موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب معنی، روایت، و مستغلات: نشانه شناسی حقوقی در حقوقی آموزش و پرورش
Meaning, Narrativity, and the Real: The Semiotics of Law in Legal Education IV 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب معنی، روایت، و مستغلات: نشانه شناسی حقوقی در حقوقی آموزش و پرورش

Meaning, Narrativity, and the Real: The Semiotics of Law in Legal Education IV 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Jan M. Broekman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منفی بی قاعده، ، مفاهیم و اصطلاحات
Irregular Negatives, Implicatures, and Idioms
نام کتاب:

دانلود کتاب منفی بی قاعده، ، مفاهیم و اصطلاحات

Irregular Negatives, Implicatures, and Idioms
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Wayne A. Davis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلاعات و سیستم های زنده: دیدگاه فلسفی و علمی
Information and Living Systems: Philosophical and Scientific Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلاعات و سیستم های زنده: دیدگاه فلسفی و علمی

Information and Living Systems: Philosophical and Scientific Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: George Terzis and Robert Arp
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایدئولوژی های تجربه: تروما، شکست، محرومیت، و رها از خود
Ideologies of Experience: Trauma, Failure, Deprivation, and the Abandonment of the Self
نام کتاب:

دانلود کتاب ایدئولوژی های تجربه: تروما، شکست، محرومیت، و رها از خود

Ideologies of Experience: Trauma, Failure, Deprivation, and the Abandonment of the Self
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Matthew H. Bowker
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایده ها و مکانیسم: مقاله ای در اوایل فلسفه مدرن
Ideas and Mechanism: Essays on Early Modern Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب ایده ها و مکانیسم: مقاله ای در اوایل فلسفه مدرن

Ideas and Mechanism: Essays on Early Modern Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Margaret Dauler Wilson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 26.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هرمنوتیک بین تاریخ و فلسفه: آثار انتخاب شده از هانس گئورگ گادامر: جلد اول
Hermeneutics between History and Philosophy: The Selected Writings of Hans-Georg Gadamer: Volume I
نام کتاب:

دانلود کتاب هرمنوتیک بین تاریخ و فلسفه: آثار انتخاب شده از هانس گئورگ گادامر: جلد اول

Hermeneutics between History and Philosophy: The Selected Writings of Hans-Georg Gadamer: Volume I
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Hans-Georg Gadamer , Pol Vandevelde and Arun Iyer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هگل و متافیزیک
Hegel and Metaphysics: On Logic and Ontology in the System
نام کتاب:

دانلود کتاب هگل و متافیزیک

Hegel and Metaphysics: On Logic and Ontology in the System
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Allegra De Laurentiis , Soren Whited
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گادامر و ریکور
Gadamer and Ricoeur: Critical Horizons for Contemporary Hermeneutics
نام کتاب:

دانلود کتاب گادامر و ریکور

Gadamer and Ricoeur: Critical Horizons for Contemporary Hermeneutics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Francis J. Mootz III and George H. Taylor
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از هگل تا ویندلباند
From Hegel to Windelband
نام کتاب:

دانلود کتاب از هگل تا ویندلباند

From Hegel to Windelband
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Gerald Hartung , Valentin Pluder
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اراده آزاد
Free Will: A Contemporary Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب اراده آزاد

Free Will: A Contemporary Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Michael McKenna and Derk Pereboom
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم و زندگی در یک جهان تصادفی
Dice World: Science and Life in a Random Universe
نام کتاب:

دانلود کتاب علم و زندگی در یک جهان تصادفی

Dice World: Science and Life in a Random Universe
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Brian Clegg
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متافیزیک از  نقطه نظر زیست شناسی
Metaphysics from a Biological Point of View
نام کتاب:

دانلود کتاب متافیزیک از نقطه نظر زیست شناسی

Metaphysics from a Biological Point of View
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: S. Boulter
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات و ذهن: مقدمه به نظریه دانش  ابن سینا
Mathematics and the Mind: An Introduction into Ibn Sīnā’s Theory of Knowledge
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات و ذهن: مقدمه به نظریه دانش ابن سینا

Mathematics and the Mind: An Introduction into Ibn Sīnā’s Theory of Knowledge
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Hassan Tahiri
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذهن، عمل، و اخلاق
Kant on Mind, Action, and Ethics
نام کتاب:

دانلود کتاب ذهن، عمل، و اخلاق

Kant on Mind, Action, and Ethics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Julian Wuerth
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه در جهان هلنی و رومی: تاریخ فلسفه بدون هیچ گونه شکاف
Philosophy in the Hellenistic and Roman Worlds: A History of Philosophy without any gaps
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه در جهان هلنی و رومی: تاریخ فلسفه بدون هیچ گونه شکاف

Philosophy in the Hellenistic and Roman Worlds: A History of Philosophy without any gaps
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Peter Adamson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منطق دئونتیک و سیستم حقوقی
Deontic Logic and Legal Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب منطق دئونتیک و سیستم حقوقی

Deontic Logic and Legal Systems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Pablo E. Navarro and Jorge L. Rodríguez
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبرگرایی بیولوژیکی، اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی:  از بینش ژنتیک و علوم اعصاب1
Biological Determinism, Free Will and Moral Responsibility: Insights from Genetics and Neuroscience
نام کتاب:

دانلود کتاب جبرگرایی بیولوژیکی، اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی: از بینش ژنتیک و علوم اعصاب1

Biological Determinism, Free Will and Moral Responsibility: Insights from Genetics and Neuroscience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Chris Willmott
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقالاتی در علم زبان اسلام، تاریخ و فلسفه
Essays in Islamic Philology, History, and Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب مقالاتی در علم زبان اسلام، تاریخ و فلسفه

Essays in Islamic Philology, History, and Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Alireza Korangy , Wheeler M. Thackston , Roy P. Mottahedeh and William Granara
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آشکارسازی جهان: در پدیدارشناسی زبان
Disclosing the World: On the Phenomenology of Language
نام کتاب:

دانلود کتاب آشکارسازی جهان: در پدیدارشناسی زبان

Disclosing the World: On the Phenomenology of Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Andrew Inkpin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هویت شخصی: پیچیده و یا ساده
Personal Identity: Complex or Simple?
نام کتاب:

دانلود کتاب هویت شخصی: پیچیده و یا ساده

Personal Identity: Complex or Simple?
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Georg Gasser and Matthias Stefan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر