موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب گادامر و ریکور
Gadamer and Ricoeur: Critical Horizons for Contemporary Hermeneutics
نام کتاب:

دانلود کتاب گادامر و ریکور

Gadamer and Ricoeur: Critical Horizons for Contemporary Hermeneutics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Francis J. Mootz III and George H. Taylor
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از هگل تا ویندلباند
From Hegel to Windelband
نام کتاب:

دانلود کتاب از هگل تا ویندلباند

From Hegel to Windelband
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Gerald Hartung , Valentin Pluder
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اراده آزاد
Free Will: A Contemporary Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب اراده آزاد

Free Will: A Contemporary Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Michael McKenna and Derk Pereboom
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم و زندگی در یک جهان تصادفی
Dice World: Science and Life in a Random Universe
نام کتاب:

دانلود کتاب علم و زندگی در یک جهان تصادفی

Dice World: Science and Life in a Random Universe
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Brian Clegg
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متافیزیک از  نقطه نظر زیست شناسی
Metaphysics from a Biological Point of View
نام کتاب:

دانلود کتاب متافیزیک از نقطه نظر زیست شناسی

Metaphysics from a Biological Point of View
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: S. Boulter
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات و ذهن: مقدمه به نظریه دانش  ابن سینا
Mathematics and the Mind: An Introduction into Ibn Sīnā’s Theory of Knowledge
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات و ذهن: مقدمه به نظریه دانش ابن سینا

Mathematics and the Mind: An Introduction into Ibn Sīnā’s Theory of Knowledge
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Hassan Tahiri
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذهن، عمل، و اخلاق
Kant on Mind, Action, and Ethics
نام کتاب:

دانلود کتاب ذهن، عمل، و اخلاق

Kant on Mind, Action, and Ethics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Julian Wuerth
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه در جهان هلنی و رومی: تاریخ فلسفه بدون هیچ گونه شکاف
Philosophy in the Hellenistic and Roman Worlds: A History of Philosophy without any gaps
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه در جهان هلنی و رومی: تاریخ فلسفه بدون هیچ گونه شکاف

Philosophy in the Hellenistic and Roman Worlds: A History of Philosophy without any gaps
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Peter Adamson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منطق دئونتیک و سیستم حقوقی
Deontic Logic and Legal Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب منطق دئونتیک و سیستم حقوقی

Deontic Logic and Legal Systems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Pablo E. Navarro and Jorge L. Rodríguez
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبرگرایی بیولوژیکی، اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی:  از بینش ژنتیک و علوم اعصاب1
Biological Determinism, Free Will and Moral Responsibility: Insights from Genetics and Neuroscience
نام کتاب:

دانلود کتاب جبرگرایی بیولوژیکی، اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی: از بینش ژنتیک و علوم اعصاب1

Biological Determinism, Free Will and Moral Responsibility: Insights from Genetics and Neuroscience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Chris Willmott
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقالاتی در علم زبان اسلام، تاریخ و فلسفه
Essays in Islamic Philology, History, and Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب مقالاتی در علم زبان اسلام، تاریخ و فلسفه

Essays in Islamic Philology, History, and Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Alireza Korangy , Wheeler M. Thackston , Roy P. Mottahedeh and William Granara
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آشکارسازی جهان: در پدیدارشناسی زبان
Disclosing the World: On the Phenomenology of Language
نام کتاب:

دانلود کتاب آشکارسازی جهان: در پدیدارشناسی زبان

Disclosing the World: On the Phenomenology of Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Andrew Inkpin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هویت شخصی: پیچیده و یا ساده
Personal Identity: Complex or Simple?
نام کتاب:

دانلود کتاب هویت شخصی: پیچیده و یا ساده

Personal Identity: Complex or Simple?
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Georg Gasser and Matthias Stefan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واقعیت آشکار: آرمانگرایی و واقع گرایی کانت
Manifest Reality: Kant's Idealism and his Realism 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب واقعیت آشکار: آرمانگرایی و واقع گرایی کانت

Manifest Reality: Kant's Idealism and his Realism 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Lucy Allais
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی نتیجه منطقی
Foundations of Logical Consequence
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی نتیجه منطقی

Foundations of Logical Consequence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Colin R. Caret and Ole T. Hjortland
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معرفت شناسی، دانش و تأثیر متقابل
Epistemology, Knowledge and the Impact of Interaction
نام کتاب:

دانلود کتاب معرفت شناسی، دانش و تأثیر متقابل

Epistemology, Knowledge and the Impact of Interaction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Juan Redmond , Olga Pombo Martins and Angel Nepomuceno Fernández
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف هنر : برخورد در ادبیات و علوم
he Art of Discovery: Encounters in Literature and Science
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف هنر : برخورد در ادبیات و علوم

he Art of Discovery: Encounters in Literature and Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Randi Koppen, Margery Vibe Skagen and Margareth Hagen
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جزء بندی روح: بحث افلاطون تا لایبنیتس
Partitioning the Soul: Debates from Plato to Leibniz
نام کتاب:

دانلود کتاب جزء بندی روح: بحث افلاطون تا لایبنیتس

Partitioning the Soul: Debates from Plato to Leibniz
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Klaus Corcilius and Dominik Perler
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه توصیف یک نقطه٬ توضیح، استنباط، توجیه، و کاربردها
One-dot Theory Described, Explained, Inferred, Justified, and Applied
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه توصیف یک نقطه٬ توضیح، استنباط، توجیه، و کاربردها

One-dot Theory Described, Explained, Inferred, Justified, and Applied
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Peter Kien-hong YU
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیهیلیسم و متافیزیک
Nihilism and Metaphysics: The Third Voyage
نام کتاب:

دانلود کتاب نیهیلیسم و متافیزیک

Nihilism and Metaphysics: The Third Voyage
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Vittorio Possenti , Daniel B. Gallagher , Brian Schroeder
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر