موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب جراحی پلاستیک و زیبایی تناسلی زن
Female Genital Plastic and Cosmetic Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی پلاستیک و زیبایی تناسلی زن

Female Genital Plastic and Cosmetic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Michael P. Goodman , Otto Placik , David Matlock , Alex Simopoulos , Robert Moore , Linda Cardozo , John Miklos , Andrew Goldstein and David Veale
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 50.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی برای جراحی پلاستیک صورت، سر، گردن
Anatomy for Plastic Surgery of the Face, Head, and Neck
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی برای جراحی پلاستیک صورت، سر، گردن

Anatomy for Plastic Surgery of the Face, Head, and Neck
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Koichi Watanabe , Mohammadali M. Shoja , Marios Loukas , R. Shane Tubbs
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 22.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات چربی و سلولیت: پیشرفت در تشخیص و درمان
Disorders of Fat and Cellulite: Advances in Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات چربی و سلولیت: پیشرفت در تشخیص و درمان

Disorders of Fat and Cellulite: Advances in Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: David J. Goldberg and Alexander L. Berlin
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی زیبایی بینی
Dallas Rhinoplasty: Nasal Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی زیبایی بینی

Dallas Rhinoplasty: Nasal Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Rod J. Rohrich , William P. Adams, Jamil Ahmad , Jack Gunter
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 95.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت های سوختگی برای جراحان عمومی و پزشکان عمومی
Burn Care for General Surgeons and General Practitioners
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت های سوختگی برای جراحان عمومی و پزشکان عمومی

Burn Care for General Surgeons and General Practitioners
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: David G. Greenhalgh
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی پلاستیک
Grabb and Smith's Plastic Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی پلاستیک

Grabb and Smith's Plastic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Charles HM Thorne , Geoffrey C. Gurtner , Kevin Chung , Arun Gosain and Babak Mehrara
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 57.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربرد های زیبایی نور شدید پالس
Aesthetic Applications of Intense Pulsed Light
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربرد های زیبایی نور شدید پالس

Aesthetic Applications of Intense Pulsed Light
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Lucian Fodor , Monica Elman and Yehuda Ullmann
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس جراحی های کم تهاجمی زیبایی: جوانسازی صورت با لیپوفیلینگ حجمی
Atlas of Minimally Invasive Facelift: Facial Rejuvenation with Volumetric Lipofilling
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس جراحی های کم تهاجمی زیبایی: جوانسازی صورت با لیپوفیلینگ حجمی

Atlas of Minimally Invasive Facelift: Facial Rejuvenation with Volumetric Lipofilling
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Jose Maria Serra-Renom and Jose Maria Serra-Mestre
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی اکولوپلاستیک
Oculoplastic Surgery, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی اکولوپلاستیک

Oculoplastic Surgery, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Brian Leatherbarrow
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 37.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی ترمیمی
Current Reconstructive Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی ترمیمی

Current Reconstructive Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Joseph Serletti , Peter Taub , Liza Wu and David Slutsky
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 58.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربرد های آرایشی بهداشتی و بالینی بوتاکس و پرکننده های پوستی
Cosmetic and Clinical Applications of Botox and Dermal Fillers
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربرد های آرایشی بهداشتی و بالینی بوتاکس و پرکننده های پوستی

Cosmetic and Clinical Applications of Botox and Dermal Fillers
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: William J. Lipham and Jill Mellicher
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 20.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی زیبایی جدار شکم
Aesthetic Surgery of the Abdominal Wall
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی زیبایی جدار شکم

Aesthetic Surgery of the Abdominal Wall
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Melvin A. Shiffman , Sid Mirrafati
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری برای جراحی پلاستیک
Imaging for Plastic Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری برای جراحی پلاستیک

Imaging for Plastic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Luca Saba , Warren M. Rozen , Alberto Alonso-Burgos and Diego Ribuffo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 33.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های بنیادی در درمان های زیبایی: هنر، علم، و تکنیک های بالینی
Stem Cells in Aesthetic Procedures: Art, Science, and Clinical Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های بنیادی در درمان های زیبایی: هنر، علم، و تکنیک های بالینی

Stem Cells in Aesthetic Procedures: Art, Science, and Clinical Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Melvin A. Shiffman , Alberto Di Giuseppe and Franco Bassetto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 46.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیمار مرد (جنس مذکر) در پزشکی زیبایی
The Male Patient in Aesthetic Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب بیمار مرد (جنس مذکر) در پزشکی زیبایی

The Male Patient in Aesthetic Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Mauricio de Maio and Berthold Rzany
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جوانسازی بدن
Body Rejuvenation
نام کتاب:

دانلود کتاب جوانسازی بدن

Body Rejuvenation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Murad Alam and Marisa Pongprutthipan
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حدود بدن (بادی کانتورینگ): هنر، علم، و عملکرد بالینی
Body Contouring: Art, Science, and Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب حدود بدن (بادی کانتورینگ): هنر، علم، و عملکرد بالینی

Body Contouring: Art, Science, and Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Melvin A. Shiffman and Alberto Di Giuseppe
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 57.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر