موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فعالیت های فیزیکی برای نسل جوان با معلولیت های شدید
Physical Activities for Young People With Severe Disabilities
نام کتاب:

دانلود کتاب فعالیت های فیزیکی برای نسل جوان با معلولیت های شدید

Physical Activities for Young People With Severe Disabilities
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » فیزیوتراپی
نویسنده: Lindsay Canales and Rebecca Lytle
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب مفصلی مچ دست
Articular Injury of the Wrist: FESSH 2014 Instructional Course Book
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب مفصلی مچ دست

Articular Injury of the Wrist: FESSH 2014 Instructional Course Book
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » فیزیوتراپی
نویسنده: Marc Garcia-Elias and Christophe Mathoulin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیوتراپی
Tidy's Physiotherapy
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیوتراپی

Tidy's Physiotherapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » فیزیوتراپی
نویسنده: Stuart Porter
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر