موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  سایکوفارماکولوژی (روان داروشناسی) و بارداری: اثر درمان، خطرات، و راهنمایی ها
Psychopharmacology and Pregnancy: Treatment Efficacy, Risks, and Guidelines
نام کتاب:

دانلود کتاب سایکوفارماکولوژی (روان داروشناسی) و بارداری: اثر درمان، خطرات، و راهنمایی ها

Psychopharmacology and Pregnancy: Treatment Efficacy, Risks, and Guidelines
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Megan Galbally , Martien Snellen and Andrew Lewis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب PTSD و روانشناسی قانونی
PTSD and Forensic Psychology: Applications to Civil and Criminal Law
نام کتاب:

دانلود کتاب PTSD و روانشناسی قانونی

PTSD and Forensic Psychology: Applications to Civil and Criminal Law
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Laurence Miller
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اعصاب برای روانشناسان و سایر متخصصان بهداشت روانی: ترویج رفاه و درمان بیماری های روانی
Neuroscience for Psychologists and Other Mental Health Professionals: Promoting Well-Being and Treating Mental Illness
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب برای روانشناسان و سایر متخصصان بهداشت روانی: ترویج رفاه و درمان بیماری های روانی

Neuroscience for Psychologists and Other Mental Health Professionals: Promoting Well-Being and Treating Mental Illness
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Dr. Jill Littrell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب شناسی روانی: علوم اعصاب بیماری های روانی و درمان آن
Depathologizing Psychopathology: The Neuroscience of Mental Illness and Its Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی روانی: علوم اعصاب بیماری های روانی و درمان آن

Depathologizing Psychopathology: The Neuroscience of Mental Illness and Its Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Theodore Wasserman and Lori Drucker Wasserman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فراتر از اسکیزوفرنی: زندگی و کار با یک بیماری ذهنی جدی
Beyond Schizophrenia: Living and Working with a Serious Mental Illness
نام کتاب:

دانلود کتاب فراتر از اسکیزوفرنی: زندگی و کار با یک بیماری ذهنی جدی

Beyond Schizophrenia: Living and Working with a Serious Mental Illness
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Marjorie L. Baldwin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دوقطبی کتاب: تاریخ، نوروبیولوژی و درمان
The Bipolar Book: History, Neurobiology, and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب دوقطبی کتاب: تاریخ، نوروبیولوژی و درمان

The Bipolar Book: History, Neurobiology, and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Aysegul Yildiz , Pedro Ruiz and Charles Nemeroff
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلال طیف اوتیسم: پیشرفت های اخیر
Autism Spectrum Disorder Recent Advances
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلال طیف اوتیسم: پیشرفت های اخیر

Autism Spectrum Disorder Recent Advances
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Michael Fitzgerald
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اوتیسم: روش آموزشی و درمانی
Autism: Educational and Therapeutic Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب اوتیسم: روش آموزشی و درمانی

Autism: Educational and Therapeutic Approaches
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Efrosini Kalyva
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوء مصرف مواد
The Substance Abuse Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب سوء مصرف مواد

The Substance Abuse Handbook
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Pedro Ruiz and Eric C. Strain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری روانی  چیست؟
What Is Mental Illness?
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری روانی چیست؟

What Is Mental Illness?
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Richard J. McNally
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجویز داروی سلامت روانی: راهنمای پزشک
Prescribing Mental Health Medication: The Practitioner's Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب تجویز داروی سلامت روانی: راهنمای پزشک

Prescribing Mental Health Medication: The Practitioner's Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Christopher M. Doran
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات خوردن
The Wiley Handbook of Eating Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات خوردن

The Wiley Handbook of Eating Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Linda Smolak and Michael P. Levine
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


محرومیت از خواب و بیماری: اثرات آن بر بدن، مغز و رفتار
Sleep Deprivation and Disease: Effects on the Body, Brain and Behavior
نام کتاب:

محرومیت از خواب و بیماری: اثرات آن بر بدن، مغز و رفتار

Sleep Deprivation and Disease: Effects on the Body, Brain and Behavior
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Matt T. Bianchi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 تمرین اساسی مبتنی بر ارزش ها – گزارش های بالینی ارتباط دهنده علم با مردم
Essential Values-Based Practice: Clinical Stories Linking Science with People
نام کتاب:

تمرین اساسی مبتنی بر ارزش ها – گزارش های بالینی ارتباط دهنده علم با مردم

Essential Values-Based Practice: Clinical Stories Linking Science with People
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Professor K. W. M. Fulford, Professor Ed Peile and Heidi Carroll
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت های اخیر در اختلالات طیف اوتیسم – جلد اول
Recent Advances in Autism Spectrum Disorders - Volume I
نام کتاب:

پیشرفت های اخیر در اختلالات طیف اوتیسم – جلد اول

Recent Advances in Autism Spectrum Disorders - Volume I
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Michael Fitzgerald
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت های اخیر در اختلالات طیف اوتیسم – جلد دوم
Recent Advances in Autism Spectrum Disorders - Volume II
نام کتاب:

پیشرفت های اخیر در اختلالات طیف اوتیسم – جلد دوم

Recent Advances in Autism Spectrum Disorders - Volume II
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Michael Fitzgerald
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دیدگاه های جدید در اختلالات اضطرابی
New Insights into Anxiety Disorders
نام کتاب:

دیدگاه های جدید در اختلالات اضطرابی

New Insights into Anxiety Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Federico Durbano
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت پیشرفته بیماری های عصبی
Advanced Understanding of Neurodegenerative Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت پیشرفته بیماری های عصبی

Advanced Understanding of Neurodegenerative Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Raymond Chuen-Chung Chang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اختلالات خلقی
Mood Disorders
نام کتاب:

اختلالات خلقی

Mood Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Nese Kocabasoglu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اختلالات روانی – دیدگاه های نظری و تجربی
Mental Disorders - Theoretical and Empirical Perspectives
نام کتاب:

اختلالات روانی – دیدگاه های نظری و تجربی

Mental Disorders - Theoretical and Empirical Perspectives
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Robert Woolfolk and Lesley Allen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر