موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب کیفیت هوا: نظارت، اندازه گیری، و مدلسازی خطرات محیط زیست
Air Quality: Monitoring, Measuring, and Modeling Environmental Hazards 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب کیفیت هوا: نظارت، اندازه گیری، و مدلسازی خطرات محیط زیست

Air Quality: Monitoring, Measuring, and Modeling Environmental Hazards 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Marco Ragazzi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار محیط زیست و اکولوژیکی با R
Environmental and Ecological Statistics with R
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار محیط زیست و اکولوژیکی با R

Environmental and Ecological Statistics with R
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Song S. Qian
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسیستم و سلامت انسان: سم شناسی و خطرات زیست محیطی
Ecosystems and Human Health: Toxicology and Environmental Hazards, Third Edition 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم و سلامت انسان: سم شناسی و خطرات زیست محیطی

Ecosystems and Human Health: Toxicology and Environmental Hazards, Third Edition 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Richard B. Philp
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آفت کش ها: بررسی آلودگی محیط زیست
Pesticides: Evaluation of Environmental Pollution 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آفت کش ها: بررسی آلودگی محیط زیست

Pesticides: Evaluation of Environmental Pollution 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Hamir S. Rathore and Leo M.L. Nollet
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقدامات جنگلداری برای منابع آلودگی محیط زیست کنترل در دریاچه آبخیزداری تایهو، چین
Forestry Measures for Ecologically Controlling Non-point Source Pollution in Taihu Lake Watershed, China 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اقدامات جنگلداری برای منابع آلودگی محیط زیست کنترل در دریاچه آبخیزداری تایهو، چین

Forestry Measures for Ecologically Controlling Non-point Source Pollution in Taihu Lake Watershed, China 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Jianfeng Zhang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسمومیت آینده ما: کودکان و آفت کش ها
Poisoning our future: children and pesticides
نام کتاب:

دانلود کتاب مسمومیت آینده ما: کودکان و آفت کش ها

Poisoning our future: children and pesticides
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Meriel Watts
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوچار (ماده زیستی نیم‌سوز) و خاک گیاهان و جانوران
Biochar and Soil Biota
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوچار (ماده زیستی نیم‌سوز) و خاک گیاهان و جانوران

Biochar and Soil Biota
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Natalia Ladygina and Francois Rineau
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت مواد زاید خطرناک
Management of Hazardous Wastes
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت مواد زاید خطرناک

Management of Hazardous Wastes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Hosam El-Din M. Saleh and Rehab O. Abdel Rahman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 38.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی منابع طبیعی
Introduction to Natural Resource Planning
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی منابع طبیعی

Introduction to Natural Resource Planning
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Charles Yoe
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفتار حیات وحش و حفاظت
Wildlife Behavior and Conservation
نام کتاب:

دانلود کتاب رفتار حیات وحش و حفاظت

Wildlife Behavior and Conservation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Richard H. Yahner
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک زمانی و فرآیند محیط زیست
Temporal Dynamics and Ecological Process
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک زمانی و فرآیند محیط زیست

Temporal Dynamics and Ecological Process
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Colleen K. Kelly , Michael G. Bowler and Gordon A. Fox
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و تحلیل بلند مدت مطالعات و مانیتورینگ نظارت محیط زیست
Design and Analysis of Long-term Ecological Monitoring Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و تحلیل بلند مدت مطالعات و مانیتورینگ نظارت محیط زیست

Design and Analysis of Long-term Ecological Monitoring Studies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Robert A. Gitzen , Joshua J. Millspaugh , Andrew B. Cooper and Daniel S. Licht
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم محیط زیست
Environmental Science
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم محیط زیست

Environmental Science
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: G. Tyler Miller , Scott Spoolman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 85.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فعل و انفعال بین مواجهه با مواد شیمیایی زیست محیطی و چاقی
The Interplay Between Environmental Chemical Exposures and Obesity: Proceedings of a Workshop
نام کتاب:

دانلود کتاب فعل و انفعال بین مواجهه با مواد شیمیایی زیست محیطی و چاقی

The Interplay Between Environmental Chemical Exposures and Obesity: Proceedings of a Workshop
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Research, and Medicine Roundtable on Environmental Health Sciences
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حفاظت از بز کوهی: از زمان تشخیص تا عمل
Antelope Conservation: From Diagnosis to Action
نام کتاب:

دانلود کتاب حفاظت از بز کوهی: از زمان تشخیص تا عمل

Antelope Conservation: From Diagnosis to Action
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Jakob Bro-Jorgensen and David P. Mallon
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر اختلال بوم شناسی: یک نقشه راه برای مدیریت حیات وحش و حفاظت
An Introduction to Disturbance Ecology: A Road Map for Wildlife Management and Conservation
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر اختلال بوم شناسی: یک نقشه راه برای مدیریت حیات وحش و حفاظت

An Introduction to Disturbance Ecology: A Road Map for Wildlife Management and Conservation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Corrado Battisti , Gianluca Poeta and Giuliano Fanelli
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خطر بهداشت محیط: عوامل خطرناک بر گونه های زنده
Environmental Health Risk: Hazardous Factors to Living Species
نام کتاب:

دانلود کتاب خطر بهداشت محیط: عوامل خطرناک بر گونه های زنده

Environmental Health Risk: Hazardous Factors to Living Species
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Marcelo L. Larramendy and Sonia Soloneski
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 64.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واکنش‌های شیمیایی جوی
Atmospheric Reaction Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب واکنش‌های شیمیایی جوی

Atmospheric Reaction Chemistry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Hajime Akimoto
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد هوشمند برای کاربردهای پیشرفته محیط زیست
Smart Materials for Advanced Environmental Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد هوشمند برای کاربردهای پیشرفته محیط زیست

Smart Materials for Advanced Environmental Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Peng Wang , Hans-Jorg Schneider and Mohsen Shahinpoor
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهان: مواد غذایی، پزشکی، و زمین سبز
Plants: Food, Medicine, and the Green Earth (Discovering the Earth)
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان: مواد غذایی، پزشکی، و زمین سبز

Plants: Food, Medicine, and the Green Earth (Discovering the Earth)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Michael Allaby , Richard Garratt
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 37.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر