موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  راهنمای منسوجات لوکس و مد پایدار - جلد  2
Handbook of Sustainable Luxury Textiles and Fashion: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای منسوجات لوکس و مد پایدار - جلد 2

Handbook of Sustainable Luxury Textiles and Fashion: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » صنایع نساجی
نویسنده: Miguel Angel Gardetti and Subramanian Senthilkannan Muthu
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی نساجی الیاف
The Chemistry of Textile Fibres
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی نساجی الیاف

The Chemistry of Textile Fibres
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » صنایع نساجی
نویسنده: Robert R Mather and Roger H Wardman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلاستیک و پارچه مقاوم در برابر شعله: کاربرد های  عملی
Flame Retardants for Plastics and Textiles: Practical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پلاستیک و پارچه مقاوم در برابر شعله: کاربرد های عملی

Flame Retardants for Plastics and Textiles: Practical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » صنایع نساجی
نویسنده: Edward Weil and Sergei Levchik
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی مبتکرانه پارچه ژاکارد بااستفاده از فناوری‌های دیجیتال
Innovative Jacquard Textile Design Using Digital Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی مبتکرانه پارچه ژاکارد بااستفاده از فناوری‌های دیجیتال

Innovative Jacquard Textile Design Using Digital Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » صنایع نساجی
نویسنده: Frankie Ng and Jiu Zhou
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نساجی و  رنگرزی صنعتی، جلد 1: اصول، فرآیندها و انواع رنگ
Handbook of Textile and Industrial Dyeing, Volume 1: Principles, Processes and Types of Dyes
نام کتاب:

دانلود کتاب نساجی و رنگرزی صنعتی، جلد 1: اصول، فرآیندها و انواع رنگ

Handbook of Textile and Industrial Dyeing, Volume 1: Principles, Processes and Types of Dyes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » صنایع نساجی
نویسنده: M Clark
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 19.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی پارچه و لباس: اصول، پیشرفت و کاربردها
Textile Design: Principles, Advances and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی پارچه و لباس: اصول، پیشرفت و کاربردها

Textile Design: Principles, Advances and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » صنایع نساجی
نویسنده: A Briggs-Goode and K Townsend
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید پایدار نساجی
Handbook of Sustainable Textile Production
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید پایدار نساجی

Handbook of Sustainable Textile Production
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » صنایع نساجی
نویسنده: Marion I Tobler-Rohr
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تولید پوشاک پایدار
Handbook of Sustainable Apparel Production
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تولید پوشاک پایدار

Handbook of Sustainable Apparel Production
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » صنایع نساجی
نویسنده: Subramanian Senthilkannan Muthu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه محصول جدید در پارچه: نوآوری و تولید
New Product Development in Textiles: Innovation and Production
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه محصول جدید در پارچه: نوآوری و تولید

New Product Development in Textiles: Innovation and Production
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » صنایع نساجی
نویسنده: L Horne
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول و پیشرفت در فناوری بافندگی
Fundamentals and Advances in Knitting Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول و پیشرفت در فناوری بافندگی

Fundamentals and Advances in Knitting Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » صنایع نساجی
نویسنده: Sadhan Chandra Ray
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 20.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول رنگ و اندازه تصویر
Principles of Colour and Appearance Measurement: Object Appearance, Colour Perception and Instrumental Measurement (Woodhead Publishing Series in Textiles)
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول رنگ و اندازه تصویر

Principles of Colour and Appearance Measurement: Object Appearance, Colour Perception and Instrumental Measurement (Woodhead Publishing Series in Textiles)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » صنایع نساجی
نویسنده: Asim Kumar Roy Choudhury
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر