موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب حشره شناسی صنعتی
Industrial Entomology
نام کتاب:

دانلود کتاب حشره شناسی صنعتی

Industrial Entomology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: Omkar
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  خصوصیات شیمیایی خامه صنعتی شیر گاو
Chemical Profiles of Industrial Cow’s Milk Curds
نام کتاب:

دانلود کتاب خصوصیات شیمیایی خامه صنعتی شیر گاو

Chemical Profiles of Industrial Cow’s Milk Curds
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Caterina Barone , Marcella Barbera , Michele Barone , Salvatore Parisi and Izabela Steinka
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در گیاه شناسی جلد 78
Progress in Botany Vol. 78
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در گیاه شناسی جلد 78

Progress in Botany Vol. 78
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Francisco M. Cánovas , Ulrich Lüttge and Rainer Matyssek
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متابولیسم تخصصی شده گیاهی: ژنومیک، بیوشیمی و عملکرد های بیولوژیکی
Plant Specialized Metabolism: Genomics, Biochemistry, and Biological Functions
نام کتاب:

دانلود کتاب متابولیسم تخصصی شده گیاهی: ژنومیک، بیوشیمی و عملکرد های بیولوژیکی

Plant Specialized Metabolism: Genomics, Biochemistry, and Biological Functions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Gen-ichiro Arimura and Massimo Maffei
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فسیل شناسی
Paleontology: A Philosophical Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب فسیل شناسی

Paleontology: A Philosophical Introduction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » فسیل شناسی
نویسنده: Derek Turner
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پالئواکولوژی: گذشته، حال و آینده
Paleoecology: Past, Present and Future 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پالئواکولوژی: گذشته، حال و آینده

Paleoecology: Past, Present and Future 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » فسیل شناسی
نویسنده: David J. Bottjer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 24.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیدایش، سمیت و تجزیه و تحلیل ترکیبات سمی در زیستگاه اقیانوسی
Occurrence, Toxicity & Analysis of Toxic Compounds in Oceanic Biota 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پیدایش، سمیت و تجزیه و تحلیل ترکیبات سمی در زیستگاه اقیانوسی

Occurrence, Toxicity & Analysis of Toxic Compounds in Oceanic Biota 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Thomas Roy Crompton
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنسور های سلولی و مولکولی میکرو نانو
Micro/Nano Cell and Molecular Sensors
نام کتاب:

دانلود کتاب سنسور های سلولی و مولکولی میکرو نانو

Micro/Nano Cell and Molecular Sensors
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Ping Wang , Chunsheng Wu , Ning Hu and K. Jimmy Hsia
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنزیم های میکروبی در زیست تبدیلات زیست توده
Microbial Enzymes in Bioconversions of Biomass
نام کتاب:

دانلود کتاب آنزیم های میکروبی در زیست تبدیلات زیست توده

Microbial Enzymes in Bioconversions of Biomass
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Vijai Kumar Gupta
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الگوریتمهای فراابتکاری برای مشکلات رشته در بیوانفورماتیک
Metaheuristics for String Problems in Bio-informatics
نام کتاب:

دانلود کتاب الگوریتمهای فراابتکاری برای مشکلات رشته در بیوانفورماتیک

Metaheuristics for String Problems in Bio-informatics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Christian Blum and Paola Festa
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازطراحی حیات: چگونه ویرایش ژنوم جهان را متحول خواهد کرد
Redesigning Life: How genome editing will transform the world 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بازطراحی حیات: چگونه ویرایش ژنوم جهان را متحول خواهد کرد

Redesigning Life: How genome editing will transform the world 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: John Parrington
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتئین های گروه چند شانه: روش ها و پروتکل ها
Polycomb Group Proteins: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتئین های گروه چند شانه: روش ها و پروتکل ها

Polycomb Group Proteins: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Chiara Lanzuolo and Beatrice Bodega
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر فیزیک بیولوژیکی برای علوم بهداشتی و زیستی
Introduction to Biological Physics for the Health and Life Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر فیزیک بیولوژیکی برای علوم بهداشتی و زیستی

Introduction to Biological Physics for the Health and Life Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Kirsten Franklin, Paul Muir, Terry Scott, Lara Wilcocks and Paul Yates
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی صنعتی: محصولات و فرایندها
Industrial Biotechnology: Products and Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی صنعتی: محصولات و فرایندها

Industrial Biotechnology: Products and Processes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Christoph Wittmann , James C. Liao , Sang Yup Lee , Jens Nielsen and Gregory Stephanopoulos
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محصولات تخمیری گوشتی: ابعاد سلامت
Fermented Meat Products: Health Aspects
نام کتاب:

دانلود کتاب محصولات تخمیری گوشتی: ابعاد سلامت

Fermented Meat Products: Health Aspects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Nevijo Zdolec
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی انسان شناسی زیستی: ملزومات
Exploring Biological Anthropology: The Essentials
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی انسان شناسی زیستی: ملزومات

Exploring Biological Anthropology: The Essentials
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Craig Stanford , John S. Allen and Susan C. Antón
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 74 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محاسبات تکاملی در تحقیقات شبکه نظارتی ژنی
Evolutionary Computation in Gene Regulatory Network Research
نام کتاب:

دانلود کتاب محاسبات تکاملی در تحقیقات شبکه نظارتی ژنی

Evolutionary Computation in Gene Regulatory Network Research
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Hitoshi Iba and Nasimul Noman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار محیط زیست و اکولوژیکی با R
Environmental and Ecological Statistics with R
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار محیط زیست و اکولوژیکی با R

Environmental and Ecological Statistics with R
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Song S. Qian
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیگنالینگ کلسیم
Calcium Signaling
نام کتاب:

دانلود کتاب سیگنالینگ کلسیم

Calcium Signaling
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Md. Shahidul Islam
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی در تولید عطر و طعم
Biotechnology in Flavor Production
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی در تولید عطر و طعم

Biotechnology in Flavor Production
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Daphna Havkin-Frenkel and Nativ Dudai
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر