موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مشارکت مبتنی بر مدیریت جنگل در بنگلادش
Community-Based Forest Management (CBFM) in Bangladesh
نام کتاب:

دانلود کتاب مشارکت مبتنی بر مدیریت جنگل در بنگلادش

Community-Based Forest Management (CBFM) in Bangladesh
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » جنگلداری
نویسنده: Tapan Kumar Nath , Mohammed Jashimuddin , Makoto Inoue
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی  واکنش چوب
The Biology of Reaction Wood
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی واکنش چوب

The Biology of Reaction Wood
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » جنگلداری
نویسنده: Barry Gardiner , John Barnett , Pekka Saranpää and Joseph Gril
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمونه جنگلها و بقای سازگار
The Paradigm of Forests and the Survival of the Fittest
نام کتاب:

دانلود کتاب نمونه جنگلها و بقای سازگار

The Paradigm of Forests and the Survival of the Fittest
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » جنگلداری
نویسنده: Sergio A. Molina-Murillo and Carlos Rojas Alvarado
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنوع عملکردی گیاهان: صفات ارگانیسم، ساختار جامعه، و خواص اکوسیستم
Plant Functional Diversity: Organism traits, community structure, and ecosystem properties
نام کتاب:

دانلود کتاب تنوع عملکردی گیاهان: صفات ارگانیسم، ساختار جامعه، و خواص اکوسیستم

Plant Functional Diversity: Organism traits, community structure, and ecosystem properties
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » جنگلداری
نویسنده: Eric Garnier , Marie-Laure Navas and Karl Grigulis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویژگی های چوب
Wood Characteristics: Description, Causes, Prevention, Impact on Use and Technological Adaptation
نام کتاب:

دانلود کتاب ویژگی های چوب

Wood Characteristics: Description, Causes, Prevention, Impact on Use and Technological Adaptation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » جنگلداری
نویسنده: Christoph Richter
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 41.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه جهانی در مدیریت پایدار جنگل
Global Perspectives on Sustainable Forest Management
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه جهانی در مدیریت پایدار جنگل

Global Perspectives on Sustainable Forest Management
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » جنگلداری
نویسنده: Okia Clement Akais
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنگل زدایی در سراسر جهان
Deforestation Around the World
نام کتاب:

دانلود کتاب جنگل زدایی در سراسر جهان

Deforestation Around the World
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » جنگلداری
نویسنده: Paulo Moutinho
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 37 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بوم شناسی و مدیریت خاکهای جنگلی
ECOLOGY AND MANAGEMENT OF FOREST SOILS
نام کتاب:

دانلود کتاب بوم شناسی و مدیریت خاکهای جنگلی

ECOLOGY AND MANAGEMENT OF FOREST SOILS
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » جنگلداری
نویسنده: Dan Binkley, Richard Fisher
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.75 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر