniques and Applications 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقاوم سازی فرایند شیمیایی و بازسازی: تکنیک ها و کاربرد ها

Chemical Process Retrofitting and Revamping: Techniques and Applications 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Gade Pandu Rangaiah
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول ابتدایی فرآیندهای شیمیایی
Elementary Principles of Chemical Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول ابتدایی فرآیندهای شیمیایی

Elementary Principles of Chemical Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Richard M. Felder , Ronald W. Rousseau and Lisa G. Bullard
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فن آوری های تیمار پیشرفته برای استفاده مجدد فاضلاب شهری
Advanced Treatment Technologies for Urban Wastewater Reuse
نام کتاب:

دانلود کتاب فن آوری های تیمار پیشرفته برای استفاده مجدد فاضلاب شهری

Advanced Treatment Technologies for Urban Wastewater Reuse
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Despo Fatta-Kassinos , Dionysios D. Dionysiou and Klaus Kümmerer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آلاینده های آلی در حال ظهور در لجن: تجزیه و تحلیل، سرنوشت و تیمار بیولوژیکی
Emerging Organic Contaminants in Sludges: Analysis, Fate and Biological Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب آلاینده های آلی در حال ظهور در لجن: تجزیه و تحلیل، سرنوشت و تیمار بیولوژیکی

Emerging Organic Contaminants in Sludges: Analysis, Fate and Biological Treatment
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Teresa Vicent , Glòria Caminal , Ethel Eljarrat and Damià Barceló
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فرآیند دارویی برای سنتز
Pharmaceutical Process Chemistry for Synthesis: Rethinking the Routes to Scale-Up 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فرآیند دارویی برای سنتز

Pharmaceutical Process Chemistry for Synthesis: Rethinking the Routes to Scale-Up 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Peter J. Harrington
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاتالیز اکسیداسیون هوازی فاز مایع: کاربرد های صنعتی و چشم انداز های آکادمیک
Liquid Phase Aerobic Oxidation Catalysis: Industrial Applications and Academic Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتالیز اکسیداسیون هوازی فاز مایع: کاربرد های صنعتی و چشم انداز های آکادمیک

Liquid Phase Aerobic Oxidation Catalysis: Industrial Applications and Academic Perspectives
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Shannon S. Stahl and Paul L. Alsters
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری نانو برای مهندسین شیمی
Nanotechnology for Chemical Engineers 1st ed. 2015 Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری نانو برای مهندسین شیمی

Nanotechnology for Chemical Engineers 1st ed. 2015 Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Said Salah Eldin Elnashaie , Firoozeh Danafar and Hassan Hashemipour
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای فرآیندهای جداسازی غشایی: شیمیایی، دارویی، غذایی، و کاربرد های بیوتکنولوژی
Handbook of Membrane Separations: Chemical, Pharmaceutical, Food, and Biotechnological Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای فرآیندهای جداسازی غشایی: شیمیایی، دارویی، غذایی، و کاربرد های بیوتکنولوژی

Handbook of Membrane Separations: Chemical, Pharmaceutical, Food, and Biotechnological Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Anil K. Pabby , Syed S.H. Rizvi and Ana Maria Sastre Requena
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 40.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تکنولوژی پلاسما: علوم، مهندسی، و کاربردها
Introduction to Plasma Technology: Science, Engineering, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تکنولوژی پلاسما: علوم، مهندسی، و کاربردها

Introduction to Plasma Technology: Science, Engineering, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: John Ernest Harry
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری جنبشی هسته
Kinetic Theory of Nucleation
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری جنبشی هسته

Kinetic Theory of Nucleation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Eli Ruckenstein and Gersh Berim
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یکپارچه سازی سیستم ها انرژی و سوخت
Energy and Fuel Systems Integration
نام کتاب:

دانلود کتاب یکپارچه سازی سیستم ها انرژی و سوخت

Energy and Fuel Systems Integration
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Yatish T. Shah
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی خوردگی
Corrosion Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی خوردگی

Corrosion Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Volkan Cicek
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار کلسیم
Calcium Stable Isotope Geochemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار کلسیم

Calcium Stable Isotope Geochemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Nikolaus Gussone , Anne-Desiree Schmitt , Alexander Heuser , Frank Wombacher , Martin Dietzel , Edward Tipper , Martin Schiller
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر