موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تغذیه و آموزش کاربردی اسب
Applied Equine Nutrition and Training
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه و آموزش کاربردی اسب

Applied Equine Nutrition and Training
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » دامپروری
نویسنده: Arno Lindner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حل کننده مشکل پرورش خرگوش
The Rabbit-Raising Problem Solver: Your Questions Answered about Housing, Feeding, Behavior, Health Care, Breeding, and Kindling
نام کتاب:

دانلود کتاب حل کننده مشکل پرورش خرگوش

The Rabbit-Raising Problem Solver: Your Questions Answered about Housing, Feeding, Behavior, Health Care, Breeding, and Kindling
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » دامپروری
نویسنده: Karen Patry
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه دام
Animal Nutrition
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه دام

Animal Nutrition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » دامپروری
نویسنده: Peter McDonald
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت مرغ  راهنمای: یک راهنمای کامل برای به حداکثر رساندن بهداشت و برخورد با بیماری
The Chicken Health Handbook, 2nd Edition: A Complete Guide to Maximizing Flock Health and Dealing with Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت مرغ راهنمای: یک راهنمای کامل برای به حداکثر رساندن بهداشت و برخورد با بیماری

The Chicken Health Handbook, 2nd Edition: A Complete Guide to Maximizing Flock Health and Dealing with Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » دامپروری
نویسنده: Gail Damerow
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 24.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه حیوانات با گیاهان تراریخته
Animal Nutrition with Transgenic Plants
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه حیوانات با گیاهان تراریخته

Animal Nutrition with Transgenic Plants
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » دامپروری
نویسنده: Gerhard Flachowsky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علاقمندان به پرورش زنبور عسل: مراقبت و نگهداری از زنبور عسل
Honey Bee Hobbyist: The Care and Keeping of Bees
نام کتاب:

دانلود کتاب علاقمندان به پرورش زنبور عسل: مراقبت و نگهداری از زنبور عسل

Honey Bee Hobbyist: The Care and Keeping of Bees
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » دامپروری
نویسنده: Norman Gary
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 58.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنش گرما و بهره وری حیوانات
Heat Stress and Animal Productivity
نام کتاب:

دانلود کتاب تنش گرما و بهره وری حیوانات

Heat Stress and Animal Productivity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » دامپروری
نویسنده: Anjali Aggarwal and Ramesh Upadhyay
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فیزیولوژی محیط زیست دام
Environmental Physiology of Livestock
نام کتاب:

فیزیولوژی محیط زیست دام

Environmental Physiology of Livestock
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » دامپروری
نویسنده: R. J. Collier , J. L. Collier
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر