موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پرسئوس: مطالعه در محصولات غذایی، فلسفه، و گوشه و کنایه
Persius: A Study in Food, Philosophy, and the Figural
نام کتاب:

دانلود کتاب پرسئوس: مطالعه در محصولات غذایی، فلسفه، و گوشه و کنایه

Persius: A Study in Food, Philosophy, and the Figural
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Shadi Bartsch
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتابخانه قرون وسطی تاریخ علم و پزشکی و علوم مدرن اولیه
History of Science and Medicine Library Medieval and Early Modern Science
نام کتاب:

دانلود کتاب کتابخانه قرون وسطی تاریخ علم و پزشکی و علوم مدرن اولیه

History of Science and Medicine Library Medieval and Early Modern Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: C.H. Lüthy, Radboud University, Nijmegen and P.J.J.M. Bakker, Radboud University, Nijmegen.
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوگرافی تنوع فرهنگی در اروپا
Biocultural Diversity in Europe
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوگرافی تنوع فرهنگی در اروپا

Biocultural Diversity in Europe
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Mauro Agnoletti and Francesca Emanueli
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم در سرزمین عجایب: افسانه علمی سلطنت ملکه ویکتوریا
Science in Wonderland: The scientific fairy tales of Victorian Britain
نام کتاب:

دانلود کتاب علم در سرزمین عجایب: افسانه علمی سلطنت ملکه ویکتوریا

Science in Wonderland: The scientific fairy tales of Victorian Britain
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Melanie Keene
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیاست پس از آشویتس
Adorno on Politics after Auschwitz
نام کتاب:

دانلود کتاب سیاست پس از آشویتس

Adorno on Politics after Auschwitz
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Gary A. Mullen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانش یک غریبه: زمامداری، فلسفه و قانون در زمامداران افلاطون
A Stranger's Knowledge: Statesmanship, Philosophy, and Law in Plato's Statesman
نام کتاب:

دانلود کتاب دانش یک غریبه: زمامداری، فلسفه و قانون در زمامداران افلاطون

A Stranger's Knowledge: Statesmanship, Philosophy, and Law in Plato's Statesman
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Xavier Márquez
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موسیقی، چند زبانه و چند فرهنگی تاریخ علوم ریاضی جلد 1
And Yet It Is Heard: Musical, Multilingual and Multicultural History of the Mathematical Sciences - Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب موسیقی، چند زبانه و چند فرهنگی تاریخ علوم ریاضی جلد 1

And Yet It Is Heard: Musical, Multilingual and Multicultural History of the Mathematical Sciences - Volume 1
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Tito M. Tonietti
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از ابهام تا معما
From Obscurity to Enigma: The Work of Oliver Heaviside, 1872-1889
نام کتاب:

دانلود کتاب از ابهام تا معما

From Obscurity to Enigma: The Work of Oliver Heaviside, 1872-1889
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Ido Yavetz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 162.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم و روشنگری
Science and the Enlightenment
نام کتاب:

دانلود کتاب علم و روشنگری

Science and the Enlightenment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Thomas L. Hankins
سال انتشار: 1985
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آبراهام لینکلن و ده کتاب دیگر فوق العاده
Abraham Lincoln's Cyphering Book and Ten other Extraordinary Cyphering Books
نام کتاب:

دانلود کتاب آبراهام لینکلن و ده کتاب دیگر فوق العاده

Abraham Lincoln's Cyphering Book and Ten other Extraordinary Cyphering Books
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Nerida F. Ellerton and Clements
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 37.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخ: از سپیده دم تمدن تا به امروز
History: From the Dawn of Civilization to the Present Day
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخ: از سپیده دم تمدن تا به امروز

History: From the Dawn of Civilization to the Present Day
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Adam Hart-Davis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 251.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقشه زمان: مقدمه ای بر تاریخ بزرگ
Maps of Time: An Introduction to Big History
نام کتاب:

دانلود کتاب نقشه زمان: مقدمه ای بر تاریخ بزرگ

Maps of Time: An Introduction to Big History
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: David Christian
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 148.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عمق تاریخ: معماری گذشته و حال
Deep History: The Architecture of Past and Present
نام کتاب:

دانلود کتاب عمق تاریخ: معماری گذشته و حال

Deep History: The Architecture of Past and Present
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Andrew Shryock and Daniel Lord Smail
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیکلاس کوپرنیک: تحول مدرن اولیه یک دانشمند و علم
The Making of Copernicus: Early Modern Transformations of a Scientist and His Science
نام کتاب:

دانلود کتاب نیکلاس کوپرنیک: تحول مدرن اولیه یک دانشمند و علم

The Making of Copernicus: Early Modern Transformations of a Scientist and His Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Wolfgang Neuber
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه نیکولاس کوپرنیک در مباحث فرهنگی رنسانس: پذیرش، میراث، تحول
Copernicus in the Cultural Debates of the Renaissance: Reception, Legacy, Transformation
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه نیکولاس کوپرنیک در مباحث فرهنگی رنسانس: پذیرش، میراث، تحول

Copernicus in the Cultural Debates of the Renaissance: Reception, Legacy, Transformation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Pietro Daniel Omodeo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عبارات زمان در یونان باستان
Expressions of Time in Ancient Greek
نام کتاب:

دانلود کتاب عبارات زمان در یونان باستان

Expressions of Time in Ancient Greek
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Coulter H. George
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تقویم اندازه گیری قدیمی انگلیسی
The Old English Metrical Calendar
نام کتاب:

دانلود کتاب تقویم اندازه گیری قدیمی انگلیسی

The Old English Metrical Calendar
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Kazutomo Karasawa
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کیمیاگری دختران: زنان و فرهنگ علمی در اوایل دوران مدرن ایتالیا
Daughters of Alchemy: Women and Scientific Culture in Early Modern Italy
نام کتاب:

دانلود کتاب کیمیاگری دختران: زنان و فرهنگ علمی در اوایل دوران مدرن ایتالیا

Daughters of Alchemy: Women and Scientific Culture in Early Modern Italy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Meredith K. Ray
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حیوانات در فرهنگها
Captured: The Animal within Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب حیوانات در فرهنگها

Captured: The Animal within Culture
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Melissa Boyde
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار کوهن از انقلابهای علمی
Kuhn's Structure of Scientific Revolutions - 50 Years On
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار کوهن از انقلابهای علمی

Kuhn's Structure of Scientific Revolutions - 50 Years On
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: William J Devlin and Alisa Bokulich
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر