موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب گیاهان دارویی شمال امریکا
Medicinal Plants of North America: A Field Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان دارویی شمال امریکا

Medicinal Plants of North America: A Field Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Jim Meuninck
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جداسازی ترکیبات شیمیایی گیاهی، خصوصیات و نقش در سلامت انسان
Phytochemicals Isolation, Characterisation and Role in Human Health
نام کتاب:

دانلود کتاب جداسازی ترکیبات شیمیایی گیاهی، خصوصیات و نقش در سلامت انسان

Phytochemicals Isolation, Characterisation and Role in Human Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: A. Venket Rao and Leticia G. Rao
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انسان در جهان بودایی: تاریخ فکری پزشکی در اوایل دوران مدرن تبت
Being Human in a Buddhist World: An Intellectual History of Medicine in Early Modern Tibet
نام کتاب:

دانلود کتاب انسان در جهان بودایی: تاریخ فکری پزشکی در اوایل دوران مدرن تبت

Being Human in a Buddhist World: An Intellectual History of Medicine in Early Modern Tibet
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Janet Gyatso
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 55.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  گیاهان دارویی خوراکی و غیر دارویی: جلد 6: میوه ها
Edible Medicinal And Non-Medicinal Plants: Volume 6, Fruits
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان دارویی خوراکی و غیر دارویی: جلد 6: میوه ها

Edible Medicinal And Non-Medicinal Plants: Volume 6, Fruits
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: T. K. Lim
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آنالیز فینگرپرینت کروماتوگرافیک دارو های گیاهی – کروماتوگرافی مایع لایه نازک و عملکرد بالای دارو های چینی – جلد چهارم
Chromatographic Fingerprint Analysis of Herbal Medicines Volume IV: Thin-Layer and High Performance Liquid Chromatography of Chinese Drugs
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز فینگرپرینت کروماتوگرافیک دارو های گیاهی – کروماتوگرافی مایع لایه نازک و عملکرد بالای دارو های چینی – جلد چهارم

Chromatographic Fingerprint Analysis of Herbal Medicines Volume IV: Thin-Layer and High Performance Liquid Chromatography of Chinese Drugs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Hildebert Wagner , Rudolf Bauer , Dieter Melchart and Anton Staudinger
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهان با خواص ضد دیابت
Plants with Anti-Diabetes Mellitus Properties
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان با خواص ضد دیابت

Plants with Anti-Diabetes Mellitus Properties
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Appian Subramoniam
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهان دارویی: راهنمای مبتنی بر شواهد در محصولات گیاهان دارویی
Phytopharmacy: An Evidence-Based Guide to Herbal Medicinal Products
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان دارویی: راهنمای مبتنی بر شواهد در محصولات گیاهان دارویی

Phytopharmacy: An Evidence-Based Guide to Herbal Medicinal Products
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Sarah E. Edwards , Ines da Costa Rocha , Elizabeth M. Williamson and Michael Heinrich
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر فرمولهای طب سنتی چینی
Introduction to Formulae of Traditional Chinese Medicine (World Century Compendium to Tcm) (Introduction to Tcm)
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر فرمولهای طب سنتی چینی

Introduction to Formulae of Traditional Chinese Medicine (World Century Compendium to Tcm) (Introduction to Tcm)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Jin Yang , Huang Huang , Lijiang Zhu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنتز استریو انتخابی داروها و محصولات طبیعی
Stereoselective Synthesis of Drugs and Natural Products, 2 Volume Set
نام کتاب:

دانلود کتاب سنتز استریو انتخابی داروها و محصولات طبیعی

Stereoselective Synthesis of Drugs and Natural Products, 2 Volume Set
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Vasyl Andrushko and Natalia Andrushko
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 50.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای اجمالی گیاهان دارویی
Concise Herb Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای اجمالی گیاهان دارویی

Concise Herb Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Bloomsbury Publishing
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 51.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طب گیاهی: بیومولکولار و جنبه های بالینی
Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طب گیاهی: بیومولکولار و جنبه های بالینی

Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Iris F. F. Benzie and Sissi Wachtel-Galor
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داروهای گیاهی برای بیماری های شایع
Herbs for Common Ailments
نام کتاب:

دانلود کتاب داروهای گیاهی برای بیماری های شایع

Herbs for Common Ailments
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Rosemary Gladstar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در داروهای طبیعی ،مواد افزودنی بیولوژیکی فعال
Advances in Natural Medicines, Nutraceuticals and Neurocognition
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در داروهای طبیعی ،مواد افزودنی بیولوژیکی فعال

Advances in Natural Medicines, Nutraceuticals and Neurocognition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Con Kerry Kenneth Stough and Andrew Scholey
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنتيانا - جلد 1: خواص و بوم شناسی
The Gentianaceae - Volume 1: Characterization and Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب جنتيانا - جلد 1: خواص و بوم شناسی

The Gentianaceae - Volume 1: Characterization and Ecology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Jan J. Rybczynski , Michael R. Davey and Anna Mikula
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنالیز فینگرپرینت کروماتوگرافیک دارو های گیاهی: کروماتوگرافی مایع لایه نازک و عملکرد بالای دارو های چینی – جلد 3
Chromatographic Fingerprint Analysis of Herbal Medicines Volume III: Thin-layer and High Performance Liquid Chromatography of Chinese Drugs
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز فینگرپرینت کروماتوگرافیک دارو های گیاهی: کروماتوگرافی مایع لایه نازک و عملکرد بالای دارو های چینی – جلد 3

Chromatographic Fingerprint Analysis of Herbal Medicines Volume III: Thin-layer and High Performance Liquid Chromatography of Chinese Drugs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Hildebert Wagner , Rudolf Bauer , Dieter Melchart , Pei-Gen Xiao and Anton Staudinger
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترکیبات گیاهی: روش ها و تکنیک های کیفیت و اصالت
Botanicals: Methods and Techniques for Quality & Authenticity
نام کتاب:

دانلود کتاب ترکیبات گیاهی: روش ها و تکنیک های کیفیت و اصالت

Botanicals: Methods and Techniques for Quality & Authenticity
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Kurt Reynertson and Khalid Mahmood
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی یونانی از زمان بقراط تا جالینوس
Greek Medicine from Hippocrates to Galen: Selected Papers
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی یونانی از زمان بقراط تا جالینوس

Greek Medicine from Hippocrates to Galen: Selected Papers
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Jacques Jouanne and Philip Van Der Eijk
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طب سوزنی: رویکرد تشریحی
Acupuncture: An Anatomical Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب طب سوزنی: رویکرد تشریحی

Acupuncture: An Anatomical Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Houchi Dung
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات کنونی در تکنولوژی دارویی
Current Research in Pharmaceutical Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات کنونی در تکنولوژی دارویی

Current Research in Pharmaceutical Technology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Sabine Globig and William Hunter Jr.
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان گیاهی: درجه تاثیر، ایمنی، و تعدیل
Phytotherapies: Efficacy, Safety, and Regulation
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان گیاهی: درجه تاثیر، ایمنی، و تعدیل

Phytotherapies: Efficacy, Safety, and Regulation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Iqbal Ramzan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر