موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تکنیک های اصلی در جراحی: جراحی مری
Master Techniques in Surgery: Esophageal Surgery 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های اصلی در جراحی: جراحی مری

Master Techniques in Surgery: Esophageal Surgery 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: James Luketich
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 59.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی پلاستیک و زیبایی تناسلی زن
Female Genital Plastic and Cosmetic Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی پلاستیک و زیبایی تناسلی زن

Female Genital Plastic and Cosmetic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Michael P. Goodman , Otto Placik , David Matlock , Alex Simopoulos , Robert Moore , Linda Cardozo , John Miklos , Andrew Goldstein and David Veale
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 50.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی
Surgery on the Move
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی

Surgery on the Move
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Jenna Morgan , Harriet Walker and Andrew Viggars
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جراحی قاعده جمجمه
Handbook of Skull Base Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جراحی قاعده جمجمه

Handbook of Skull Base Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Antonio di Ieva , John Lee and Michael Cusimano
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی برای جراحی پلاستیک صورت، سر، گردن
Anatomy for Plastic Surgery of the Face, Head, and Neck
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی برای جراحی پلاستیک صورت، سر، گردن

Anatomy for Plastic Surgery of the Face, Head, and Neck
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Koichi Watanabe , Mohammadali M. Shoja , Marios Loukas , R. Shane Tubbs
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 22.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی عمومی
Lecture Notes: General Surgery, with Wiley E-Text 13th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی عمومی

Lecture Notes: General Surgery, with Wiley E-Text 13th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Harold Ellis , Sir Roy Calne and Christopher Watson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی دستگاه گوارش: درمان عوارض بعد از عمل جامع
Gastrointestinal Surgery: Management of Complex Perioperative Complications
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی دستگاه گوارش: درمان عوارض بعد از عمل جامع

Gastrointestinal Surgery: Management of Complex Perioperative Complications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Timothy M. Pawlik , Shishir K Maithel and Nipun B. Merchant
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی فوندوپلیکاسیون: راهنمای بالینی برای بهینه سازی نتایج
Fundoplication Surgery: A Clinical Guide to Optimizing Results
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی فوندوپلیکاسیون: راهنمای بالینی برای بهینه سازی نتایج

Fundoplication Surgery: A Clinical Guide to Optimizing Results
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Ralph W. Aye and John G. Hunter
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات چربی و سلولیت: پیشرفت در تشخیص و درمان
Disorders of Fat and Cellulite: Advances in Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات چربی و سلولیت: پیشرفت در تشخیص و درمان

Disorders of Fat and Cellulite: Advances in Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: David J. Goldberg and Alexander L. Berlin
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی زیبایی بینی
Dallas Rhinoplasty: Nasal Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی زیبایی بینی

Dallas Rhinoplasty: Nasal Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Rod J. Rohrich , William P. Adams, Jamil Ahmad , Jack Gunter
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 95.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری و تجسم در اتاق عمل  مدرن: راهنمای جامع برای پزشکان
Imaging and Visualization in The Modern Operating Room: A Comprehensive Guide for Physicians
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری و تجسم در اتاق عمل مدرن: راهنمای جامع برای پزشکان

Imaging and Visualization in The Modern Operating Room: A Comprehensive Guide for Physicians
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Yuman Fong , Pier Cristoforo Giulianotti , Jason Lewis , Bas Groot Koerkamp , Thomas Reiner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 22.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت های سوختگی برای جراحان عمومی و پزشکان عمومی
Burn Care for General Surgeons and General Practitioners
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت های سوختگی برای جراحان عمومی و پزشکان عمومی

Burn Care for General Surgeons and General Practitioners
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: David G. Greenhalgh
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی پلاستیک
Grabb and Smith's Plastic Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی پلاستیک

Grabb and Smith's Plastic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Charles HM Thorne , Geoffrey C. Gurtner , Kevin Chung , Arun Gosain and Babak Mehrara
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 57.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربرد های زیبایی نور شدید پالس
Aesthetic Applications of Intense Pulsed Light
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربرد های زیبایی نور شدید پالس

Aesthetic Applications of Intense Pulsed Light
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Lucian Fodor , Monica Elman and Yehuda Ullmann
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی کودکان: تاریخچه جهانی
Children's Surgery: A Worldwide History
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی کودکان: تاریخچه جهانی

Children's Surgery: A Worldwide History
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: John G. Raffensperger
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس جراحی های کم تهاجمی زیبایی: جوانسازی صورت با لیپوفیلینگ حجمی
Atlas of Minimally Invasive Facelift: Facial Rejuvenation with Volumetric Lipofilling
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس جراحی های کم تهاجمی زیبایی: جوانسازی صورت با لیپوفیلینگ حجمی

Atlas of Minimally Invasive Facelift: Facial Rejuvenation with Volumetric Lipofilling
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Jose Maria Serra-Renom and Jose Maria Serra-Mestre
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نکات جراحی و مهارت ها
Surgical Tips and Skills, 1e
نام کتاب:

دانلود کتاب نکات جراحی و مهارت ها

Surgical Tips and Skills, 1e
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Felix Behan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 275 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی تشریح و تکنیک ها: راهنمای جیبی
Surgical Anatomy and Technique: A Pocket Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی تشریح و تکنیک ها: راهنمای جیبی

Surgical Anatomy and Technique: A Pocket Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Lee J. Skandalakis and John E. Skandalakis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول جراحی شوارتز، نسخه 10
Schwartz's Principles of Surgery, 10th edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول جراحی شوارتز، نسخه 10

Schwartz's Principles of Surgery, 10th edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: F. Brunicardi , Dana Andersen , Timothy Billiar , David Dunn , John G. Hunter , Jeffrey Matthews , Raphael E. Pollock
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 56.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی اکولوپلاستیک
Oculoplastic Surgery, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی اکولوپلاستیک

Oculoplastic Surgery, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Brian Leatherbarrow
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 37.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر