موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب گاز شیل: اکولوژی، سیاست، اقتصاد
Shale Gas: Ecology, Politics, Economy
نام کتاب:

دانلود کتاب گاز شیل: اکولوژی، سیاست، اقتصاد

Shale Gas: Ecology, Politics, Economy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Sergey S. Zhiltsov
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خصوصیات کانال انتشار، ارزیابی پارامترها و مدل سازی ارتباطات بی سیم
Propagation Channel Characterization, Parameter Estimation, and Modeling for Wireless Communications
نام کتاب:

دانلود کتاب خصوصیات کانال انتشار، ارزیابی پارامترها و مدل سازی ارتباطات بی سیم

Propagation Channel Characterization, Parameter Estimation, and Modeling for Wireless Communications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Xuefeng Yin and Xiang Cheng
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فاز آرایه طراحی رادار: استفاده از اصول رادار
Phased-Array Radar Design: Application of Radar Fundamentals
نام کتاب:

دانلود کتاب فاز آرایه طراحی رادار: استفاده از اصول رادار

Phased-Array Radar Design: Application of Radar Fundamentals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Tom Jeffrey
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تلفن همراه و تکنولوژی های بی سیم
Mobile and Wireless Technologies 2016
نام کتاب:

دانلود کتاب تلفن همراه و تکنولوژی های بی سیم

Mobile and Wireless Technologies 2016
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Kuinam J Kim , Naruemon Wattanapongsakorn and Nikolai Joukov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انسان و تشخیص صدا به صورت خودکار روی کانال های مخابراتی
Human and Automatic Speaker Recognition over Telecommunication Channels
نام کتاب:

دانلود کتاب انسان و تشخیص صدا به صورت خودکار روی کانال های مخابراتی

Human and Automatic Speaker Recognition over Telecommunication Channels
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Laura Fernández Gallardo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای فن آوری آنتن
Handbook of Antenna Technologies 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای فن آوری آنتن

Handbook of Antenna Technologies 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Zhi Ning Chen , Duixian Liu , Hisamatsu Nakano , Xianming Qing and Thomas Zwick
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 106.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های ردیابی غیر خطی
Nonlinear Systems Tracking
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های ردیابی غیر خطی

Nonlinear Systems Tracking
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Lyubomir T. Gruyitch
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 41.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر مدلسازی و شبیه سازی جنگ الکترونیک
Introduction to Electronic Warfare Modeling and Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر مدلسازی و شبیه سازی جنگ الکترونیک

Introduction to Electronic Warfare Modeling and Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: David L. Adamy
سال انتشار: 2002
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی فرکانس مدارهای مجتمع رادیو
Radio-Frequency Integrated-Circuit Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی فرکانس مدارهای مجتمع رادیو

Radio-Frequency Integrated-Circuit Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Cam Nguyen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیلتر پایین گذربا پیوستگی زمانی برای پهنای باند یکپارچه رادیویی
Continuous-Time Low-Pass Filters for Integrated Wideband Radio Receivers
نام کتاب:

دانلود کتاب فیلتر پایین گذربا پیوستگی زمانی برای پهنای باند یکپارچه رادیویی

Continuous-Time Low-Pass Filters for Integrated Wideband Radio Receivers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Ville Saari , Jussi Ryynänen and Saska Lindfors
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی ترمینال گیرنده موبایل - LTE و LTE پیشرفته
Mobile Terminal Receiver Design: LTE and LTE-Advanced 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی ترمینال گیرنده موبایل - LTE و LTE پیشرفته

Mobile Terminal Receiver Design: LTE and LTE-Advanced 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Sajal Kumar Das
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های تلفن همراه
Mobile Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های تلفن همراه

Mobile Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Jesus Hamilton Ortiz
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیگنال مدارهای مخلوط
Mixed-Signal Circuits
نام کتاب:

دانلود کتاب سیگنال مدارهای مخلوط

Mixed-Signal Circuits
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Thomas Noulis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 28.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MIMO-OFDM for LTE, WiFi and WiMAX
MIMO-OFDM for LTE, WiFi and WiMAX: Coherent versus Non-coherent and Cooperative Turbo Transceivers
نام کتاب:

دانلود کتاب MIMO-OFDM for LTE, WiFi and WiMAX

MIMO-OFDM for LTE, WiFi and WiMAX: Coherent versus Non-coherent and Cooperative Turbo Transceivers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Lajos L. Hanzo , Yosef Akhtman , Li Wang and Ming Jiang
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چند رسانه ای از طریق شبکه های رادیو شناختی: الگوریتم، پروتکل، و آزمایش ها
Multimedia over Cognitive Radio Networks: Algorithms, Protocols, and Experiments 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب چند رسانه ای از طریق شبکه های رادیو شناختی: الگوریتم، پروتکل، و آزمایش ها

Multimedia over Cognitive Radio Networks: Algorithms, Protocols, and Experiments 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Fei Hu and Sunil Kumar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی فرستنده و گیرنده بی سیم: تسلط بر طراحی مدرن سیستم و تجهیزات بی سیم
Wireless Transceiver Design: Mastering the Design of Modern Wireless Equipment and Systems 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی فرستنده و گیرنده بی سیم: تسلط بر طراحی مدرن سیستم و تجهیزات بی سیم

Wireless Transceiver Design: Mastering the Design of Modern Wireless Equipment and Systems 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Ariel Luzzatto and Motti Haridim
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال برق از طریق امواج رادیویی بی سیم
Wireless Power Transfer via Radiowaves 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال برق از طریق امواج رادیویی بی سیم

Wireless Power Transfer via Radiowaves 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Naoki Shinohara
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افزایش عملکرد شبکه های بی سیم از طریق جهت آنتن
Wireless Network Performance Enhancement via Directional Antennas: Models, Protocols, and Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب افزایش عملکرد شبکه های بی سیم از طریق جهت آنتن

Wireless Network Performance Enhancement via Directional Antennas: Models, Protocols, and Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: John D. Matyjas , Fei Hu and Sunil Kumar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات بی سیم: اصول، نظریه و روش ها
Wireless Communications: Principles, Theory and Methodology 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات بی سیم: اصول، نظریه و روش ها

Wireless Communications: Principles, Theory and Methodology 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Keith Q. T. Zhang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب UMTS: مبانی و اصول
UMTS: The Fundamentals 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب UMTS: مبانی و اصول

UMTS: The Fundamentals 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Bernhard H. Walke , P. Seidenberg and M. P. Althoff
سال انتشار: 2003
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر