موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب هواشناسی
Hydrometeorology
نام کتاب:

دانلود کتاب هواشناسی

Hydrometeorology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Christopher G. Collier
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جو و علوم فضا: جو خنثی جلد ا
Atmospheric and Space Sciences: Neutral Atmospheres: Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب جو و علوم فضا: جو خنثی جلد ا

Atmospheric and Space Sciences: Neutral Atmospheres: Volume 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Erdal Yiğit
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صوت شناسی زیر آب و دینامیک اقیانوس
Underwater Acoustics and Ocean Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب صوت شناسی زیر آب و دینامیک اقیانوس

Underwater Acoustics and Ocean Dynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Lisheng Zhou , Xu Wen , Qianliu Cheng and Hangfang Zhao
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم آب و هوا در قطب شمال
The Arctic Climate System
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم آب و هوا در قطب شمال

The Arctic Climate System
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Mark C. Serreze and Roger G. Barry
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 26.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عصر یخبندان و بین یخچالی: اندازه گیری، تفسیر، و مدل ها
Ice Ages and Interglacials: Measurements, Interpretation, and Models
نام کتاب:

دانلود کتاب عصر یخبندان و بین یخچالی: اندازه گیری، تفسیر، و مدل ها

Ice Ages and Interglacials: Measurements, Interpretation, and Models
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Donald RAPP
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتساب حوادث شدید آب و هوا در زمینه تغییرات آب و هوا
Attribution of Extreme Weather Events in the Context of Climate Change
نام کتاب:

دانلود کتاب انتساب حوادث شدید آب و هوا در زمینه تغییرات آب و هوا

Attribution of Extreme Weather Events in the Context of Climate Change
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Committee on Extreme Weather Events and Climate Change Attribution , Board on Atmospheric Sciences and Climate
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاهش حوادث: سیستم هشدار دهنده برای تغییرات آب و هوا
Reducing Disaster: Early Warning Systems For Climate Change
نام کتاب:

دانلود کتاب کاهش حوادث: سیستم هشدار دهنده برای تغییرات آب و هوا

Reducing Disaster: Early Warning Systems For Climate Change
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Ashbindu Singh and Zinta Zommers
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی آب و هوا برای دانشمندان و مهندسان
Climate Modeling for Scientists and Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی آب و هوا برای دانشمندان و مهندسان

Climate Modeling for Scientists and Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: John B. Drake
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدرولوژی و  هیدرو اقلیم (آب هواشناسی) : اصول و کاربردها
Hydrology and Hydroclimatology: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدرولوژی و هیدرو اقلیم (آب هواشناسی) : اصول و کاربردها

Hydrology and Hydroclimatology: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: M. Karamouz , S. Nazif and M. Falahi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 24.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  لیمنولوژی دریاچه سرخ ، رومانی: یک مطالعه میان رشته ای
Limnology of the Red Lake, Romania: An Interdisciplinary Study
نام کتاب:

دانلود کتاب لیمنولوژی دریاچه سرخ ، رومانی: یک مطالعه میان رشته ای

Limnology of the Red Lake, Romania: An Interdisciplinary Study
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Gheorghe Romanescu , Cristian Constantin Stoleriu and Andrei Enea
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر هواشناسی و آب و هوای مناطق استوایی
An Introduction to the Meteorology and Climate of the Tropics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر هواشناسی و آب و هوای مناطق استوایی

An Introduction to the Meteorology and Climate of the Tropics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: J. F. P. Galvin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 36.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  خطرات هواشناسی
Hydrometeorological Hazards: Interfacing Science and Policy
نام کتاب:

دانلود کتاب خطرات هواشناسی

Hydrometeorological Hazards: Interfacing Science and Policy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Philippe Quevauviller
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندازه گیری و ابزار دقیق هواشناسی
Meteorological Measurements and Instrumentation
نام کتاب:

دانلود کتاب اندازه گیری و ابزار دقیق هواشناسی

Meteorological Measurements and Instrumentation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Giles Harrison
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جهان اقیانوس: داستان دریاها بر روی زمین و سیارات دیگر
Ocean Worlds: The story of seas on Earth and other planets
نام کتاب:

دانلود کتاب جهان اقیانوس: داستان دریاها بر روی زمین و سیارات دیگر

Ocean Worlds: The story of seas on Earth and other planets
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Jan Zalasiewicz and Mark Williams
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات سیستم آب و هوای زمین
Essentials of the Earth's Climate System
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات سیستم آب و هوای زمین

Essentials of the Earth's Climate System
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Roger G. Barry and Eileen A. Hall-McKim
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سونامی ها: دست کم گرفته شدن خطر
Tsunami: The Underrated Hazard
نام کتاب:

دانلود کتاب سونامی ها: دست کم گرفته شدن خطر

Tsunami: The Underrated Hazard
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Edward Bryant
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییرات آب و هوایی و تحمل به تنش غیر زیستی گیاهی
Climate Change and Plant Abiotic Stress Tolerance
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییرات آب و هوایی و تحمل به تنش غیر زیستی گیاهی

Climate Change and Plant Abiotic Stress Tolerance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Narendra Tuteja and Sarvajeet S. Gill
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هواشناسی
Mesoscale Meteorology in Midlatitudes
نام کتاب:

دانلود کتاب هواشناسی

Mesoscale Meteorology in Midlatitudes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Paul Markowski and Yvette Richardson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 31.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه منابع دریایی
Development of Marine Resources
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه منابع دریایی

Development of Marine Resources
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Patrick Prouzet and André Monaco
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اقلیم شناسی تطبیقی سیارات زمینی
Comparative Climatology of Terrestrial Planets
نام کتاب:

دانلود کتاب اقلیم شناسی تطبیقی سیارات زمینی

Comparative Climatology of Terrestrial Planets
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Stephen J. Mackwell , Amy A. Simon-Miller , Jerald W. Harder and Mark A. Bullock
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر