موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب نظارت بر سلامت ساختمان سازه های کامپوزیت با استفاده از روش فیبر نوری
Structural Health Monitoring of Composite Structures Using Fiber Optic Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب نظارت بر سلامت ساختمان سازه های کامپوزیت با استفاده از روش فیبر نوری

Structural Health Monitoring of Composite Structures Using Fiber Optic Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Ginu Rajan and B. Gangadhara Prusty
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 38 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ظهور روبات ها: تکنولوژی و تهدید بیکاری آینده
Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future
نام کتاب:

دانلود کتاب ظهور روبات ها: تکنولوژی و تهدید بیکاری آینده

Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Martin Ford and Jeff Cummings
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی مدرن کاغذ
Chemistry of Modern Papermaking
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی مدرن کاغذ

Chemistry of Modern Papermaking
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Cornel Hagiopol and James W. Johnston
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش در مورد فناوری: مقدمه ای بر فلسفه تکنولوژی برای غیر فیلسوفان
Teaching about Technology: An Introduction to the Philosophy of Technology for Non-philosophers
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش در مورد فناوری: مقدمه ای بر فلسفه تکنولوژی برای غیر فیلسوفان

Teaching about Technology: An Introduction to the Philosophy of Technology for Non-philosophers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Marc J. de Vries
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کامپیوتر و فن آوری های مانیتورینگ برای بیماران مسن
Distributed Computing and Monitoring Technologies for Older Patients
نام کتاب:

دانلود کتاب کامپیوتر و فن آوری های مانیتورینگ برای بیماران مسن

Distributed Computing and Monitoring Technologies for Older Patients
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Juris Klonovs , Mohammad A. Haque , Volker Krueger , Kamal Nasrollahi , Karen Andersen-Ranberg , Thomas B. Moeslund , Erika G. Spaich
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی شبکه بر روی تراشه در روند تنوع بالا
Analysis and Design of Networks-on-Chip Under High Process Variation
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی شبکه بر روی تراشه در روند تنوع بالا

Analysis and Design of Networks-on-Chip Under High Process Variation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Rabab Ezz-Eldin , Magdy Ali El-Moursy and Hesham F. A. Hamed
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Real-Time Systems
Real-Time Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب Real-Time Systems

Real-Time Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Kuodi Jian
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 24.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت آزمایشگاه روی یک تراشه و کاربردها
Lab-On-A-Chip Fabrication And Application
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت آزمایشگاه روی یک تراشه و کاربردها

Lab-On-A-Chip Fabrication And Application
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Margarita Stoytcheva and Roumen Zlatev
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 56.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابزارهای بکارگیری میکرو و نانو
Micro- and Nanomanipulation Tools
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزارهای بکارگیری میکرو و نانو

Micro- and Nanomanipulation Tools
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Yu Sun , Xinyu Liu , Oliver Brand , Gary K. Fedder , Christofer Hierold , Jan G. Korvink and Osamu Tabata
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صدا و فن آوری های صوتی
Acoustics and Audio Technology, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب صدا و فن آوری های صوتی

Acoustics and Audio Technology, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Mendel Kleiner
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترونیک آلی: مفاهیم در حال ظهور و فن آوری
Organic Electronics: Emerging Concepts and Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک آلی: مفاهیم در حال ظهور و فن آوری

Organic Electronics: Emerging Concepts and Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Fabio Cicoira and Clara Santato
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه اکسیداسیون مولکولی آب
Molecular Water Oxidation Catalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه اکسیداسیون مولکولی آب

Molecular Water Oxidation Catalysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Antoni Llobet
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعجاز و ماشین آلات
Miracle and Machine: Jacques Derrida and the Two Sources of Religion, Science, and the Media
نام کتاب:

دانلود کتاب اعجاز و ماشین آلات

Miracle and Machine: Jacques Derrida and the Two Sources of Religion, Science, and the Media
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Michael Naas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بشر و فن آوری: مبانی اخلاقی و علمی
Human-Tech: Ethical and Scientific Foundations
نام کتاب:

دانلود کتاب بشر و فن آوری: مبانی اخلاقی و علمی

Human-Tech: Ethical and Scientific Foundations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Kim Vicente
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروژه های ارزان CNC: ساخت ماشین آلات CNC
Inexpensive CNC Projects: Build your own CNC machine
نام کتاب:

دانلود کتاب پروژه های ارزان CNC: ساخت ماشین آلات CNC

Inexpensive CNC Projects: Build your own CNC machine
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Robert Davis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخلاق مهندسی برای یک دنیای جهانی
Engineering Ethics for a Globalized World
نام کتاب:

دانلود کتاب اخلاق مهندسی برای یک دنیای جهانی

Engineering Ethics for a Globalized World
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Colleen Murphy , Paolo Gardoni , Hassan Bashir , Charles E. Harris Jr. and Eyad Masad
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش سیگنال دیجیتال با استفاده از نرم افزار MATLAB
Digital Signal Processing Using MATLAB
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش سیگنال دیجیتال با استفاده از نرم افزار MATLAB

Digital Signal Processing Using MATLAB
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Robert J. Schilling and Sandra L. Harris
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عامل و سیستم های چند عاملی: فن آوری و کابردها
Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب عامل و سیستم های چند عاملی: فن آوری و کابردها

Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Gordan Jezic, Mario Kusek, Ignac Lovrek, Robert J. Howlett and Lakhmi C. Jain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نگهداری و عیب یابی چاپگر 3D
Maintaining and Troubleshooting Your 3D Printer
نام کتاب:

دانلود کتاب نگهداری و عیب یابی چاپگر 3D

Maintaining and Troubleshooting Your 3D Printer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Charles Bell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت مواد زائد جامد مدرن در عمل: تجربه شهر مالمو
Modern Solid Waste Management in Practice: The City of Malmö Experience
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت مواد زائد جامد مدرن در عمل: تجربه شهر مالمو

Modern Solid Waste Management in Practice: The City of Malmö Experience
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Anna Bernstad Saraiva Schott , Henrik Aspegren , Mimmi Bissmont and Jes la Cour Jansen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر