موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب DNA نانو: از پیش زمینه های زیستی تا نانو تکنولوژی در حال ظهور
DNA Nanoscience: From Prebiotic Origins to Emerging Nanotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب DNA نانو: از پیش زمینه های زیستی تا نانو تکنولوژی در حال ظهور

DNA Nanoscience: From Prebiotic Origins to Emerging Nanotechnology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Kenneth Douglas
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 70.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی نانومواد
Biomedical Nanomaterials
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی نانومواد

Biomedical Nanomaterials
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Yuliang Zhao and Youqing Shen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای فن آوری پزشکی و بهداشت و درمان
Handbook of Medical and Healthcare Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای فن آوری پزشکی و بهداشت و درمان

Handbook of Medical and Healthcare Technologies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Borko Furht and Ankur Agarwal
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب نانوپزشکی بالینی: قانون، کسب و کار، مقررات، ایمنی، و خطر
Handbook of Clinical Nanomedicine: Law, Business, Regulation, Safety, and Risk
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب نانوپزشکی بالینی: قانون، کسب و کار، مقررات، ایمنی، و خطر

Handbook of Clinical Nanomedicine: Law, Business, Regulation, Safety, and Risk
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Raj Bawa , Gerald F. Audette and Brian Reese
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 26.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری نانو و دارو، جلد دوم: استراتژی نانو مهندسی و نانو در برابر بیماری های شدید
Nanotechnology and Drug Delivery, Volume Two: Nano-Engineering Strategies and Nanomedicines against Severe Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری نانو و دارو، جلد دوم: استراتژی نانو مهندسی و نانو در برابر بیماری های شدید

Nanotechnology and Drug Delivery, Volume Two: Nano-Engineering Strategies and Nanomedicines against Severe Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Jose L. Arias
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سیستم های تحویل دارو برای پیشگیری و درمان سل
Drug Delivery Systems for Tuberculosis Prevention Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های تحویل دارو برای پیشگیری و درمان سل

Drug Delivery Systems for Tuberculosis Prevention Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Anthony J . Hickey , Amit Misra , P. Bernard Fourie
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوپزشکی در تشخیص
Nanomedicine in Diagnostics
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوپزشکی در تشخیص

Nanomedicine in Diagnostics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Noemi Rozlosnik
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  انتقال قدرت بی سیم برای میکروسیستم های پزشکی
Wireless Power Transfer for Medical Microsystems
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال قدرت بی سیم برای میکروسیستم های پزشکی

Wireless Power Transfer for Medical Microsystems
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Tianjia Sun , Xiang Xie and Zhihua Wang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت های اخیر در سیستم های جدید حمل دارو
Recent Advances in Novel Drug Carrier Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت های اخیر در سیستم های جدید حمل دارو

Recent Advances in Novel Drug Carrier Systems
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Ali Demir Sezer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رتبه بندی واکسن ها
Ranking Vaccines: A Prioritization Software Tool: Phase II: Prototype of a Decision-Support System
نام کتاب:

دانلود کتاب رتبه بندی واکسن ها

Ranking Vaccines: A Prioritization Software Tool: Phase II: Prototype of a Decision-Support System
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Institute of Medicine , Board on Global Health , Board on Population Health and Public Health Practice
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده آینده از وزارت دفاع  آسیب شناسی مشترک
Future Uses of the Department of Defense Joint Pathology Center Biorepository
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده آینده از وزارت دفاع آسیب شناسی مشترک

Future Uses of the Department of Defense Joint Pathology Center Biorepository
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Institute of Medicine
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 637.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل در تحقیقات آزمایشگاهی هپاتوسیت
Protocols in In Vitro Hepatocyte Research
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل در تحقیقات آزمایشگاهی هپاتوسیت

Protocols in In Vitro Hepatocyte Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Mathieu Vinken and Vera Rogiers
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری نانو برای تصویربرداری پزشکی و تشخیص: از  طراحی نانوذرات تا کاربردهای بالینی
Nanotechnology for Biomedical Imaging and Diagnostics: From Nanoparticle Design to Clinical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری نانو برای تصویربرداری پزشکی و تشخیص: از طراحی نانوذرات تا کاربردهای بالینی

Nanotechnology for Biomedical Imaging and Diagnostics: From Nanoparticle Design to Clinical Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Mikhail Y. Berezin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعتبار سنجی نشانگر: جنبه های فنی، بالینی و تجاری
Biomarker Validation: Technological, Clinical and Commercial Aspects
نام کتاب:

دانلود کتاب اعتبار سنجی نشانگر: جنبه های فنی، بالینی و تجاری

Biomarker Validation: Technological, Clinical and Commercial Aspects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Harald Seitz and Sarah Schumacher
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موضوعات انتخاب شده در نانوپزشکی
Selected Topics in Nanomedicine
نام کتاب:

دانلود کتاب موضوعات انتخاب شده در نانوپزشکی

Selected Topics in Nanomedicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Thomas Ming Swi Chang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 58.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوسرامیک های پیشرفته در نانوپزشکی و مهندسی بافت
Advanced Bioceramics in Nanomedicine and Tissue Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوسرامیک های پیشرفته در نانوپزشکی و مهندسی بافت

Advanced Bioceramics in Nanomedicine and Tissue Engineering
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Vallet-regi M. M. Vila
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربرد نانو تکنولوژی در تحویل دارو
Application of Nanotechnology in Drug Delivery
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربرد نانو تکنولوژی در تحویل دارو

Application of Nanotechnology in Drug Delivery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Ali Demir Sezer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای تکنیک های انجماد
A Practical Guide to Frozen Section Technique
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای تکنیک های انجماد

A Practical Guide to Frozen Section Technique
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Stephen R. Peters
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دکتر دیجیتال: امید، اعتیاد به مواد مخدر، و آسیب در سپیده دم عصر رایانه پزشکی
The Digital Doctor: Hope, Hype, and Harm at the Dawn of Medicine's Computer Age
نام کتاب:

دانلود کتاب دکتر دیجیتال: امید، اعتیاد به مواد مخدر، و آسیب در سپیده دم عصر رایانه پزشکی

The Digital Doctor: Hope, Hype, and Harm at the Dawn of Medicine's Computer Age
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Robert Wachter
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم تحویل دارو
Drug Delivery System
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم تحویل دارو

Drug Delivery System
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Kewal K. Jain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر