موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب خانواده درمانی کاربردی برای مشکلات رفتاری نوجوانان
Functional Family Therapy for Adolescent Behavior Problems 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب خانواده درمانی کاربردی برای مشکلات رفتاری نوجوانان

Functional Family Therapy for Adolescent Behavior Problems 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James F. Alexander , Holly Barrett Waldron , Michael S. Robbins and Andrea A. Neeb
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبنای نوروبیولوژی پرخاشگری غیر طبیعی و رفتار خشونت آمیز
Neurobiological Bases of Abnormal Aggression and Violent Behaviour
نام کتاب:

دانلود کتاب مبنای نوروبیولوژی پرخاشگری غیر طبیعی و رفتار خشونت آمیز

Neurobiological Bases of Abnormal Aggression and Violent Behaviour
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: József Haller
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه ماکرونورال در علوم اعصاب شناختی
Macroneural Theories in Cognitive Neuroscience
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه ماکرونورال در علوم اعصاب شناختی

Macroneural Theories in Cognitive Neuroscience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: William R. Uttal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست های روان سنجی نهایی
Ultimate Psychometric Tests: Over 1000 Verbal, Numerical, Diagrammatic and Personality Tests
نام کتاب:

دانلود کتاب تست های روان سنجی نهایی

Ultimate Psychometric Tests: Over 1000 Verbal, Numerical, Diagrammatic and Personality Tests
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mike Bryon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی: گذشته، حال، و چشم انداز
Psychiatry: Past, Present, and Prospect
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی: گذشته، حال، و چشم انداز

Psychiatry: Past, Present, and Prospect
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sidney Bloch , Stephen A. Green and Jeremy Holmes
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی و جامعه شناسی
Psychology & Sociology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی و جامعه شناسی

Psychology & Sociology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jonathan Orsay
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 94.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه از طریق طول عمر
Development Through the Lifespan
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه از طریق طول عمر

Development Through the Lifespan
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Laura E. Berk
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 55.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  افسردگی در کودکان و نوجوانان
Depression in Children and Adolescents: Volume 4
نام کتاب:

دانلود کتاب افسردگی در کودکان و نوجوانان

Depression in Children and Adolescents: Volume 4
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Harold S. Koplewicz and Emily Klass
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقابله با  افسردگی برای سالم تر ماندن و طولانی تر زندگی کردن: راهنمایی برای افراد مسن تر و خانواده های آنها
Beat Depression to Stay Healthier and Live Longer: A Guide for Older Adults and Their Families
نام کتاب:

دانلود کتاب مقابله با افسردگی برای سالم تر ماندن و طولانی تر زندگی کردن: راهنمایی برای افراد مسن تر و خانواده های آنها

Beat Depression to Stay Healthier and Live Longer: A Guide for Older Adults and Their Families
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gary S., M.D. Moak
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی روانشناسی در ماژول
Exploring Psychology in Modules
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی روانشناسی در ماژول

Exploring Psychology in Modules
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David G. Myers and C. Nathan DeWall
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 23.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  برنامه ریز بازیابی شخص محور برای بزرگسالان مبتلا به بیماری روانی جدی
Person-Centered Recovery Planner for Adults with Serious Mental Illness
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریز بازیابی شخص محور برای بزرگسالان مبتلا به بیماری روانی جدی

Person-Centered Recovery Planner for Adults with Serious Mental Illness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Catherine N. Dulmus and Bruce C. Nisbet
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی شخصیت: روندهای اخیر و دستورالعمل ها در حال ظهور
Personality Psychology: Recent Trends and Emerging Directions
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی شخصیت: روندهای اخیر و دستورالعمل ها در حال ظهور

Personality Psychology: Recent Trends and Emerging Directions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David M. Buss and Nancy Cantor
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخلاق و روانشناسی
Ethics and Psychology: Beyond Codes of Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب اخلاق و روانشناسی

Ethics and Psychology: Beyond Codes of Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Calum Neill
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیکهای ضروری بازی درمانی
Essential Play Therapy Techniques: Time-Tested Approaches 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیکهای ضروری بازی درمانی

Essential Play Therapy Techniques: Time-Tested Approaches 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Charles E. Schaefer and Donna Cangelosi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حضور هیجانی در روانکاوی: نظریه و کاربرد های بالینی
Emotional Presence in Psychoanalysis: Theory and Clinical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب حضور هیجانی در روانکاوی: نظریه و کاربرد های بالینی

Emotional Presence in Psychoanalysis: Theory and Clinical Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John Madonna
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعتیاد رفتاری
The Behavioral Addictions
نام کتاب:

دانلود کتاب اعتیاد رفتاری

The Behavioral Addictions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael S. Ascher and Petros Levounis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان اعتیاد: چشم اندازهای بین المللی
Textbook of Addiction Treatment: International Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان اعتیاد: چشم اندازهای بین المللی

Textbook of Addiction Treatment: International Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nady el-Guebaly , Giuseppe Carrà and Marc Galanter
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 28.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خود و دیگری: بررسی ذهنیت، همدلی، و شرم
Self and Other: Exploring Subjectivity, Empathy, and Shame
نام کتاب:

دانلود کتاب خود و دیگری: بررسی ذهنیت، همدلی، و شرم

Self and Other: Exploring Subjectivity, Empathy, and Shame
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dan Zahavi
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان پریشی: علل، تشخیص و درمان
Psychosis: Causes, Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب روان پریشی: علل، تشخیص و درمان

Psychosis: Causes, Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Xenia Anastassion-Hadjicharalambous
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حافظه کاری و مشکلات شدید یادگیری
Working Memory and Severe Learning Difficulties
نام کتاب:

دانلود کتاب حافظه کاری و مشکلات شدید یادگیری

Working Memory and Severe Learning Difficulties
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Charles Hulme and Susie Mackenzie
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر