موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای جراحی و بیهوشی جهانی: ارائه مراقبت در تنظیمات منابع محدود
Global Surgery and Anesthesia Manual: Providing Care in Resource-limited Settings
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جراحی و بیهوشی جهانی: ارائه مراقبت در تنظیمات منابع محدود

Global Surgery and Anesthesia Manual: Providing Care in Resource-limited Settings
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: John G. Meara , Craig D. , Selwyn O. Rogers and David P. Mooney
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عوارض و اتفاقات ناگوار در بیهوشی
Complications and Mishaps in Anesthesia: Cases - Analysis - Preventive Strategies
نام کتاب:

دانلود کتاب عوارض و اتفاقات ناگوار در بیهوشی

Complications and Mishaps in Anesthesia: Cases - Analysis - Preventive Strategies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Matthias Hübler , Thea Koch and Karen B. Domino
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی آکسفورد
Oxford Case Histories: Anaesthesia
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی آکسفورد

Oxford Case Histories: Anaesthesia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Jon McCormack and Keith Kelly
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عناوین انجمن بیهوشی از بریتانیا و ایرلند در بیهوشی 2015
AAGBI Core Topics in Anaesthesia 2015
نام کتاب:

دانلود کتاب عناوین انجمن بیهوشی از بریتانیا و ایرلند در بیهوشی 2015

AAGBI Core Topics in Anaesthesia 2015
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: William Harrop-Griffiths , Richard Griffiths , Felicity Plaat
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی
Oxford Handbook of Anaesthesia
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی

Oxford Handbook of Anaesthesia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Keith Allman , Iain Wilson , Barry Baker , Anna Batchelor , Mark Bellamy and Simon Berg
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی
Anesthesiology Core Review
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی

Anesthesiology Core Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Brian Freeman and Jeffrey Berger
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی و بیماری های گوش و حلق و بینی
Anesthesiology and Otolaryngology
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی و بیماری های گوش و حلق و بینی

Anesthesiology and Otolaryngology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Adam I. Levine , Satish Govindaraj and Samuel DeMaria
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی بجهت تروما: شواهد و چالش های جدید
Anesthesia for Trauma: New Evidence and New Challenges
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی بجهت تروما: شواهد و چالش های جدید

Anesthesia for Trauma: New Evidence and New Challenges
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Corey S. Scher
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی کودکان، مراقبت های ویژه و درد: استاندارد سازی در عمل بالینی
Pediatric Anesthesia, Intensive Care and Pain: Standardization in Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی کودکان، مراقبت های ویژه و درد: استاندارد سازی در عمل بالینی

Pediatric Anesthesia, Intensive Care and Pain: Standardization in Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Marinella Astuto
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی زایمان
Obstetric Anesthesia
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی زایمان

Obstetric Anesthesia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Alan Santos , Jonathan Epstein and Kallol Chaudhuri
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت های ویژه بیهوشی و درد در نوزادان و کودکان
Anesthesia Intensive Care and Pain in Neonates and Children
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت های ویژه بیهوشی و درد در نوزادان و کودکان

Anesthesia Intensive Care and Pain in Neonates and Children
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Marinella Astuto
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت بحران در بیهوشی
Crisis Management in Anesthesiology
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت بحران در بیهوشی

Crisis Management in Anesthesiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: David M. Gaba, Kevin J. Fish , Steven K. Howard and Amanda Burden
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی قلب
Oxford Textbook of Cardiothoracic Anaesthesia
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی قلب

Oxford Textbook of Cardiothoracic Anaesthesia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Marco Ranucci , R Peter Alston and Paul S. Myles
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 47.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یک رویکرد عملی به بیهوشی برای عمل جراحی اورژانس
A Practical Approach to Anesthesia for Emergency Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب یک رویکرد عملی به بیهوشی برای عمل جراحی اورژانس

A Practical Approach to Anesthesia for Emergency Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Manju N., M.D. Gandhi , Anila D., M.D. Malde , Amala G., M.D. Kudalkar , Hemangi S and M.D. Karnik
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تکنسین بیهوشی
The Anesthesia Technician and Technologist's Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تکنسین بیهوشی

The Anesthesia Technician and Technologist's Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Glenn Woodworth , Jeffrey R. Kirsch and Shannon Sayers-Rana
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی غیر اتاق عمل
Non-Operating Room Anesthesia
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی غیر اتاق عمل

Non-Operating Room Anesthesia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Mark S. Weiss and Lee A Fleisher
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 38.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مباحث بیهوشی در انجمن  بیهوشی بریتانیا و ایرلند
AAGBI Core Topics in Anaesthesia 2012 P
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث بیهوشی در انجمن بیهوشی بریتانیا و ایرلند

AAGBI Core Topics in Anaesthesia 2012 P
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Ian Johnston , William Harrop-Griffiths and Leslie Gemmell
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمرین بهترین  جواب سوالات برای آزمون نهایی FRCA
Practice Single Best Answer Questions for the Final FRCA: A Revision Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب تمرین بهترین جواب سوالات برای آزمون نهایی FRCA

Practice Single Best Answer Questions for the Final FRCA: A Revision Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Hozefa Ebrahim , Khalid Hasan, Mark Tindall,Michael Clarke and Natish Bindal
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مسکن های (ضد درد ها) کمکی
Adjuvant Analgesics
نام کتاب:

دانلود کتاب مسکن های (ضد درد ها) کمکی

Adjuvant Analgesics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: David Lussier and Pierre Beaulieu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی برای عمل جراحی ستون فقرات
Anesthesia for Spine Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی برای عمل جراحی ستون فقرات

Anesthesia for Spine Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Ehab Farag
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 28.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر