موضوعات کتاب ها

جراحی عروق
Vascular Surgery
نام کتاب:

جراحی عروق

Vascular Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Dai Yamanouchi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 21.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


موضوعات به روز شده در جراحی با حداقل تهاجم شکم
Updated Topics in Minimally Invasive Abdominal Surgery
نام کتاب:

موضوعات به روز شده در جراحی با حداقل تهاجم شکم

Updated Topics in Minimally Invasive Abdominal Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Ahmed AbdelRaouf ElGeidie
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بازسازی بافت – از زیست شناسی پایه تا کاربرد بالینی
Tissue Regeneration - From Basic Biology to Clinical Application
نام کتاب:

بازسازی بافت – از زیست شناسی پایه تا کاربرد بالینی

Tissue Regeneration - From Basic Biology to Clinical Application
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Jamie Davies
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 29 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


جراحی ستون فقرات
Spine Surgery
نام کتاب:

جراحی ستون فقرات

Spine Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Kook Jin Chung
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


نقش استئوتومی در اصلاح مادرزادی و اکتسابی اختلالات اسکلت
The Role of Osteotomy in the Correction of Congenital and Acquired Disorders of the Skeleton
نام کتاب:

نقش استئوتومی در اصلاح مادرزادی و اکتسابی اختلالات اسکلت

The Role of Osteotomy in the Correction of Congenital and Acquired Disorders of the Skeleton
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: James P
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 27.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 مباحث ویژه در جراحی قلب
Special Topics in Cardiac Surgery
نام کتاب:

مباحث ویژه در جراحی قلب

Special Topics in Cardiac Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Cuneyt Narin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


گرافت های پوست - آثار، کاربرد ها و تحقیق کنونی
Skin Grafts - Indications, Applications and Current Research
نام کتاب:

گرافت های پوست - آثار، کاربرد ها و تحقیق کنونی

Skin Grafts - Indications, Applications and Current Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Marcia Spear
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 115 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


گرافت های پوست
Skin Grafts
نام کتاب:

گرافت های پوست

Skin Grafts
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Madhuri Gore
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 مباحث انتخابی در جراحی ترمیمی پلاستیک
Selected Topics in Plastic Reconstructive Surgery
نام کتاب:

مباحث انتخابی در جراحی ترمیمی پلاستیک

Selected Topics in Plastic Reconstructive Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Stefan Danilla
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


جراحی زیبایی بینی
Rhinoplasty
نام کتاب:

جراحی زیبایی بینی

Rhinoplasty
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Michael J. Brenner
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 31 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیوند کلیه - به روز رسانی و پیشرفت
Renal Transplantation - Updates and Advances
نام کتاب:

پیوند کلیه - به روز رسانی و پیشرفت

Renal Transplantation - Updates and Advances
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Layron Long
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان مقعد – رویکرد چند رشته ای در مدیریت
Rectal Cancer - A Multidisciplinary Approach to Management
نام کتاب:

سرطان مقعد – رویکرد چند رشته ای در مدیریت

Rectal Cancer - A Multidisciplinary Approach to Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Giulio Aniello Santoro
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 31 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اصول و عمل جراحی قلب و قفسه سینه
Principles and Practice of Cardiothoracic Surgery
نام کتاب:

اصول و عمل جراحی قلب و قفسه سینه

Principles and Practice of Cardiothoracic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Michael S. Firstenberg
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ملاحظات بعد از عمل در جراحی قلب
Perioperative Considerations in Cardiac Surgery
نام کتاب:

ملاحظات بعد از عمل در جراحی قلب

Perioperative Considerations in Cardiac Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Cuneyt Narin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تدابیر جدید در لنف ادم
Novel Strategies in Lymphedema
نام کتاب:

تدابیر جدید در لنف ادم

Novel Strategies in Lymphedema
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Alberto Vannelli
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آرتروسکوپی (بررسی درون مفصل) مدرن
Modern Arthroscopy
نام کتاب:

آرتروسکوپی (بررسی درون مفصل) مدرن

Modern Arthroscopy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Jason L. Dragoo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 37.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پیوند کبد – مسائل فنی و عوارض
Liver Transplantation - Technical Issues and Complications
نام کتاب:

پیوند کبد – مسائل فنی و عوارض

Liver Transplantation - Technical Issues and Complications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Hesham Abdeldayem and Naglaa Allam
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 25.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیوند کبد - مسائل عمومی
Liver Transplantation - Basic Issues
نام کتاب:

پیوند کبد - مسائل عمومی

Liver Transplantation - Basic Issues
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Hesham Abdeldayem and Naglaa Allam
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


لاپاروسکوپی – رویکرد میان رشته ای
Laparoscopy - An Interdisciplinary Approach
نام کتاب:

لاپاروسکوپی – رویکرد میان رشته ای

Laparoscopy - An Interdisciplinary Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Ivo Meinhold-Heerlein
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 22.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پیوند کلیه – چشم انداز های جدید
Kidney Transplantation - New Perspectives
نام کتاب:

پیوند کلیه – چشم انداز های جدید

Kidney Transplantation - New Perspectives
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Dr.(Md) Magdalena Trzcinska
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر