موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ملزومات جراحی عمومی
Essentials of General Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات جراحی عمومی

Essentials of General Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Peter F. Lawrence, Richard M. Bell, Merril T. Dayton and James C. Hebert
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 163 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاهش درد با تزریق موضعی: یک تکنیک برای بهبود نتایج پس از هیپ، زانو و یا جراحی ستون فقرات کمری
Local Infiltration Analgesia: A Technique to Improve Outcomes after Hip, Knee or Lumbar Spine Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب کاهش درد با تزریق موضعی: یک تکنیک برای بهبود نتایج پس از هیپ، زانو و یا جراحی ستون فقرات کمری

Local Infiltration Analgesia: A Technique to Improve Outcomes after Hip, Knee or Lumbar Spine Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Dennis Kerr
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عمل های شکمی
Maingot's Abdominal Operations, 12th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب عمل های شکمی

Maingot's Abdominal Operations, 12th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Michael Zinner and Stanley Ashley
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 58.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی اجمالی پروتزهای فک و صورت
Overview of Maxillofacial Prosthetics
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی اجمالی پروتزهای فک و صورت

Overview of Maxillofacial Prosthetics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Arzu, M.D. Atay
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی در یک نگاه
Surgery at a Glance by Grace
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی در یک نگاه

Surgery at a Glance by Grace
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Pierce A. Grace
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی رباتیک
Robotic Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی رباتیک

Robotic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Go Watanabe
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روند ها در مداخلات نوروواسکولار
Trends in Neurovascular Interventions
نام کتاب:

دانلود کتاب روند ها در مداخلات نوروواسکولار

Trends in Neurovascular Interventions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Tetsuya Tsukahara, Giuseppe Esposito , Hans-Jakob Steiger , Gabriel J.E. Rinkel, Luca Regli
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس تک پورت، لاپاروسکوپی و جراحی رباتیک: روش عملی در زنان
Atlas of Single-Port, Laparoscopic, and Robotic Surgery: A Practical Approach in Gynecology
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس تک پورت، لاپاروسکوپی و جراحی رباتیک: روش عملی در زنان

Atlas of Single-Port, Laparoscopic, and Robotic Surgery: A Practical Approach in Gynecology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Pedro F. Escobar and Tommaso Falcone
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیوند اعضای بدن در شکم
Abdominal Organ Transplantation: State of the Art
نام کتاب:

دانلود کتاب پیوند اعضای بدن در شکم

Abdominal Organ Transplantation: State of the Art
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Nizam Mamode , Raja Kandaswamy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکاف لب و کام: اپیدمیولوژی، اتیولوژی و درمان
Cleft Lip and Palate: Epidemiology, Aetiology and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب شکاف لب و کام: اپیدمیولوژی، اتیولوژی و درمان

Cleft Lip and Palate: Epidemiology, Aetiology and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: M.T. Cobourne , P.T. Sharpe
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی محاسباتی و  آموزش توام : رایانه، رباتیک و تصویربرداری
Computational Surgery and Dual Training: Computing, Robotics and Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی محاسباتی و آموزش توام : رایانه، رباتیک و تصویربرداری

Computational Surgery and Dual Training: Computing, Robotics and Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Marc Garbey, Barbara Lee Bass, Scott Berceli, Christophe Collet, Pietro Cerveri
سال انتشار: 2013
حجم فایل:
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماستکتومی ناچیز در جراحی سینه
Nipple Sparing Mastectomy: Minimally Invasive Video-Assisted Technique
نام کتاب:

دانلود کتاب ماستکتومی ناچیز در جراحی سینه

Nipple Sparing Mastectomy: Minimally Invasive Video-Assisted Technique
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Alberta Ferrari , Adele Sgarella , Sandro Zonta
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیومتریال برای عمل جراحی
Biomaterials for Surgical Operation
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومتریال برای عمل جراحی

Biomaterials for Surgical Operation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Shuko Suzuki , Yoshito Ikada
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول جراحی دهان و فک و صورت
Principles of Oral and Maxillofacial Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول جراحی دهان و فک و صورت

Principles of Oral and Maxillofacial Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: U. J. Moore
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول جراحی اطفال
Fundamentals of Pediatric Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول جراحی اطفال

Fundamentals of Pediatric Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Peter Mattei
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 29 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی باریاتریک: تغییرات فنی و عوارض
Bariatric Surgery: Technical Variations and Complications
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی باریاتریک: تغییرات فنی و عوارض

Bariatric Surgery: Technical Variations and Complications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Michael Korenkov
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مراقبت بعد از عمل در جراحی قلب بزرگسالان
Manual of Perioperative Care in Adult Cardiac Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مراقبت بعد از عمل در جراحی قلب بزرگسالان

Manual of Perioperative Care in Adult Cardiac Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Robert M. Bojar
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی میکروگرافیک Mohs
Mohs Micrographic Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی میکروگرافیک Mohs

Mohs Micrographic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Keyvan Nouri
سال انتشار: 2012
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 10,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پیوند سلول های زنده، بافت ها و اندام ها از گونه ای به گونه
Xenotransplantation
نام کتاب:

پیوند سلول های زنده، بافت ها و اندام ها از گونه ای به گونه

Xenotransplantation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Shuji Miyagawa
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


جراحی عروق - اصول و تمرین
Vascular Surgery - Principles and Practice
نام کتاب:

جراحی عروق - اصول و تمرین

Vascular Surgery - Principles and Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Dai Yamanouchi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر