موضوعات کتاب ها

دانلود کتابسالنامه رسانه های آموزشی و فناوری – جلد 36، 2011
Educational Media and Technology Yearbook: Volume 36, 2011
نام کتاب:

دانلود کتابسالنامه رسانه های آموزشی و فناوری – جلد 36، 2011

Educational Media and Technology Yearbook: Volume 36, 2011
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Michael Orey , Stephanie A. Jones , Robert Maribe Branch
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر نانو ترانوستیک
Introduction to Nanotheranostics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر نانو ترانوستیک

Introduction to Nanotheranostics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Subramanian Tamil Selvan and Karthikeyan Narayanan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای حل نرم افزاری برای ICME
Handbook of Software Solutions for ICME 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای حل نرم افزاری برای ICME

Handbook of Software Solutions for ICME 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Georg J. Schmitz and Ulrich Prahl
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل کننده های محدود از لحاظ ساختاری: تجزیه و تحلیل و سنتز
Structurally Constrained Controllers: Analysis and Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل کننده های محدود از لحاظ ساختاری: تجزیه و تحلیل و سنتز

Structurally Constrained Controllers: Analysis and Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Somayeh Sojoudi , Javad Lavaei and Amir G. Aghdam
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظارت بر سلامت ساختمان سازه های کامپوزیت با استفاده از روش فیبر نوری
Structural Health Monitoring of Composite Structures Using Fiber Optic Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب نظارت بر سلامت ساختمان سازه های کامپوزیت با استفاده از روش فیبر نوری

Structural Health Monitoring of Composite Structures Using Fiber Optic Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Ginu Rajan and B. Gangadhara Prusty
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 38 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ظهور روبات ها: تکنولوژی و تهدید بیکاری آینده
Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future
نام کتاب:

دانلود کتاب ظهور روبات ها: تکنولوژی و تهدید بیکاری آینده

Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Martin Ford and Jeff Cummings
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی مدرن کاغذ
Chemistry of Modern Papermaking
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی مدرن کاغذ

Chemistry of Modern Papermaking
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Cornel Hagiopol and James W. Johnston
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش در مورد فناوری: مقدمه ای بر فلسفه تکنولوژی برای غیر فیلسوفان
Teaching about Technology: An Introduction to the Philosophy of Technology for Non-philosophers
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش در مورد فناوری: مقدمه ای بر فلسفه تکنولوژی برای غیر فیلسوفان

Teaching about Technology: An Introduction to the Philosophy of Technology for Non-philosophers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Marc J. de Vries
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کامپیوتر و فن آوری های مانیتورینگ برای بیماران مسن
Distributed Computing and Monitoring Technologies for Older Patients
نام کتاب:

دانلود کتاب کامپیوتر و فن آوری های مانیتورینگ برای بیماران مسن

Distributed Computing and Monitoring Technologies for Older Patients
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Juris Klonovs , Mohammad A. Haque , Volker Krueger , Kamal Nasrollahi , Karen Andersen-Ranberg , Thomas B. Moeslund , Erika G. Spaich
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی شبکه بر روی تراشه در روند تنوع بالا
Analysis and Design of Networks-on-Chip Under High Process Variation
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی شبکه بر روی تراشه در روند تنوع بالا

Analysis and Design of Networks-on-Chip Under High Process Variation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Rabab Ezz-Eldin , Magdy Ali El-Moursy and Hesham F. A. Hamed
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Real-Time Systems
Real-Time Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب Real-Time Systems

Real-Time Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Kuodi Jian
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 24.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت آزمایشگاه روی یک تراشه و کاربردها
Lab-On-A-Chip Fabrication And Application
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت آزمایشگاه روی یک تراشه و کاربردها

Lab-On-A-Chip Fabrication And Application
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Margarita Stoytcheva and Roumen Zlatev
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 56.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابزارهای بکارگیری میکرو و نانو
Micro- and Nanomanipulation Tools
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزارهای بکارگیری میکرو و نانو

Micro- and Nanomanipulation Tools
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Yu Sun , Xinyu Liu , Oliver Brand , Gary K. Fedder , Christofer Hierold , Jan G. Korvink and Osamu Tabata
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صدا و فن آوری های صوتی
Acoustics and Audio Technology, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب صدا و فن آوری های صوتی

Acoustics and Audio Technology, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Mendel Kleiner
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترونیک آلی: مفاهیم در حال ظهور و فن آوری
Organic Electronics: Emerging Concepts and Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک آلی: مفاهیم در حال ظهور و فن آوری

Organic Electronics: Emerging Concepts and Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Fabio Cicoira and Clara Santato
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه اکسیداسیون مولکولی آب
Molecular Water Oxidation Catalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه اکسیداسیون مولکولی آب

Molecular Water Oxidation Catalysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Antoni Llobet
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعجاز و ماشین آلات
Miracle and Machine: Jacques Derrida and the Two Sources of Religion, Science, and the Media
نام کتاب:

دانلود کتاب اعجاز و ماشین آلات

Miracle and Machine: Jacques Derrida and the Two Sources of Religion, Science, and the Media
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Michael Naas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بشر و فن آوری: مبانی اخلاقی و علمی
Human-Tech: Ethical and Scientific Foundations
نام کتاب:

دانلود کتاب بشر و فن آوری: مبانی اخلاقی و علمی

Human-Tech: Ethical and Scientific Foundations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Kim Vicente
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروژه های ارزان CNC: ساخت ماشین آلات CNC
Inexpensive CNC Projects: Build your own CNC machine
نام کتاب:

دانلود کتاب پروژه های ارزان CNC: ساخت ماشین آلات CNC

Inexpensive CNC Projects: Build your own CNC machine
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Robert Davis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخلاق مهندسی برای یک دنیای جهانی
Engineering Ethics for a Globalized World
نام کتاب:

دانلود کتاب اخلاق مهندسی برای یک دنیای جهانی

Engineering Ethics for a Globalized World
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Colleen Murphy , Paolo Gardoni , Hassan Bashir , Charles E. Harris Jr. and Eyad Masad
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر