موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فلسفه دانش زیست شناسی سلول های بنیادی در گوشت و خون
Philosophy of Stem Cell Biology Knowledge in Flesh and Blood
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه دانش زیست شناسی سلول های بنیادی در گوشت و خون

Philosophy of Stem Cell Biology Knowledge in Flesh and Blood
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: M. Fagan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های بنیادی، توسعه و بازسازی سر و صورت
Stem Cells, Craniofacial Development and Regeneration
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های بنیادی، توسعه و بازسازی سر و صورت

Stem Cells, Craniofacial Development and Regeneration
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: George T.J. Huang and Irma Thesleff
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های بنیادی در سم شناسی و پزشکی
Stem Cells in Toxicology and Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های بنیادی در سم شناسی و پزشکی

Stem Cells in Toxicology and Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Saura C. Sahu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های بنیادی پستان: روش ها و پروتکل
Mammary Stem Cells: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های بنیادی پستان: روش ها و پروتکل

Mammary Stem Cells: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Maria del Mar Vivanco
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های بنیادی دندان
Dental Stem Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های بنیادی دندان

Dental Stem Cells
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Fikrettin Şahin , Ayşegül Doğan and Selami Demirci
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بزرگسالان و سلول های بنیادی پرتوان و  بالغ: پتانسیل پزشکی ترمیمی سیستم قلبی عروقی
Adult and Pluripotent Stem Cells: Potential for Regenerative Medicine of the Cardiovascular System
نام کتاب:

دانلود کتاب بزرگسالان و سلول های بنیادی پرتوان و بالغ: پتانسیل پزشکی ترمیمی سیستم قلبی عروقی

Adult and Pluripotent Stem Cells: Potential for Regenerative Medicine of the Cardiovascular System
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Jürgen Hescheler and Erhard Hofer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان سرطان سلول های بنیادی
Stem Cell Therapeutics for Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان سرطان سلول های بنیادی

Stem Cell Therapeutics for Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Khalid Shah
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 24.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنین شناسی در یک نگاه
Embryology at a Glance, 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جنین شناسی در یک نگاه

Embryology at a Glance, 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Samuel Webster and Rhiannon de Wreede
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های بنیادی در مدل سازی ژنتیکی بیماری های انسان
Stem Cells in Modeling Human Genetic Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های بنیادی در مدل سازی ژنتیکی بیماری های انسان

Stem Cells in Modeling Human Genetic Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Mayana Zatz and Oswaldo Keith Okamoto
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های بنیادی و بازسازی قلبی
Stem Cells and Cardiac Regeneration
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های بنیادی و بازسازی قلبی

Stem Cells and Cardiac Regeneration
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Rosalinda Madonna
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان با سلول های بنیادی
Stem Cell Therapies: Opportunities for Ensuring the Quality and Safety of Clinical Offerings
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان با سلول های بنیادی

Stem Cell Therapies: Opportunities for Ensuring the Quality and Safety of Clinical Offerings
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Board on Health Sciences Policy and Board on Life Sciences
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب DNA میتوکندری، میتوکندری، بیماری و سلول های بنیادی
Mitochondrial DNA, Mitochondria, Disease and Stem Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب DNA میتوکندری، میتوکندری، بیماری و سلول های بنیادی

Mitochondrial DNA, Mitochondria, Disease and Stem Cells
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Justin C. St. John
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های بنیادی پیری: ساز و عواقب، جوانسازی
Stem Cell Aging: Mechanisms, Consequences, Rejuvenation
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های بنیادی پیری: ساز و عواقب، جوانسازی

Stem Cell Aging: Mechanisms, Consequences, Rejuvenation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Hartmut Geiger , Heinrich Jasper and Maria Carolina Florian
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس سلول های بنیادی پرتوان انسانی در کشت
Atlas of Human Pluripotent Stem Cells in Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس سلول های بنیادی پرتوان انسانی در کشت

Atlas of Human Pluripotent Stem Cells in Culture
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Lyn Healy and Ludmila Ruban
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 53.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاباصول زیست شناسی سلول بنیادی و سرطان: کاربرد های آینده و درمان ها
Principles of Stem Cell Biology and Cancer: Future Applications and Therapeutics Kindle Edition
نام کتاب:

دانلود کتاباصول زیست شناسی سلول بنیادی و سرطان: کاربرد های آینده و درمان ها

Principles of Stem Cell Biology and Cancer: Future Applications and Therapeutics Kindle Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Tarik Regad , Thomas Sayers and Robert Rees
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد بازسازی بافت برای ترمیم استخوان و غضروف
A Tissue Regeneration Approach to Bone and Cartilage Repair
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد بازسازی بافت برای ترمیم استخوان و غضروف

A Tissue Regeneration Approach to Bone and Cartilage Repair
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Hala Zreiqat , Colin Dunstan and Vicki Rosen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در تحقیقات سلول های بنیادی
Advances in Stem Cell Research
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در تحقیقات سلول های بنیادی

Advances in Stem Cell Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Hossein Baharvand and Nasser Aghdami
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول زیست شناسی سلول های بنیادی و سرطان: برنامه های آینده و درمان
Principles of Stem Cell Biology and Cancer: Future Applications and Therapeutics
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول زیست شناسی سلول های بنیادی و سرطان: برنامه های آینده و درمان

Principles of Stem Cell Biology and Cancer: Future Applications and Therapeutics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Tarik Regad , Thomas Sayers and Robert Rees
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص مغز استخوان: یک راهنمای مصور
Bone Marrow Diagnosis: An Illustrated Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص مغز استخوان: یک راهنمای مصور

Bone Marrow Diagnosis: An Illustrated Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Kevin Gatter and David Brown
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 62.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خون و پیوند مغز استخوان: راهنمای جامع برای مراقبت از بیمار
Blood and Marrow Transplant Handbook: Comprehensive Guide for Patient Care
نام کتاب:

دانلود کتاب خون و پیوند مغز استخوان: راهنمای جامع برای مراقبت از بیمار

Blood and Marrow Transplant Handbook: Comprehensive Guide for Patient Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Richard T Maziarz and Susan Schubach Slater
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر