موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  آموزش افتراقی در بیومتریک
Discriminative Learning in Biometrics 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش افتراقی در بیومتریک

Discriminative Learning in Biometrics 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: David Zhang , Yong Xu and Wangmeng Zuo
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرز ها در بیوفتونیک برای پزشکی ترجمه ای
Frontiers in Biophotonics for Translational Medicine: In the Celebration of Year of Light
نام کتاب:

دانلود کتاب مرز ها در بیوفتونیک برای پزشکی ترجمه ای

Frontiers in Biophotonics for Translational Medicine: In the Celebration of Year of Light
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Malini Olivo and U. S. Dinish
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آثار تابش محیطی بر پستانداران: رویکرد مدل سازی دینامیکی
Environmental Radiation Effects on Mammals: A Dynamical Modeling Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب آثار تابش محیطی بر پستانداران: رویکرد مدل سازی دینامیکی

Environmental Radiation Effects on Mammals: A Dynamical Modeling Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Olga A. Smirnova
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کریستال های کلوئیدی کروی و مکعب ها در فضای واقعی و متقابل
Colloidal Crystals of Spheres and Cubes in Real and Reciprocal Space
نام کتاب:

دانلود کتاب کریستال های کلوئیدی کروی و مکعب ها در فضای واقعی و متقابل

Colloidal Crystals of Spheres and Cubes in Real and Reciprocal Space
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Janne-Mieke Meijer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک سلامت: دستگاه های مولد اشعه، ویژگی ها، و خطرات
Health Physics: Radiation-Generating Devices, Characteristics, and Hazards
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک سلامت: دستگاه های مولد اشعه، ویژگی ها، و خطرات

Health Physics: Radiation-Generating Devices, Characteristics, and Hazards
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Joseph John Bevelacqua
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محصولات طبیعی: فیتوشیمی، گیاه شناسی و متابولیسم آلکالوئیدها، فنولیک و ترپن ها
Natural Products: Phytochemistry, Botany and Metabolism of Alkaloids, Phenolics and Terpenes (5 Volume Set)
نام کتاب:

دانلود کتاب محصولات طبیعی: فیتوشیمی، گیاه شناسی و متابولیسم آلکالوئیدها، فنولیک و ترپن ها

Natural Products: Phytochemistry, Botany and Metabolism of Alkaloids, Phenolics and Terpenes (5 Volume Set)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Kishan Gopal Ramawat and Jean-Michel Mérillon
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 49.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر فیزیک آماری انتگرال بسیاری از سیستم های بدن
Introduction to the Statistical Physics of Integrable Many-body Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر فیزیک آماری انتگرال بسیاری از سیستم های بدن

Introduction to the Statistical Physics of Integrable Many-body Systems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Professor Ladislav Šamaj and Professor Zoltán Bajnok
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی بیوفیزیکی
Biophysical Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی بیوفیزیکی

Biophysical Chemistry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Alan Cooper , E Abel , A G Davies , David Phillips and J Derek Woollins
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  علوم فیزیکی و پیشرفت های مهندسی در علوم زیستی و انکولوژی - ارزیابی جهانی WTEC
Physical Sciences and Engineering Advances in Life Sciences and Oncology: A WTEC Global Assessment
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم فیزیکی و پیشرفت های مهندسی در علوم زیستی و انکولوژی - ارزیابی جهانی WTEC

Physical Sciences and Engineering Advances in Life Sciences and Oncology: A WTEC Global Assessment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Paul Janmey , Daniel Fletcher , Sharon Gerecht , Ross Levine , Parag Mallick , Owen McCarty and Lance Munn
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتئین متصل شونده به سایت
The Discreet Charm of Protein Binding Sites
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتئین متصل شونده به سایت

The Discreet Charm of Protein Binding Sites
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Joseph Yariv
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل چند مقیاسی و دینامیک غیرخطی: از ژن تا مغز
Multiscale Analysis and Nonlinear Dynamics: From Genes to the Brain
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل چند مقیاسی و دینامیک غیرخطی: از ژن تا مغز

Multiscale Analysis and Nonlinear Dynamics: From Genes to the Brain
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Misha Meyer Pesenson and Heinz Georg Schuster
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شنوایی حشرات و ارتباطات صوتی (صدا سیگنال حیوانات و ارتباطات)
Insect Hearing and Acoustic Communication (Animal Signals and Communication)
نام کتاب:

دانلود کتاب شنوایی حشرات و ارتباطات صوتی (صدا سیگنال حیوانات و ارتباطات)

Insect Hearing and Acoustic Communication (Animal Signals and Communication)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Berthold Hedwig
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوفیزیک فتوسنتز
The Biophysics of Photosynthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوفیزیک فتوسنتز

The Biophysics of Photosynthesis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: John Golbeck and Art van der Est
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصادف جمعیتی بر دینامیک جمعیتی
The Influence of Demographic Stochasticity on Population Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب تصادف جمعیتی بر دینامیک جمعیتی

The Influence of Demographic Stochasticity on Population Dynamics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Tommaso Biancalani
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی و مکانیک جریان خون: قسمت اول: زیست شناسی
Biology and Mechanics of Blood Flows: Part I: Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی و مکانیک جریان خون: قسمت اول: زیست شناسی

Biology and Mechanics of Blood Flows: Part I: Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Marc Thiriet
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک غیر خطی اکوسیستم ها
Nonlinear Physics of Ecosystems
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک غیر خطی اکوسیستم ها

Nonlinear Physics of Ecosystems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Ehud Meron
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوفیزیک مولکولی برای علوم زیستی
Molecular Biophysics for the Life Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوفیزیک مولکولی برای علوم زیستی

Molecular Biophysics for the Life Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Norma M. Allewell, Linda O. Narhi , Ivan Rayment
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غشاء و فرآیندهای غشایی بیومیمتیک برای کاربرد های سنسور و جداسازی
Biomimetic Membranes for Sensor and Separation Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب غشاء و فرآیندهای غشایی بیومیمتیک برای کاربرد های سنسور و جداسازی

Biomimetic Membranes for Sensor and Separation Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Claus Hélix-Nielsen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دینامیک غیرخطی در سیستم های کمپلکس: نظریه ها و کاربرد ها در حیات، مغز و اعصاب و علوم طبیعی
Nonlinear Dynamics in Complex Systems: Theory and Applications for the Life-, Neuro- and Natural Sciences
نام کتاب:

دینامیک غیرخطی در سیستم های کمپلکس: نظریه ها و کاربرد ها در حیات، مغز و اعصاب و علوم طبیعی

Nonlinear Dynamics in Complex Systems: Theory and Applications for the Life-, Neuro- and Natural Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Armin Fuchs
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سازند الگو و پدیده نوسانی
Pattern Formations and Oscillatory Phenomena
نام کتاب:

سازند الگو و پدیده نوسانی

Pattern Formations and Oscillatory Phenomena
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Shuichi Kinoshita
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 27.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر