موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مهندسی گرافیک: مبانی نظری مهندسی هندسه برای طراحی
Engineering Graphics: Theoretical Foundations of Engineering Geometry for Design
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی گرافیک: مبانی نظری مهندسی هندسه برای طراحی

Engineering Graphics: Theoretical Foundations of Engineering Geometry for Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Aleksandr Yurievich Brailov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهینه سازی گسسته در معماری
Discrete Optimization in Architecture: Building Envelope
نام کتاب:

دانلود کتاب بهینه سازی گسسته در معماری

Discrete Optimization in Architecture: Building Envelope
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Machi Zawidzki
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اشعار عملی در معماری
Practical Poetics in Architecture
نام کتاب:

دانلود کتاب اشعار عملی در معماری

Practical Poetics in Architecture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Leon van Schaik
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چشم انداز چیست؟
What Is Landscape?
نام کتاب:

دانلود کتاب چشم انداز چیست؟

What Is Landscape?
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: John R. Stilgoe
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابعاد شهر پایدار
Dimensions of the Sustainable City
نام کتاب:

دانلود کتاب ابعاد شهر پایدار

Dimensions of the Sustainable City
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Mike Jenks and Colin Jones
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماری و ریاضیات از دوران باستان تا آینده: جلد اول: دوران باستان تا 1500s
Architecture and Mathematics from Antiquity to the Future: Volume I: Antiquity to the 1500s
نام کتاب:

دانلود کتاب معماری و ریاضیات از دوران باستان تا آینده: جلد اول: دوران باستان تا 1500s

Architecture and Mathematics from Antiquity to the Future: Volume I: Antiquity to the 1500s
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Kim Williams and Michael J. Ostwald
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 26.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماری در چشم‌اندازهای شمالی
Architecture in Northern Landscapes
نام کتاب:

دانلود کتاب معماری در چشم‌اندازهای شمالی

Architecture in Northern Landscapes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Todd Saunders
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 48.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماری شهری
Municipal architecture
نام کتاب:

دانلود کتاب معماری شهری

Municipal architecture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Helen Liu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل پروژه: یکپارچه سازی هزینه و زمانبندی ساخت و ساز
Project Control: Integrating Cost and Schedule in Construction
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل پروژه: یکپارچه سازی هزینه و زمانبندی ساخت و ساز

Project Control: Integrating Cost and Schedule in Construction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Wayne J. Del Pico
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خانه جدید : بدست اوردن خانه رویاهای خود با چشمان باز
The New New Home: Getting the house of your dreams with your eyes wide open
نام کتاب:

دانلود کتاب خانه جدید : بدست اوردن خانه رویاهای خود با چشمان باز

The New New Home: Getting the house of your dreams with your eyes wide open
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Boyce Thompson and Boyce Thompson Media LLC.
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بخاک سپاری طبیعی: چشم انداز، عمل و تجربه
Natural Burial: Landscape, Practice and Experience
نام کتاب:

دانلود کتاب بخاک سپاری طبیعی: چشم انداز، عمل و تجربه

Natural Burial: Landscape, Practice and Experience
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Andy Clayden , Trish Green , Jenny Hockey and Mark Powell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل ساخت معماری
Architectural Modelmaking
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل ساخت معماری

Architectural Modelmaking
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Nick Dunn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماری فونولوژیکال
Phonological Architecture: A Biolinguistic Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب معماری فونولوژیکال

Phonological Architecture: A Biolinguistic Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Bridget D. Samuels
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارائه مناظر: دیجیتال
Representing Landscapes: Digital
نام کتاب:

دانلود کتاب ارائه مناظر: دیجیتال

Representing Landscapes: Digital
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Nadia Amoroso
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سبک بروتالیسم: معماری بعد از جنگ بریتانیا
Brutalism: Post-War British Architecture
نام کتاب:

دانلود کتاب سبک بروتالیسم: معماری بعد از جنگ بریتانیا

Brutalism: Post-War British Architecture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Alexander Clement
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 92.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی طراحی و نقاشی معماری فانتزی
How to Draw and Paint Fantasy Architecture
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی طراحی و نقاشی معماری فانتزی

How to Draw and Paint Fantasy Architecture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Rob Alexande
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 104.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های سه بعدی ساختمان ها با مودو 701
Building 3D Models with modo 701
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های سه بعدی ساختمان ها با مودو 701

Building 3D Models with modo 701
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Juan Jiménez García
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی داخلی مصور
Interior Design Illustrated
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی داخلی مصور

Interior Design Illustrated
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Francis D. K. Ching and Corky Binggeli
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 66.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی داخلی
Designing Interiors
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی داخلی

Designing Interiors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Rosemary Kilmer and W. Otie Kilmer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 45.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عجایب هفتگانه معماری
Seven Wonders of Architecture
نام کتاب:

دانلود کتاب عجایب هفتگانه معماری

Seven Wonders of Architecture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Ann Kerns
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر