موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ذهنیت: یک چارچوب جدید برای درک شناخت اجتماعی بشر
Mindshaping: A New Framework for Understanding Human Social Cognition
نام کتاب:

دانلود کتاب ذهنیت: یک چارچوب جدید برای درک شناخت اجتماعی بشر

Mindshaping: A New Framework for Understanding Human Social Cognition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Tadeusz Wieslaw Zawidzki
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر بسیاری از بدنه فیزیک
Introduction to Many-Body Physics 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر بسیاری از بدنه فیزیک

Introduction to Many-Body Physics 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Piers Coleman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهاجرت و فرهنگ پذیری: سوگواری، سازگاری، و نسل آینده
Immigration and Acculturation: Mourning, Adaptation, and the Next Generation
نام کتاب:

دانلود کتاب مهاجرت و فرهنگ پذیری: سوگواری، سازگاری، و نسل آینده

Immigration and Acculturation: Mourning, Adaptation, and the Next Generation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Salman Akhtar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از شماره ها تا واژه ها: نتایج گزارش های آماری برای علوم اجتماعی
From Numbers to Words: Reporting Statistical Results for the Social Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب از شماره ها تا واژه ها: نتایج گزارش های آماری برای علوم اجتماعی

From Numbers to Words: Reporting Statistical Results for the Social Sciences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Susan Morgan , Tom Reichert and Tyler R. Harrison
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داده کاوی برای علوم اجتماعی: مقدمه
Data Mining for the Social Sciences: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب داده کاوی برای علوم اجتماعی: مقدمه

Data Mining for the Social Sciences: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Paul Attewell and David Monaghan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 29.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی اخلاقی
Ethical Life: Its Natural and Social Histories
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی اخلاقی

Ethical Life: Its Natural and Social Histories
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Webb Keane
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف کیفیت زندگی و تحقیقات سلامت
Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف کیفیت زندگی و تحقیقات سلامت

Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Alex C. Michalos
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 85.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویای یک مکان به نام خانه: دیدگاه محلی و بین المللی بر تحصیلات معلم و تنوع مدرسه
Dreaming of a Place Called Home: Local and International Perspectives on Teacher Education and School Diversity
نام کتاب:

دانلود کتاب رویای یک مکان به نام خانه: دیدگاه محلی و بین المللی بر تحصیلات معلم و تنوع مدرسه

Dreaming of a Place Called Home: Local and International Perspectives on Teacher Education and School Diversity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Greg Wiggan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فکر و توسعه اشفته
Disordered Thought and Development: Chaos to Organization in the Moment
نام کتاب:

دانلود کتاب فکر و توسعه اشفته

Disordered Thought and Development: Chaos to Organization in the Moment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Theodore Fallon and Susan P., Sherkow
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پس از تشخیص: مراقبت خانواده از بیماران آسایشگاه
After Diagnosis: Family Caregiving with Hospice Patients
نام کتاب:

دانلود کتاب پس از تشخیص: مراقبت خانواده از بیماران آسایشگاه

After Diagnosis: Family Caregiving with Hospice Patients
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: John G. Bruhn
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکالمات اندیشه سیاسی مدرن
Michael Oakeshott and the Conversation of Modern Political Thought
نام کتاب:

دانلود کتاب مکالمات اندیشه سیاسی مدرن

Michael Oakeshott and the Conversation of Modern Political Thought
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Luke Philip Plotica
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مناظر اجدادی در تکامل انسان: فرهنگ، فرزندان و رفاه اجتماعی
Ancestral Landscapes in Human Evolution: Culture, Childrearing and Social Wellbeing
نام کتاب:

دانلود کتاب مناظر اجدادی در تکامل انسان: فرهنگ، فرزندان و رفاه اجتماعی

Ancestral Landscapes in Human Evolution: Culture, Childrearing and Social Wellbeing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Darcia Narvaez , Kristin Valentino , Agustin Fuentes and James J. McKenna
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انسان بودن @ ریسک: ارتقا، فناوری، و ارزیابی تحولات آسیب پذیری
Human Being @ Risk: Enhancement, Technology, and the Evaluation of Vulnerability Transformations
نام کتاب:

دانلود کتاب انسان بودن @ ریسک: ارتقا، فناوری، و ارزیابی تحولات آسیب پذیری

Human Being @ Risk: Enhancement, Technology, and the Evaluation of Vulnerability Transformations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Mark Coeckelbergh
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازیابی کاملل: یک رویکرد انقلابی در درمان اعتیاد به الکل و مواد مخدر
Integral Recovery: A Revolutionary Approach to the Treatment of Alcoholism and Addiction
نام کتاب:

دانلود کتاب بازیابی کاملل: یک رویکرد انقلابی در درمان اعتیاد به الکل و مواد مخدر

Integral Recovery: A Revolutionary Approach to the Treatment of Alcoholism and Addiction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: John Dupuy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از نقشه ها تا مدل ها: افزایش قابلیت های مکانی اطلاعات کشور ملی
From Maps to Models: Augmenting the Nation's Geospatial Intelligence Capabilities
نام کتاب:

دانلود کتاب از نقشه ها تا مدل ها: افزایش قابلیت های مکانی اطلاعات کشور ملی

From Maps to Models: Augmenting the Nation's Geospatial Intelligence Capabilities
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: the National Academy of Sciences . engineering . medicine
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 75 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرم امپیریسیسم تو اکسپرسیونیسم
From Empiricism to Expressivism: Brandom Reads Sellars
نام کتاب:

دانلود کتاب فرم امپیریسیسم تو اکسپرسیونیسم

From Empiricism to Expressivism: Brandom Reads Sellars
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Robert B. Brandom
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختن جهان اجتماعی: ساختار تمدن بشری
Making the Social World: The Structure of Human Civilization
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختن جهان اجتماعی: ساختار تمدن بشری

Making the Social World: The Structure of Human Civilization
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: John Searle
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هنر مبتنی بر همکاری تحقیقاتی برای عدالت اجتماعی
Collaborative Arts-based Research for Social Justice
نام کتاب:

دانلود کتاب هنر مبتنی بر همکاری تحقیقاتی برای عدالت اجتماعی

Collaborative Arts-based Research for Social Justice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Victoria Foster
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای میان رشته ای رویکرد فرد محور: تحقیق و تئوری
Interdisciplinary Applications of the Person-Centered Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای میان رشته ای رویکرد فرد محور: تحقیق و تئوری

Interdisciplinary Applications of the Person-Centered Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Jeffrey H. D. Cornelius-White , Renate Motschnig-Pitrik andMichael Lux
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیوه های  ارزشی در علوم زندگی و پزشکی
Value Practices in the Life Sciences and Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب شیوه های ارزشی در علوم زندگی و پزشکی

Value Practices in the Life Sciences and Medicine
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Isabelle Dussauge , Claes-Fredrik Helgesson and Francis Lee
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر