موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مصب ها: یک شاهراه  خدمات اکوسیستم در اقیانوس هند غربی
Estuaries: A Lifeline of Ecosystem Services in the Western Indian Ocean
نام کتاب:

دانلود کتاب مصب ها: یک شاهراه خدمات اکوسیستم در اقیانوس هند غربی

Estuaries: A Lifeline of Ecosystem Services in the Western Indian Ocean
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Salif Diop , Peter Scheren and John Ferdinand Machiwa
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر اکولوژی جمعیت
Introduction to Population Ecology 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر اکولوژی جمعیت

Introduction to Population Ecology 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Larry L. Rockwood
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژئوبیولوژی
Baas Becking's Geobiology
نام کتاب:

دانلود کتاب ژئوبیولوژی

Baas Becking's Geobiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Don E. Canfield
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادگیری از هشت پا: چگونه اسرار طبیعت میتواند به ما  در مبارزه با حملات تروریستی، بلایای طبیعی و بیماری ها کمک کند
Learning From the Octopus: How Secrets from Nature Can Help Us Fight Terrorist Attacks, Natural Disasters, and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب یادگیری از هشت پا: چگونه اسرار طبیعت میتواند به ما در مبارزه با حملات تروریستی، بلایای طبیعی و بیماری ها کمک کند

Learning From the Octopus: How Secrets from Nature Can Help Us Fight Terrorist Attacks, Natural Disasters, and Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Rafe Sagarin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی فعال برای محافظت از گونه های: قبل از فهرست حفاظت و قانون گونه های در معرض خطر
Proactive Strategies for Protecting Species: Pre-Listing Conservation and the Endangered Species Act
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی فعال برای محافظت از گونه های: قبل از فهرست حفاظت و قانون گونه های در معرض خطر

Proactive Strategies for Protecting Species: Pre-Listing Conservation and the Endangered Species Act
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: C. Josh Donlan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صخره های مرجانی شرق استوایی اقیانوس آرام
Coral Reefs of the Eastern Tropical Pacific: Persistence and Loss in a Dynamic Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب صخره های مرجانی شرق استوایی اقیانوس آرام

Coral Reefs of the Eastern Tropical Pacific: Persistence and Loss in a Dynamic Environment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Peter W Glynn , Derek P. Manzello and Ian C. Enochs
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 49.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صخره های مرجانی در محل تلاقی
Coral Reefs at the Crossroads
نام کتاب:

دانلود کتاب صخره های مرجانی در محل تلاقی

Coral Reefs at the Crossroads
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Dennis K. Hubbard , Caroline S. Rogers , Jere H. Lipps and George D. Stanley
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم چگونه کار می کند: تکامل: ماهیت علم و علم طبیعت
How Science Works: Evolution: The Nature of Science & The Science of Nature
نام کتاب:

دانلود کتاب علم چگونه کار می کند: تکامل: ماهیت علم و علم طبیعت

How Science Works: Evolution: The Nature of Science & The Science of Nature
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: John Ellis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم صخره های مرجانی : استراتژی برای اکوسیستم همزیستی و همزیستی با انسان تحت تنش چندگانه
Coral Reef Science: Strategy for Ecosystem Symbiosis and Coexistence with Humans under Multiple Stresses (Coral Reefs of the World)
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم صخره های مرجانی : استراتژی برای اکوسیستم همزیستی و همزیستی با انسان تحت تنش چندگانه

Coral Reef Science: Strategy for Ecosystem Symbiosis and Coexistence with Humans under Multiple Stresses (Coral Reefs of the World)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Hajime Kayanne
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منابع زیستی و مدیریت استرس
Bioresource and Stress Management
نام کتاب:

دانلود کتاب منابع زیستی و مدیریت استرس

Bioresource and Stress Management
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Ratikanta Maiti , Aruna Kumari , Ashok Kumar Thakur and Narayan Chandra Sarkar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محیط زیست و ارتباطات
The Routledge Handbook of Environment and Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب محیط زیست و ارتباطات

The Routledge Handbook of Environment and Communication
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Anders Hansen and Robert Cox
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انقلاب باغی: چگونه مناظر ما می تواند یک منبع از تغییرات زیست محیطی شود
Garden Revolution: How Our Landscapes Can Be a Source of Environmental Change
نام کتاب:

دانلود کتاب انقلاب باغی: چگونه مناظر ما می تواند یک منبع از تغییرات زیست محیطی شود

Garden Revolution: How Our Landscapes Can Be a Source of Environmental Change
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Larry Weaner and Thomas Christopher
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 69.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همزیست های اکتو میکوریزا در جنگل های استوایی و نئو گرمسیری
Ectomycorrhizal Symbioses in Tropical and Neotropical Forests
نام کتاب:

دانلود کتاب همزیست های اکتو میکوریزا در جنگل های استوایی و نئو گرمسیری

Ectomycorrhizal Symbioses in Tropical and Neotropical Forests
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Amadou M. Bâ , Krista L. McGuire and Abdala G. Diédhiou
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بوم شناسی محیط های شهری
Ecology of Urban Environments
نام کتاب:

دانلود کتاب بوم شناسی محیط های شهری

Ecology of Urban Environments
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Kirsten M. Parris
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عقیده در مورد حیوانات در عصر آنتروپوسین
Thinking about Animals in the Age of the Anthropocene
نام کتاب:

دانلود کتاب عقیده در مورد حیوانات در عصر آنتروپوسین

Thinking about Animals in the Age of the Anthropocene
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Morten Tønnessen , Kristin Armstrong Oma and Silver Rattasepp
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی چرخه حیات
Life Cycle Assessment (LCA): A Guide to Best Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی چرخه حیات

Life Cycle Assessment (LCA): A Guide to Best Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Walter Kl?pffer and Birgit Grahl
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موازنه سبز: تعادل بنیادی انسان و طبیعت
Green Equilibrium: The Vital Balance of Humans and Nature
نام کتاب:

دانلود کتاب موازنه سبز: تعادل بنیادی انسان و طبیعت

Green Equilibrium: The Vital Balance of Humans and Nature
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Christopher Wills
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسیستم پیت لند گرمسیری
Tropical Peatland Ecosystems
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم پیت لند گرمسیری

Tropical Peatland Ecosystems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Mitsuru Osaki and Nobuyuki Tsuji
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکولوژی
Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence
نام کتاب:

دانلود کتاب اکولوژی

Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Timothy Morton
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکولوژی شهری
The Routledge Handbook of Urban Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب اکولوژی شهری

The Routledge Handbook of Urban Ecology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Ian Douglas , David Goode , Mike Houck and Rusong Wang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر