موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب نارسایی عملکرد میترال و نارسایی دریچه سه لتی یا تری کوسپید قلب : پاتوفیزیولوژی، ارزیابی و درمان
Functional Mitral and Tricuspid Regurgitation: Pathophysiology, Assessment and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب نارسایی عملکرد میترال و نارسایی دریچه سه لتی یا تری کوسپید قلب : پاتوفیزیولوژی، ارزیابی و درمان

Functional Mitral and Tricuspid Regurgitation: Pathophysiology, Assessment and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Kok Meng John Chan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس عصب قلبی
Atlas of Cardiac Innervation 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس عصب قلبی

Atlas of Cardiac Innervation 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Vasken Dilsizian and Jagat Narula
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 37.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  درمان دارویی آنژین پایدار مزمن صدری
Pharmacological Treatment of Chronic Stable Angina Pectoris
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان دارویی آنژین پایدار مزمن صدری

Pharmacological Treatment of Chronic Stable Angina Pectoris
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Pablo Avanzas and Juan Carlos Kaski
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای بیماری های عروقی
Manual of Vascular Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بیماری های عروقی

Manual of Vascular Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Sanjay Rajagopalan , Steven M. Dean , Emile R. Mohler III and Debabrata Mukherjee
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندوکاردیت عفونی: اپیدمیولوژی، تشخیص، تصویربرداری، درمان، و پیشگیری
Infective Endocarditis: Epidemiology, Diagnosis, Imaging, Therapy, and Prevention
نام کتاب:

دانلود کتاب اندوکاردیت عفونی: اپیدمیولوژی، تشخیص، تصویربرداری، درمان، و پیشگیری

Infective Endocarditis: Epidemiology, Diagnosis, Imaging, Therapy, and Prevention
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Gilbert Habib
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ناهنجاری عروقی سر و گردن
Head and Neck Vascular Anomalies: A Practical Case-Based Approach 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ناهنجاری عروقی سر و گردن

Head and Neck Vascular Anomalies: A Practical Case-Based Approach 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Gresham T. Richter and James Y. Suen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MRI و CT از سیستم قلب و عروق
MRI and CT of the Cardiovascular System Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب MRI و CT از سیستم قلب و عروق

MRI and CT of the Cardiovascular System Third Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Charles B. Higgins and Albert de Roos
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 43.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های قلبی عروقی و متابولیک: اکتشافات علمی و درمان جدید
Cardiovascular and Metabolic Disease: Scientific Discoveries and New Therapies
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های قلبی عروقی و متابولیک: اکتشافات علمی و درمان جدید

Cardiovascular and Metabolic Disease: Scientific Discoveries and New Therapies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Philip Peplow , James Adams , Tim Young and David Thurston
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مداخله محیطی و عروق مغزی
Peripheral and Cerebrovascular Intervention
نام کتاب:

دانلود کتاب مداخله محیطی و عروق مغزی

Peripheral and Cerebrovascular Intervention
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Deepak L. Bhatt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیمار آریتمی در بخش اورژانس: راهنمای عملی برای متخصصان قلب و اورژانس
The Arrhythmic Patient in the Emergency Department: A Practical Guide for Cardiologists and Emergency Physicians
نام کتاب:

دانلود کتاب بیمار آریتمی در بخش اورژانس: راهنمای عملی برای متخصصان قلب و اورژانس

The Arrhythmic Patient in the Emergency Department: A Practical Guide for Cardiologists and Emergency Physicians
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Massimo Zecchin and Gianfranco Sinagra
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنتی اکسیدان ها و بیماری قلبی عروقی
Antioxidants and Cardiovascular Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب آنتی اکسیدان ها و بیماری قلبی عروقی

Antioxidants and Cardiovascular Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Martial G. Bourassa and Jean-Claude Tardif
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 30.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوکاردیوگرافی ضروری: اکوکاردیوگرافی از طریق مری برای متخصص بیهوشی غیر قلبی
Essential Echocardiography: Transesophageal Echocardiography for Non-cardiac Anesthesiologists 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوکاردیوگرافی ضروری: اکوکاردیوگرافی از طریق مری برای متخصص بیهوشی غیر قلبی

Essential Echocardiography: Transesophageal Echocardiography for Non-cardiac Anesthesiologists 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Timothy M. Maus , Sonia Nhieu and Seth T. Herway
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروکاردیوگرافی عملی
Marriott's Practical Electrocardiography Twelfth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروکاردیوگرافی عملی

Marriott's Practical Electrocardiography Twelfth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Galen S. Wagner and David G. Strauss
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 133 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری تداخلات قلب و عروق: راهنمای ضروری
Interventional Cardiology Imaging: An Essential Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری تداخلات قلب و عروق: راهنمای ضروری

Interventional Cardiology Imaging: An Essential Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Amr E. Abbas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوکاردیوگرافی ضروری: اکوکاردیوگرافی از طریق مری برای متخصص بیهوشی غیر قلبی
Essential Echocardiography: Transesophageal Echocardiography for Non-cardiac Anesthesiologists
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوکاردیوگرافی ضروری: اکوکاردیوگرافی از طریق مری برای متخصص بیهوشی غیر قلبی

Essential Echocardiography: Transesophageal Echocardiography for Non-cardiac Anesthesiologists
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Timothy M. Maus , Sonia Nhieu and Seth T. Herway
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوکاردیوگرافی سه بعدی
3D Echocardiography, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوکاردیوگرافی سه بعدی

3D Echocardiography, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Takahiro Shiota
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس جامع سه بعدی اکوکاردیوگرافی
Comprehensive Atlas of 3D Echocardiography
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس جامع سه بعدی اکوکاردیوگرافی

Comprehensive Atlas of 3D Echocardiography
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Stanton K. Shernan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 68.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی های مدیریت در درمان ضدترومبوز
Management Strategies in Antithrombotic Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی های مدیریت در درمان ضدترومبوز

Management Strategies in Antithrombotic Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Arman Askari , Michael Lincoff and Adrian Messerli
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری مادرزادی قلبی و نوجوانی
Congenital Heart Disease and Adolescence
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری مادرزادی قلبی و نوجوانی

Congenital Heart Disease and Adolescence
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Markus Schwerzmann , Corina Thomet and Philip Moons
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاتتریزاسیون و مداخله قلب و عروق: یک کتاب درسی کرونر، محیطی و بیماری های قلبی ساختاری
Cardiovascular Catheterization and Intervention: A Textbook of Coronary, Peripheral, and Structural Heart Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتتریزاسیون و مداخله قلب و عروق: یک کتاب درسی کرونر، محیطی و بیماری های قلبی ساختاری

Cardiovascular Catheterization and Intervention: A Textbook of Coronary, Peripheral, and Structural Heart Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Debabrata Mukherjee , Eric Bates , Marco Roffi and David Moliterno
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 22.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر