موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پیشرفت ها در مهندسی مکانیک
Advances in Mechanical Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در مهندسی مکانیک

Advances in Mechanical Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Alexander Evgrafov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملیات و ایمنی دانشگاهی و پایلوت صنعتی
Academia and Industrial Pilot Plant Operations and Safety
نام کتاب:

دانلود کتاب عملیات و ایمنی دانشگاهی و پایلوت صنعتی

Academia and Industrial Pilot Plant Operations and Safety
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Mary K. Moore and Elmer B. Ledesma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های بی سیم و سیستم های اطلاعاتی آینده - جلد 1
Future Wireless Networks and Information Systems: Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های بی سیم و سیستم های اطلاعاتی آینده - جلد 1

Future Wireless Networks and Information Systems: Volume 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Ying Zhang
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های بی سیم و سیستم های اطلاعاتی آینده - جلد 2
Future Wireless Networks and Information Systems: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های بی سیم و سیستم های اطلاعاتی آینده - جلد 2

Future Wireless Networks and Information Systems: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Ying Zhang
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم و فناوری حریق
Fire Science and Technology 2015
نام کتاب:

دانلود کتاب علم و فناوری حریق

Fire Science and Technology 2015
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Harada, K., Matsuyama, K., Himoto, K., Nakamura, Y. and Wakatsuki, K.
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 59.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفتار مواد دینامیکی، جلد 1
Dynamic Behavior of Materials, Volume 1: Proceedings of the 2014 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب رفتار مواد دینامیکی، جلد 1

Dynamic Behavior of Materials, Volume 1: Proceedings of the 2014 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Bo Song , Daniel Casem and Jamie Kimberley
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوخت های جایگزین: شرایط فنی و زیست محیطی
Alternative Fuels Technical and Environmental Conditions
نام کتاب:

دانلود کتاب سوخت های جایگزین: شرایط فنی و زیست محیطی

Alternative Fuels Technical and Environmental Conditions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Krzysztof Biernat
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل ساختاری عددی
Numerical Structural Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل ساختاری عددی

Numerical Structural Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Steven O'Hara
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جایگزینی سیستم برق قایق خود
Replacing Your Boat's Electrical System
نام کتاب:

دانلود کتاب جایگزینی سیستم برق قایق خود

Replacing Your Boat's Electrical System
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Mike Westin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جلو گیری پروب در آرایه ساختاری فاز
Probe Suppression in Conformal Phased Array
نام کتاب:

دانلود کتاب جلو گیری پروب در آرایه ساختاری فاز

Probe Suppression in Conformal Phased Array
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Hema Singh , Mausumi Dutta and P. S. Neethu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری جابجا شدگی از روش گذرا الکترومغناطیسی
Migration Imaging of the Transient Electromagnetic Method
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری جابجا شدگی از روش گذرا الکترومغناطیسی

Migration Imaging of the Transient Electromagnetic Method
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Xiu Li , Guoqiang Xue and Changchun Yin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش راه ساخت در یادگیری الکترونیکی
Learning Path Construction in e-Learning: What to Learn, How to Learn, and How to Improve
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش راه ساخت در یادگیری الکترونیکی

Learning Path Construction in e-Learning: What to Learn, How to Learn, and How to Improve
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Fan Yang and Zhenghong Dong
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های ایزوژئومتریک برای شبیه سازی عددی
Isogeometric Methods for Numerical Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های ایزوژئومتریک برای شبیه سازی عددی

Isogeometric Methods for Numerical Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Gernot Beer and Stephane Bordas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تکنولوژی پلاسما: علوم، مهندسی، و کاربردها
Introduction to Plasma Technology: Science, Engineering, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تکنولوژی پلاسما: علوم، مهندسی، و کاربردها

Introduction to Plasma Technology: Science, Engineering, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: John Ernest Harry
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترونیک: عمومی، آنالوگ، دیجیتال و با PSpice
Electronics: Basic, Analog, and Digital with PSpice
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک: عمومی، آنالوگ، دیجیتال و با PSpice

Electronics: Basic, Analog, and Digital with PSpice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Nassir H. Sabah
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 38.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد و دستگاه ها حافظه برق
Electrical Memory Materials and Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد و دستگاه ها حافظه برق

Electrical Memory Materials and Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Wen-Chang Chen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی فوق العاده پهنای باند شبکه های انتقال برق
Design of Ultra Wideband Power Transfer Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی فوق العاده پهنای باند شبکه های انتقال برق

Design of Ultra Wideband Power Transfer Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Binboga Siddik Yarman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و مهندسی متمرکز  پروژه
Design Engineering Refocused
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و مهندسی متمرکز پروژه

Design Engineering Refocused
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Hanif Kara and Daniel Bosia
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 35.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوانرژی: اصول و کاربردها
Bioenergy: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوانرژی: اصول و کاربردها

Bioenergy: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Yebo Li and Samir Kumar Khanal
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 26.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت سفینه های ستاره ای و دروازه های ستاره ای: علم حمل و نقل بین ستاره ای و کرم چاله ها
Making Starships and Stargates: The Science of Interstellar Transport and Absurdly Benign Wormholes
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت سفینه های ستاره ای و دروازه های ستاره ای: علم حمل و نقل بین ستاره ای و کرم چاله ها

Making Starships and Stargates: The Science of Interstellar Transport and Absurdly Benign Wormholes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: James F. Woodward
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر