موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب برنامه ریزی اضطراری برای نیروگاه های هسته ای
Emergency Planning for Nuclear Power Plants 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی اضطراری برای نیروگاه های هسته ای

Emergency Planning for Nuclear Power Plants 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Paul Elkmann
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول کنترل آشفتگی
Principles of Turbulence Control 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول کنترل آشفتگی

Principles of Turbulence Control 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Baochun Fan , Gang Dong
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رسنترس پلاسمونیک: اصول، پیشرفت ها، و کاربرد ها
Plasmonic Resonators: Fundamentals, Advances, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب رسنترس پلاسمونیک: اصول، پیشرفت ها، و کاربرد ها

Plasmonic Resonators: Fundamentals, Advances, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Masanobu Iwanaga
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های خورشیدی آلی - فیزیک دستگاه، پردازش، تخریب و پیشگیری
Organic Solar Cells: Device Physics, Processing, Degradation, and Prevention
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های خورشیدی آلی - فیزیک دستگاه، پردازش، تخریب و پیشگیری

Organic Solar Cells: Device Physics, Processing, Degradation, and Prevention
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Pankaj Kumar
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل ها و الگوریتم ها برای مولکولهای زیستی و شبکه های مولکولی
Models and Algorithms for Biomolecules and Molecular Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل ها و الگوریتم ها برای مولکولهای زیستی و شبکه های مولکولی

Models and Algorithms for Biomolecules and Molecular Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Bhaskar DasGupta and Jie Liang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک مواد: با کاربردها در اکسل
Mechanics of Materials: With Applications in Excel
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک مواد: با کاربردها در اکسل

Mechanics of Materials: With Applications in Excel
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Bichara B. Muvdi and Souhail Elhouar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 33.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خصوصیات مواد ترمو الکترونیک
Materials Aspect of Thermoelectricity
نام کتاب:

دانلود کتاب خصوصیات مواد ترمو الکترونیک

Materials Aspect of Thermoelectricity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ctirad Uher
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 25.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دریای یخ: فیزیک و سنجش از راه دور
Sea Ice: Physics and Remote Sensing
نام کتاب:

دانلود کتاب دریای یخ: فیزیک و سنجش از راه دور

Sea Ice: Physics and Remote Sensing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » GIS سنجش از راه دور
نویسنده: Mohammed Shokr and Nirmal Sinha
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 67.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  عملیات شبکه برق در یک محیط بازار: بهره وری اقتصادی و کاهش ریسک
Power Grid Operation in a Market Environment: Economic Efficiency and Risk Mitigation
نام کتاب:

دانلود کتاب عملیات شبکه برق در یک محیط بازار: بهره وری اقتصادی و کاهش ریسک

Power Grid Operation in a Market Environment: Economic Efficiency and Risk Mitigation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Hong Chen
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های غشایی یکپارچه و فرآیندها
Integrated Membrane Systems and Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های غشایی یکپارچه و فرآیندها

Integrated Membrane Systems and Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Angelo Basile , Catherine Charcosset
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  هترو اپیتاکسی نیمه هادی ها: نظریه، رشد و ویژگی نمایی
Heteroepitaxy of Semiconductors: Theory, Growth, and Characterization
نام کتاب:

دانلود کتاب هترو اپیتاکسی نیمه هادی ها: نظریه، رشد و ویژگی نمایی

Heteroepitaxy of Semiconductors: Theory, Growth, and Characterization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: John E. Ayers , Tedi Kujofsa , Paul Rago and Johanna Raphael
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پمپ های حرارتی در صنایع فرایند شیمیایی
Heat Pumps in Chemical Process Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب پمپ های حرارتی در صنایع فرایند شیمیایی

Heat Pumps in Chemical Process Industry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Anton A. Kiss , Carlos A. Infante Ferreira
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبادل یونی زیست محیطی : اصول و طراحی
Environmental Ion Exchange: Principles and Design, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تبادل یونی زیست محیطی : اصول و طراحی

Environmental Ion Exchange: Principles and Design, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Anthony M. Wachinski
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سازگاری الکترومغناطیسی
Electromagnetic Compatibility: Analysis and Case Studies in Transportation 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سازگاری الکترومغناطیسی

Electromagnetic Compatibility: Analysis and Case Studies in Transportation 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Donald G. Baker
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همرفتی جریان و انتقال حرارت از سطوح موجی: مایعات ویسکوز، محیط های متخلخل و نانوسیالها
Convective Flow and Heat Transfer from Wavy Surfaces: Viscous Fluids, Porous Media, and Nanofluids
نام کتاب:

دانلود کتاب همرفتی جریان و انتقال حرارت از سطوح موجی: مایعات ویسکوز، محیط های متخلخل و نانوسیالها

Convective Flow and Heat Transfer from Wavy Surfaces: Viscous Fluids, Porous Media, and Nanofluids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Aroon Shenoy , Mikhail Sheremet and Ioan Pop
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظم های پیوند و اجزای انرژی - استخراج اطلاعات شیمیایی از توابع موج مولکولی
Bond Orders and Energy Components: Extracting Chemical Information from Molecular Wave Functions
نام کتاب:

دانلود کتاب نظم های پیوند و اجزای انرژی - استخراج اطلاعات شیمیایی از توابع موج مولکولی

Bond Orders and Energy Components: Extracting Chemical Information from Molecular Wave Functions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: István Mayer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افزودنی ها برای کاربرد های با کارایی بالا - شیمی و برنامه های کاربرد ها
Additives for High Performance Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب افزودنی ها برای کاربرد های با کارایی بالا - شیمی و برنامه های کاربرد ها

Additives for High Performance Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Johannes Karl Fink
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک جمعی از باکتری ها تا توده ها: گردش از طریق مدلسازی، تجزیه و تحلیل و شبیه سازی
Collective Dynamics from Bacteria to Crowds: An Excursion Through Modeling, Analysis and Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک جمعی از باکتری ها تا توده ها: گردش از طریق مدلسازی، تجزیه و تحلیل و شبیه سازی

Collective Dynamics from Bacteria to Crowds: An Excursion Through Modeling, Analysis and Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Adrian Muntean and Federico Toschi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پوشش های بیوسرامیک برای ایمپلنت های پزشکی: روند ها و تکنیک ها
Bioceramic Coatings for Medical Implants: Trends and Techniques 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پوشش های بیوسرامیک برای ایمپلنت های پزشکی: روند ها و تکنیک ها

Bioceramic Coatings for Medical Implants: Trends and Techniques 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Robert B. Heimann , Hans D. Lehmann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری منطقه قابل دستیابی: مقدمه ای بر انتخاب بهینه راکتور
Attainable Region Theory: An Introduction to Choosing an Optimal Reactor 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری منطقه قابل دستیابی: مقدمه ای بر انتخاب بهینه راکتور

Attainable Region Theory: An Introduction to Choosing an Optimal Reactor 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: David Ming , David Glasser , Diane Hildebrandt , Benjamin Glasser and Matthew Metgzer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 37.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر