موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بیوفیزیک برای مبتدی ها: سفری به سلول هسته
Biophysics for Beginners: A Journey through the Cell Nucleus 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوفیزیک برای مبتدی ها: سفری به سلول هسته

Biophysics for Beginners: A Journey through the Cell Nucleus 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Helmut Schiessel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاسخ گیاهی به زنوبیوتیک ها
Plant Responses to Xenobiotics
نام کتاب:

دانلود کتاب پاسخ گیاهی به زنوبیوتیک ها

Plant Responses to Xenobiotics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Anita Singh , Sheo Mohan Prasad and Rajeev Pratap Singh
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل های میکروبیولوژی هیدروکربن و لیپید - پرایمر ها
Hydrocarbon and Lipid Microbiology Protocols: Primers
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل های میکروبیولوژی هیدروکربن و لیپید - پرایمر ها

Hydrocarbon and Lipid Microbiology Protocols: Primers
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Terry J. McGenity , Kenneth N. Timmis and Balbina Nogales
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب توکسینهای حشره کش طبیعی
The Handbook of Naturally Occurring Insecticidal Toxins
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب توکسینهای حشره کش طبیعی

The Handbook of Naturally Occurring Insecticidal Toxins
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: Opender Koul
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کیفیت هوا: نظارت، اندازه گیری، و مدلسازی خطرات محیط زیست
Air Quality: Monitoring, Measuring, and Modeling Environmental Hazards 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب کیفیت هوا: نظارت، اندازه گیری، و مدلسازی خطرات محیط زیست

Air Quality: Monitoring, Measuring, and Modeling Environmental Hazards 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Marco Ragazzi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاه شناسی قومی هند، جلد 2: غرب Ghats و غرب ساحل شبه جزیره هند
Ethnobotany of India, Volume 2: Western Ghats and West Coast of Peninsular India 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاه شناسی قومی هند، جلد 2: غرب Ghats و غرب ساحل شبه جزیره هند

Ethnobotany of India, Volume 2: Western Ghats and West Coast of Peninsular India 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: T. Pullaiah , K. V. Krishnamurthy and Bir Bahadur
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاه شناسی قومی هند، جلد 1: قسمت های شرقی و دکن
Ethnobotany of India, Volume 1: Eastern Ghats and Deccan
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاه شناسی قومی هند، جلد 1: قسمت های شرقی و دکن

Ethnobotany of India, Volume 1: Eastern Ghats and Deccan
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: T. Pullaiah , K. V. Krishnamurthy and Bir Bahadur
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الگوهای فضایی و زمانی در زمینه اکولوژی و اپیدمیولوژی: تئوری، مدل و شبیه سازی
Spatiotemporal Patterns in Ecology and Epidemiology: Theory, Models, and Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب الگوهای فضایی و زمانی در زمینه اکولوژی و اپیدمیولوژی: تئوری، مدل و شبیه سازی

Spatiotemporal Patterns in Ecology and Epidemiology: Theory, Models, and Simulation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Horst Malchow , Sergei V. Petrovskii and Ezio Venturino
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 14.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیستوشیمی تک مولکول ها: روش ها و پروتکل ها
Histochemistry of Single Molecules: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب هیستوشیمی تک مولکول ها: روش ها و پروتکل ها

Histochemistry of Single Molecules: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Carlo Pellicciari and Marco Biggiogera
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیلیکون در گیاهان - پیشرفت ها و چشم انداز های آینده
Silicon in Plants: Advances and Future Prospects 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سیلیکون در گیاهان - پیشرفت ها و چشم انداز های آینده

Silicon in Plants: Advances and Future Prospects 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Durgesh Kumar Tripathi , Vijay Pratap Singh , Parvaiz Ahmad , Devendra Kumar Chauhan and Sheo Mohan Prasad
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حشره شناسی صنعتی
Industrial Entomology
نام کتاب:

دانلود کتاب حشره شناسی صنعتی

Industrial Entomology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: Omkar
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  خصوصیات شیمیایی خامه صنعتی شیر گاو
Chemical Profiles of Industrial Cow’s Milk Curds
نام کتاب:

دانلود کتاب خصوصیات شیمیایی خامه صنعتی شیر گاو

Chemical Profiles of Industrial Cow’s Milk Curds
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Caterina Barone , Marcella Barbera , Michele Barone , Salvatore Parisi and Izabela Steinka
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در گیاه شناسی جلد 78
Progress in Botany Vol. 78
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در گیاه شناسی جلد 78

Progress in Botany Vol. 78
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Francisco M. Cánovas , Ulrich Lüttge and Rainer Matyssek
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متابولیسم تخصصی شده گیاهی: ژنومیک، بیوشیمی و عملکرد های بیولوژیکی
Plant Specialized Metabolism: Genomics, Biochemistry, and Biological Functions
نام کتاب:

دانلود کتاب متابولیسم تخصصی شده گیاهی: ژنومیک، بیوشیمی و عملکرد های بیولوژیکی

Plant Specialized Metabolism: Genomics, Biochemistry, and Biological Functions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Gen-ichiro Arimura and Massimo Maffei
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فسیل شناسی
Paleontology: A Philosophical Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب فسیل شناسی

Paleontology: A Philosophical Introduction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » فسیل شناسی
نویسنده: Derek Turner
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پالئواکولوژی: گذشته، حال و آینده
Paleoecology: Past, Present and Future 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پالئواکولوژی: گذشته، حال و آینده

Paleoecology: Past, Present and Future 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » فسیل شناسی
نویسنده: David J. Bottjer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 24.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیدایش، سمیت و تجزیه و تحلیل ترکیبات سمی در زیستگاه اقیانوسی
Occurrence, Toxicity & Analysis of Toxic Compounds in Oceanic Biota 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پیدایش، سمیت و تجزیه و تحلیل ترکیبات سمی در زیستگاه اقیانوسی

Occurrence, Toxicity & Analysis of Toxic Compounds in Oceanic Biota 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Thomas Roy Crompton
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنسور های سلولی و مولکولی میکرو نانو
Micro/Nano Cell and Molecular Sensors
نام کتاب:

دانلود کتاب سنسور های سلولی و مولکولی میکرو نانو

Micro/Nano Cell and Molecular Sensors
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Ping Wang , Chunsheng Wu , Ning Hu and K. Jimmy Hsia
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنزیم های میکروبی در زیست تبدیلات زیست توده
Microbial Enzymes in Bioconversions of Biomass
نام کتاب:

دانلود کتاب آنزیم های میکروبی در زیست تبدیلات زیست توده

Microbial Enzymes in Bioconversions of Biomass
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Vijai Kumar Gupta
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الگوریتمهای فراابتکاری برای مشکلات رشته در بیوانفورماتیک
Metaheuristics for String Problems in Bio-informatics
نام کتاب:

دانلود کتاب الگوریتمهای فراابتکاری برای مشکلات رشته در بیوانفورماتیک

Metaheuristics for String Problems in Bio-informatics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Christian Blum and Paola Festa
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر